Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Tendenser og utfordringer i møte med ungdom

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Tendenser og utfordringer i møte med ungdom"— Utskrift av presentasjonen:

1 Tendenser og utfordringer i møte med ungdom
Nettverkssamling for rådgivere, OT-rådgivere og PPT Helsesøster Kirsti Aarseth Meland TENDENSER

2 Tendenser Nasjonalt Lokalt Sammenligningstall Fræna vgs, Møre og Romsdal og Norge Utfordringer I møte med ungdommen Forebygging i skolen

3 Tendenser nasjonalt 30 % av jentene (VGS) 10% av guttene (VGS)
Stadig flere unge opplever psykiske helseplager. 30 % av jentene (VGS) 10% av guttene (VGS) Økning i rapportering om bekymringer, stress og søvnvansker. Andelen som får forskrevet resept på antidepressiva har doblet seg de siste 5 årene 40 % flere søker hjelp enn for 5 år siden Mindre fremtidsoptimisme. Dette er noen av de negative trendene vi ser i Ungdata materialet på nasjonalt nivå. Men Ungdata viser også positive tendenser. De fleste ungdommer trives og er godt fornøyd med foreldrene sine, med vennene sine, med skolen de går på, og lokalmiljøet der de bor. De aller fleste har en aktiv fritid der sosiale medier, dataspill, trening, organiserte fritidsaktiviteter, skolearbeid og samvær med jevnaldrende preger hverdagen.

4 Tendenser lokalt Standardrapport Kjønn
Da går vi til Ungdatamateriale fra Fræna vgs. Jeg har valgt å fokusere på noen deler av undersøkelsen som jeg mener viser mye av tendensene som vi ser his ungdommen som vi møter I skolehelsetjenesten. FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Tidspunkt: Uke 14-16 Klassetrinn: VG1, VG2, VG3 Antall: 364 Svarprosent: 76% Ungdataundersøkelsen 2018 i Fræna Foto: Colourbox

5 Skolestress Hvor ofte har du hatt det slik de siste månedene? (Prosentandel som har svart 'ofte' eller 'svært ofte') Det vi ser på Fræna vgs samsvarer med det vi ser nasjonalt. Ungdommen kjenner på stress relatert til skole. Vi ser videre at jentene skiller seg ut.

6 Psykiske helseplager Har du i løpet av den siste uka vært plaget av noe av dette? (Prosentandel som har svart 'ganske mye plaget' eller 'veldig mye plaget') I forhold til psykiske helseplager på FVG så ligger tallene likt med sammenligningstall som er mottatt fra sentrale hold. Det som kommer frem av disse tallene bekrefter at ungdommen kjenner på bekymringer, stress og søvnvansker. Også her ser vi at det er et skille mellom gutter og jenter.

7 Vi har vel alle sett disse overskriftene som preger nyhetsbildet
Vi har vel alle sett disse overskriftene som preger nyhetsbildet. Her hentet fra en artikkel datert februar 2018 fra forskning.no. I artikkelen blir det kommunisert at jenter tar generelt ting mer alvorlig enn gutter. Det gjelder både skole, venner og familie, sier forsker Anders Bakken. Ungdata viser videre at jenter jobber mer med skolearbeid enn gutter og gjør mer lekser. De vanligste lidelsene blant jenter i denne aldersgruppen er angst, depresjon, spiseforstyrrelser og tilpasningsvansker. Det spekuleres i årsaksforhold som større åpenhet i samfunnet og økt bevissthet på at det er mulighet for å få hjelp. Tilbudet innenfor psykisk helsehjelp er blitt større men dette er bare spekulasjoner.

8 Ole Jacob Madsen (professor i psykologi og samfunnspsykologi) peker på noen årsaksforhold i sin nye bokutgivelse Generasjon Prestasjon – Hva er de som feiler oss? Han går avisene i sømmene, og påviser hvordan begrep som angst, stress, depresjon og «generasjon prestasjon» har sneket seg inn i dagligtalen de siste tiårene, noe som i seg selv kan føre til en selvforstekende «psykeliggjøring». Han mener at disse begrepene er med å sykeliggjøre ungdommen. Det at det er et økende antall unge som oppsøker psykolog trenger ikke å bety at ungdommen har det verre nå enn tidligere, men at vi lever i et samfunn som i økende grad sykeliggjør alminnelige menneskelige erfaringer. Madsen mener at mange psykologer er ivrige pådrivere, med sin iver etter å forsikre seg om at «ingen lidelse er meg ubetydelig». Han mener at Før vi går videre har jeg lyst å stoppe litt opp ved en ny bokutgivelse.

