Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kursplan Heimevernets skole- og kompetansesenter for 2019

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kursplan Heimevernets skole- og kompetansesenter for 2019"— Utskrift av presentasjonen:

1 Kursplan Heimevernets skole- og kompetansesenter for 2019
Produsert av Maj. Angvik-Kristiansen NK Utdanningsseksjonen «Overalt, alltid»

2 Første halvdel av 2019 (Januar-Juni)
«Overalt, alltid»

3 Kursplan første halvår, del 1
Kursets navn Kurskode Sted Dato Påmeldingsfrist Videregående lagfører Stabstropp Dombås 07.jan.-18.jan. 23. November Videregående lagfører Personell 23. november Militær vakt maktmidler Instruktør Eno 07.jan.-11.jan. Grunnkurs Etterretning (FEH) Lutvann Kansellert Troppssersjant Jeger/ SKSK 21.jan.-01.feb. 7. desember Kurs for Feltsikkerhetslag i HV Strukturert analyse teknikk SAT (FEH) Troppssjef Jeger/ SKSK 11.feb.-22.feb. 21. desember «Overalt, alltid»

4 Kursplan første halvår, del 2
Kursets navn Kurskode Sted Dato Påmeldingsfrist Troppssersjant Innsats/ Utrykning Dombås 11.feb.-22.feb. 21. desember Grunnkurs Etterretning (FEH) Lutvann 11.feb.-20.feb. Forstudie Grunnleggende operasjonsplanlegging Egenstudie 25.feb.-01.mar. 11. januar Grunnleggende operasjonsplanlegging 04.mar.-08.mar. Hospital Liaison kurs (HLO) Værnes 05.mar.-06.mar. Områdesersjant kurs 11.mar.-22.mar. 25. januar Sikkerhetskurs Område Troppssjefskurs Gevær Region 2 HV08 «Overalt, alltid»

5 Kursplan første halvår, del 3
Kursets navn Kurskode Sted Dato Påmeldingsfrist Basic Medicmodul Værnes 18.mar.-29.mar. 1. februar SIMIS- & Liaison kurs Dombås 25.mar.-29.mar. 8. februar Fagkurs I Objektsikring (Klarering) Eno 25.mar.-30.mar. Taktisk offiserskurs 01.apr.-12.apr. 15. februar Strukturert analyse teknikk SAT (FEH) Lutvann Grunnleggende skarpskytter kurs 29.apr.-10.mai. 15. mars Områdestabskurs «Overalt, alltid»

6 Kursplan første halvår, del 4
Kursets navn Kurskode Sted Dato Påmeldingsfrist Sanitet fagbefalskurs Værnes 06.mai.-10.mai. 22. mars Militær vakt maktmidler Instruktør Eno Det Frivillige Skyttervesen (DFS) I, skyte/idretts instruktør Dombås 20.mai.-24.mai. 5. april Grunnleggende skyteinstruktør kurs Fagkurs II Objektsikring (Plan) 20.mai.-25.mai. Militær vakt maktanvendelse Instruktør Det Frivillige Skyttervesen (DFS) II, skyte/idretts instruktør 21.nov.-24.nov. 11. oktober Utrykningskurs (Kode 160) HV03 27.mai.-07.jun. 12. april Videregående kurs 1 Etteretning (Del 2) Lutvann «Overalt, alltid»

7 Kursplan første halvår, del 5
Kursets navn Kurskode Sted Dato Påmeldingsfrist Troppsjefskurs Gevær Region 1 Rygge Flyst 27.mai.-07.jun 12. april Videregående skyteinstruktør kurs Dombås 03.jun.-07.jun. Trening i maktanvendelse (TIM) Videregående lagfører støttevåpen (MØR/MITR/RFK) 17.jun.-28.jun. 3. mai Videregående lagførerkurs skarpskytter HV17 Grunnleggende soldatkurs 21.jun.-05.jul. 10. mai «Overalt, alltid»

