Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Gjennomgang og praktisk øvelse med SIP-modellen

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Gjennomgang og praktisk øvelse med SIP-modellen"— Utskrift av presentasjonen:

1 Gjennomgang og praktisk øvelse med SIP-modellen
I denne presentasjonen vises først et eksempel med en praksisfortelling der to personer demonstrerer de ulike trinnene i SIP-modellen. Videre kommer det to praksisfortellinger som personalet kan øve seg på. Dette kan også være en inspirasjon til å bruke egne praksisfortellinger på samme måte. Lysbilde kan skrives ut og legges på gulvet, mens dere viser bilde og går gjennom eksemplet.

2 SIP modellen K. Dodge 2006 Består av to hoveddeler: 1. Databasen
2. Informasjonsprosessene Avkoding av signaler i ein sosial sammenheng 2. Tolkning av signaler -Årsaksattribbusjon - Attribusjon av intensjon - Andre tolkningsprosesser. (F,eks selvevaluering og evaluering av andre) 3. Klargjøring av mål -Spenningsregulering 4. Konstruksjon av responser 5. Responsbeslutning -Responsevaluering -Forventninger til utbytte -Evaluering av mestringstro -Utvelgelse av responser 6. Handlingen (Atferd) - Gjensidig utveksling utveksling med det som ligger i databasen på hvert enkelt av de fem trinnene - Sip Modellen er en systematisk modell. I en slik modell vil delene i systemet påvirke hverandre gjennom hele prosessen

3 Praktisk oppgave 1 (med løsningsforslag)
Therese 4 år står først i køen for å vaske hendene før maten. Mari 5 år mener hun har rett til å stå først fordi hun er eldre og større. Mari river Therese i håret og skyver henne vekk slik at hun kommer først. Hvordan reagerer Therese? Hva er Mari sin respons? Therese 1 Avkoding: Hun dytta meg vekk og reiv meg i håret, hun virket skummel/ 2 Tolking: Jeg er redd når Mari blir sint på meg og er redd for at hun skal gjøre flere vonde ting med meg. Hun skal alltid være først, jeg får aldri være først. 3 Klargjøring av mål: Jeg har ikke lyst til at Mari skal bli sint på meg og gjøre dumme ting. Jeg trenger en voksen til å hjelpe meg 4 Konstruksjon av responser: Det er best at jeg slipper henne foran meg. Når Snorre ikke er på jobb er det ingen til å hjelpe meg. 5 Responsbeslutning: Det er ingen voksne her til å hjelpe meg, så jeg går bak henne for å unngå at Mari blir mer sint på meg. 6 Handling Jeg stiller meg bak og gjør som ingen ting. Mari sin respons på det. 1 Avkoding av signaler Hun hørtes redd ut. Og hun flytta seg jo 2 Tolkning av signaler Det gjør hun alltid. Hun er pysete. Jeg har alltid fått henne til å flytta seg før. Jeg bestemme over henne. Hun har ikke rett til å stå først. Hun sier jo ikke nei. 3 Klargjøring av mål Det viktigste for meg er å komma først, slik at jeg kan finne først plass ved bordet. Det er viktig at alle forstår hvem som er størst og hvem som er sjefen. 4 Konstruksjon av responser Det er jeg som pleier å stå først. 5 Responsbeslutning Jeg holder på plassen foran som jeg har klart å få. Enten lata som jeg har hatt plassen heile tida Eller skryte av at jeg klarer å skremme henne vekk!

4 Praktisk oppgave 2 Mona 4 år er enebarn. Hun har ettergivende foreldre, og til vanlig er hun i sentrum for mye oppmerksomhet. Mona er i full lek i dukkekroken sammen med Nina 4 år. Plutselig kommer Kari 4 år inn, avbryter leken, tar dukken fra Mona og sier at nå er det hennes tur til å leke med Nina.  Hva gjør Mona?  Hva er Kari sin respons ?

5 Praktisk oppgave 3 Lasse er 3 år. Han har en svært autoritær far. Han sitter og leker med biler i sandkassen. Lasse parkerer bilene, og går bort i sklia. Mohammed 4 år kommer og overtar bilene. Lasse ser dette, og springer tilbake for å ta tilbake «sine» biler. Hva gjør Lasse? Hva er Mohammed sin respons?