9 Hjelp barna å utvikle motstandskraft
Vi ønsker, og får langt på vei også til, å beskytte barna mot det meste som er vondt. Likevel er det noe som ser ut til å ha gått tapt – og det er evnen til å gi barna motstandskraft mot vanskelige hendelser og teknikker for å komme seg videre når tunge perioder slår inn. For selv om vi beskytter aldri så godt mot feil venner eller ulykker, så kan barna bli mobbet, oppleve skilsmisse eller dødsfall, de kan oppleve at de ikke mestrer et skolefag eller to – ja, slike ting som skjer i livet for mange av oss. Vi har glemt å gi barna en tenkemåte som gjør at de tror at det går bra og vi har ikke fått til å lære dem hva de selv kan gjøre for å snu en vanskelig situasjon. For på et eller annet tidspunkt er det ikke nok at foreldrene beskytter dem, de må klare å takle motgangen selv. Hedvig Montgomery, psykolog, familieterapeut. Ros, curlinggenerasjonen.

10 Gutter med psykisk lidelse blir derimot oftere diagnostisert før pubertetsalder og har høyere risiko for diagnoser som ADHD, autisme og Tourettes syndrom. Andre uttrykksformer - Høyere frafall - Oftere atferdsproblemer - Tar oftere selvmord - Dreper oftere enn kvinner Kroppspress gjør seg også gjeldende blant gutter. Sosiale medier og et økende fokus på kropp, trening og kosthold gjør at dette oppleves som stressende for flere gutter. Selv om gutter scorer lavere når det kommer til stress, bekymringer, psykiske lidelser så betyr ikke det at dem har det bedre enn jentene. Guttene snakker ikke sammen på samme måte om problemene sine som jentene. Gutter har høyere frafall i skolen enn jenter. De har oftere atferdsproblemer og tar oftere selvmord enn jenter, De har oftere atferdsproblemer og tar oftere selvmord enn jenter. Menn dreper oftere enn kvinner.

11 Utfordringer i møte med ungdommen
Så tilbake til ungdomshverdagen. Det vi ofte ser hos ungdommene som kommer inn til oss og som kan være en fellesnevner er at det ofte er litt kaos. Som på bilde. Litt fullt. Det kan være vanskelig å sortere og holde fokuset her og nå. Hjernen er jo fortsatt under ombygging , i forhold til hjernenes utvikling kan en vel si at de ikke er helt på plass når det kommer til å vurdere risiko. De ytre tingene blir viktigere enn å få tid og rom til å komme inn i seg selv, og finne et feste i egen personlighet Mange rapporterer om en tøff overgang fra ungdomsskole til videregående i forhold til nivå og leksemengde. Dem er på veien til voksenlivet. Løsrivelse fra foreldre. Noen har flyttet på hybel. Andre har ikke en helt klar retning i livet. Noen kjenner på forelskelse, andre sliter med det å ikke finne sin plass i et nytt miljø. Mye nytt. En del bor på hybel og skal takle overgangen til voksenlivet. .

12 Travelhet og stress går også igjen
Travelhet og stress går også igjen. Der er mye som skal inn i ukeplanene. Kanskje trener de aktivt, de er selv trenere, har en jobb ved siden av, vil være sosiale, være en god kjærest og gjøre det godt på skolen. Dem setter ofte høye krav til egne prestasjoner. Fokus i samtaler går ofte på hva gir deg energi og hva tapper deg for energi. Målet er at ungdommen selv skal kunne være med på å regulere balansen mellom aktivitet og hvile. Vi jobber med å gi ungdommen verktøy for å kunne redusere stress i hverdagen, samt elementer som mindfulness som gjør at de stopper opp og legger merke til vakre detajer i hverdagen som et smil, eller som på bildet en nydelig sommerfugl. Oppforder også ungdommen til å ta pauser ifra mobilbruk.