8 Andre halvdel av 2019 (August-Desember)
«Overalt, alltid»

9 Kursplan andre halvår, del 1
Kursets navn Kurskode Sted Dato Påmeldingsfrist Videregående lagførerkurs støttevåpen (MØR/MITR/RFK) Dombås 05.aug.-16.aug. 21. juni Militær vakt maktmidler Instruktør Eno 12.aug.-16.aug. 28. juni Fagkurs I Objektsikring (Klarering) 12.aug.-17.aug. Troppssjefskurs Gevær Region 3 HV12 12.aug.-23.aug. Grunnkurs Etterretning (FEH) Lutvann 12.aug.-21.aug. Introduksjonskurs HV for nytilsatte 13.aug.-15.aug. Troppssjefskurs Innsats/ Utrykning 19.aug.-30.aug. Instruktørkurs Patruljenærstrid «Overalt, alltid»

10 Kursplan andre halvår, del 2
Kursets navn Kurskode Sted Dato Påmeldingsfrist Militær vakt maktanvendelse Instruktør Eno 26.aug.-30.aug. 28. juni Evakuering og hjelpeplassmodul Værnes 02.sep.-13.sep. Grunnkurs Etterretning (FEH) Lutvann 09.sep.-18.sep. Troppssjefskurs San, Samb, MP og Stab Dombås 16.sep.-27.sep. 2. august Instruktørkurs MINIMI 23.sep.-27.sep. 9. august Taktisk offiserskurs 30.sep.-11.okt. 16. august Troppsjef Jeger/ SKSK Utrykningskurs (Kode 160) Rygge 07.okt.-18.okt. 23. august Områdestabskurs 14.okt.-25.okt. 30. august «Overalt, alltid»

11 Kursplan andre halvår, del 3
Kursets navn Kurskode Sted Dato Påmeldingsfrist Troppssjefskurs Gevær Region 4 HV16 14.okt.-25.okt. 30. august Videregående lagførerkurs Rele Dombås 28.okt.-08.nov. 13. september Videregående lagførerkurs Jeger Nordisk sjefskurs Sverige 10.nov.-15.nov. 27. september Kurs i operativ ledelse for distriktsstab Drevjamoen 11.nov.-15.nov. Veilederkurs 18.nov.-29.nov. 4. oktober Fagkurs II Objektsikring (Plan) Eno 25.nov.-30.nov. 11. oktober «Overalt, alltid»

12 Kursplan andre halvår, del 4
Kursets navn Kurskode Sted Dato Påmeldingsfrist Grunnkurs Etterretning (FEH) Lutvann 02.des.-11.des. 18. oktober Områdesjefsskurs Dombås 09.des.-20.des. 25. oktober Etterretning- og Sikkerhetkurs Område «Overalt, alltid»

13 Andre kurs i regi av Forsvaret
«Overalt, alltid

14 Ikke datofestede kurs (Kontinuerlig oppdatering)
Kursets navn Kurskode Sted Dato Påmeldingsfrist Grunnleggende Hundeførerkurs HV Hauerseter Kansellert  Patruljehundefører kurs SPES Grunnleggende Patruljehund beskyttelseskurs Grunnleggende Tjenestehund instruktørkurs Patruljehund instruktørkurs SPES Lavinekurs hund CBRN kurs for instruktører Sessvollmoen 25.feb.-28.feb.    CBRN kurs for CBRN-lag og personell med CBRN som sekundærfunksjon 14.okt.-17.okt.  «Overalt, alltid»

15 Ikke datofestede kurs (Kontinuerlig oppdatering)
Kursets navn Kurskode Sted Dato Påmeldingsfrist CBRN kurs for spesialister Sessvollmoen 03.jun.-21.jun.    CBRN kurs for personell med CBRN som primærfunksjon - del 1 04.nov.-10.nov.    CBRN kurs for personell med CBRN som primærfunksjon - del 2 - data og predikasjon 11.nov.-15.nov.  Grunnleggende kurs Forebyggende sikkerhetstjeneste (FSA) Eno Sprengningskurs 1A Dykkerleder Klasse D Bergen Dykkemedisin «Overalt, alltid»

16 OVER ALT ALLTID


Laste ned ppt "Kursplan Heimevernets skole- og kompetansesenter for 2019"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google