6 MINNEBANKEN Latente strukturer (Minner/ verdier/ tankemønster)
Tilegnede sosiale normer/ verdigrunnlag Sosiale skjemaer (Mentale bilder av andre personer i banets erfaringsverden) Sosial kompetanse Tidligere erfaringer (er ikke skrevet inn i modellen)

7 Første trinn: Barn med reaktiv aggresjons- problematikk har en tendens til å avkode få signaler og fokusere mest på de negativ signalene. Dette vil igjen føre til mer aggressive responser Første trinn: (Proaktiv og reaktiv) Avkoding av signaler i en sosial sammenheng. Barn med reaktiv aggresjonsproblematikk har en tendens til å avkode få signaler og fokusere mest på de negativ signalene. Dette vil igjen føre til mer aggressive responser

8 Barnet har nå avkodet signalene, og i den neste sekvensen blir signalene tolket. I denne tokningen skjer filtrering av signalene. Denne filtreringen skjer ofte på bakgrunn av tidligere minner som ligger lagret i langtidshukommelsen. Barn med aggresjonsproblematikk vil ha en tendens til å feiltolke signalene som er avkodet, slik at tolkningen blir mer negativ og fiendtlig. Andre trinn: 2.Tolke signaler: Når barnet har avkodet signalet ved hjelp av egen database, tolker de signalet. De jobber med hva signalet betyr for dem. Bruker også her egen database. Viktig at voksne er klar over dette og bidrar positivt i barnets tolkning ved å ordsette, triangulere.

9 Det dreier seg om hvilke sosiale mål barnet har.
Tredje trinn: Klargjøring av mål. Dette påvirker handlingen i sip- modellens sjette trinn. Det dreier seg om hvilke sosiale mål barnet har. 3.Klargjøring av mål: På dette trinnet klargjør de eget mål. Her er det behov for å justere egen spenning og regulere seg i.f.t. omgivelsene. Noen barn stopper opp her fordi de ikke mestrer egen ledelse og selvregulering. Da kan de gå rett til handling uten at denne er vurdert tilstrekkelig. Dersom barnet allerede her går til handling, har de nikke gått hele tenkerunden og dermed ikke vurdert mulighetene for ulike valg av handling. De «klikker i vinkel». Denne erfaringen går inn i minnebanken vil dermed påvirke videre valg barnet tar.

10 Fjerde trinn: 4.Konstruksjon av responser: Barn som mestrer å behandle de tolkede signalene, vurderer og bestemmer seg for hva de ønsker å gjøre videre. De får da tid til å konstruere egen respons før den kommer ut i handling. Her bruker de tidligere erfaringer fra Minnebanken.

11 Femte trinn: 5.Responsbeslutning: Barn som mestrer og gå hele veien rundt ved å gjøre bruk av egen database, kommer da til 5. trinn der de tar beslutningen og egen respons og handling avgjøres. Dette er barn som mestrer egen ledelse og har utviklet selvregulering på et høyere nivå. Deres handling eller respons vil være gjennomtenkt. Dette er barn med mestringstro: Pippi: «Dette har jeg ikke gjort før, så det klarer jeg sikkert». Vi skal være oppmerksomme på at valg av handling også er knyttet til verdisynet barnet har i sin Minnebank. Motivasjonen kan derfor også handle om egen vinning, f.eks. å utestenge noen for selv å komme bedre ut av det. Dette kan være vanskelig å oppdage for de voksne da det kan skje litt usynlig og i det skulte.

12 I dette trinnet ligger selve handlingen. Barnet gjør sitt valg.
Sjette trinn: I dette trinnet ligger selve handlingen. Barnet gjør sitt valg. Det barnet sier eller gjør får straks respons fra omgivelsene. Når handlingen har funnet sted, blir både handlingen og responsen på handlingen overført til minnebanken, eller databasen. 6.Handling: Valg av handling skjer. Det barnet sier eller gjør får da respons fra omgivelsene. Sendes inn i minnebanken som en ny erfaring.

13 1. Avkoding av signaler Disse kan skrives ut og legges på gulvet for praktisk øvelse med refleksjon.

14 2. Tolkning av signaler

15 3. Klargjøring av mål

16 4. Konstruksjon av responser

17 5. Responsbeslutning

18 6. Handlingen

19


Laste ned ppt "Gjennomgang og praktisk øvelse med SIP-modellen"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google