13 Flink pike Skapt som feilvarer Gi litt mer blaffen Det er GODT NOK! Snakk til deg selv som du ville snakket til din beste venn <3 Der er også mange flinke piker ute og går. Vi prøver å jobbe sammen for å senke krav til egne prestasjoner.

14 GODT NOK Stiller høye krav- Hjelp til enkle ko
Jeg har treer i norsk. Sekser i å juble over at jeg ikke fikk en toer. Jeg har treer i tysk. Sekser i å satse på at det sikkert blir bedre neste gang. Jeg har treer i matte. Sekser i å trøste Jenny fordi hun fikk en firer. Jeg har treer i engelsk. Sekser i å lengte etter å skryte av den treeren til mamma og pappa. Jeg har treer i kunst og håndverk. Sekser i å feire det med cola i sola. Jeg har treer i samfunnsfag. Sekser i å være lykkelig fordi det er vår og jeg kanskje kan bli forelska snart. Jeg har treer i spansk. Sekser i å være ungdom og ikke være utbrent. Er det ikke helt greit snitt å starte sommeren med, da? »Til ungdommen» Linn skåber Stiller høye krav- Hjelp til enkle ko

15 Enkelte av elevene har dessverre med seg en del negative hendelser fra tidligere år som preger hverdagen. Elever kan ha opplevd mobbing eller vært utsatt for traumer som vold, seksuelle overgrep eller ulykker. Angst og depresjon kan gjøre seg gjeldene og påvirker den indre dialogen i forhold til hvordan de snakker til seg selv. Bøkene kan kjennes tunge og det kan være vanskelig å konsentrere seg. Vi jobber mye med det å romme følelser og akseptere de. Videre så jobber vi med elementer av kognitiv terapi for å kunne snu automatiske negative tanker og andre destruktive tanker om seg selv og fremtiden. En får ikke gjort så mye med fortid eller fremtid. Det er viktig å leve her og nå og ikke bruke for mye tankevirksomhet på det som har vært eller det som kommer.

16

17 Å ha det bra handler ikke om å ha et perfekt liv, det handler om hvordan man mestrer normale stressutfordringer i hverdagen. NTNU-forsker Anne Torhild Klomsten

18 Så videre til sammenligningstall mellom Norge, Møre og Romsdal og Fræna. Her ser du tall fra årets ungdata når det kommer til bruken av tobakk, alkoholbruk, hasj og andre narkotiske stoffer. Noen tall skiller seg ut fra resten av landet og det er tall ved FVG når det kommer til bruken av alkohol. Ideer til hvorfor? Kommunen jobber nå med å involvere alt fra. Vold og voldtekt, samt deling av bilder på sosiale media. Samarbeid – Idrettslag, forldre, likt budskap. Heldige er de som har teite foreldre.

19 Skaper rom for å snakke om sex og grenser
Skaper rom for å snakke om sex og grenser. Holdningskampanjer – «Nei er nei». Seksvettregler.

20 Trend LARC – Langtidsvirkende prevensjon.

21 Mas og press på å sende nudes
Mas og press på å sende nudes. Det kan være vanskelig å sette grenser og vite hva man skal si når de maser, men egentlig ikke har lyst til å sende. Laget en løsning på.

22 Negative opplevelser på nettet/mobil
Har du i løpet av de siste 12 månedene blitt utsatt for noe av det følgende? (Prosentandel som har svart '1 gang' eller fler) Ukritisk til hva som deles.

23 Utfordringer i forebyggende arbeid:
I skolesammenheng: Prioritere forebygging. Sette fokus på området i samarbeid med skolens ressursteam. Rydde plass til enda mer undervisning. Økt holdningsskapende arbeid. Involvering av foreldregruppen. 2020 – Livsmestring og folkehelse inn som ett av de tre tverrfaglige tema.

24 Utfordringer i kommunen
Kommunepsykolog pålagt i Håp om egne psykologer inn i skolen.


Laste ned ppt "Tendenser og utfordringer i møte med ungdom"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google