Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Atomer, molekyler og ioner

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Atomer, molekyler og ioner"— Utskrift av presentasjonen:

1 Atomer, molekyler og ioner

2 Elementærpartiklene Atomkjernen består av positivt ladde protoner og nøytrale nøytroner. Rundt atomkjernen finner vi de negativt ladde elektronene. Protoner, nøytroner og elektroner kalles elementærpartikler.

3 Grunnstoffer og isotoper
Et grunnstoff består av atomer med det samme antall protoner i kjernen – atomnummeret. Isotoper av et grunnstoff har samme antall protoner, men ulikt antall nøytroner i kjernen.

4 Vi betegner isotoper på denne måten:

5 Elektronstruktur Niels Bohr tenkte seg at elektronene gikk rundt atomkjernen i forskjellige baner eller skall:

6 Elektronskall Elektronskallene har fått betegnelsene K, L, M, N,… osv.
K-skallet har maksimalt 2 elektroner. L-skallet har maksimalt 8 elektroner. M-skallet har maksimalt 18 elektroner. N-skallet har maksimalt 32 elektroner. Skall nr. n har maksimalt 2n2 elektroner.

7 Oktettregelen Når et atom reagerer med andre atomer, prøver det alltid å oppnå 8 elektroner i ytterste elektronskall. Da er det mest mulig stabilt. Edelgassene har 8 elektroner i ytterste skall (helium har 2), og er derfor veldig stabile.

8 Det periodiske systemet
I det periodiske systemet står atomene oppført etter økende antall protoner i atomkjernen. Atomer med samme antall elektroner i ytterste skall er plassert i samme loddrette gruppe. De har mange like egenskaper.

9 Ioner Et ion er et ladd atom eller en ladd atomgruppe.
Ioner lages ved at et atom enten trekker til seg eller gir fra seg elektroner for å oppfylle oktettregelen.

10 Molekyler Et molekyl er bygd opp av to eller flere atomer. Vi kan en molekylmodell for å vise hvordan atomene er bundet sammen.

11 Salter Et salt lages når et atom gir fra seg ett eller flere elektroner til et annet atom. Det er bygd opp av positive og negative ioner.

12 Formelenhet Et salt har ikke noen bestemt størrelse på ”molekylet” sitt. Derfor bruker vi begrepet formelenhet og ikke molekyl på salter. En formelenhet er den enheten som går igjen i saltet.

13 Ioneladninger og saltformler
Plasseringen av et grunnstoff i det periodiske systemet sier oss hvor mange elektroner det har i ytterste skall og derfor hvilken ladning ionet vil få. Atomer med få elektroner i ytterste skall gir disse fra seg, mens atomer med mange elektroner i ytterste skall trekker til seg ekstra elektroner. Begge vil da kunne oppfylle oktettregelen.

14 De to gruppene helt til venstre har hhv
De to gruppene helt til venstre har hhv. ett og to elektroner i ytterste skall, og ionene vil få ladningene 1+ og 2+. Atomene i hovedgruppe 6 og 7 har hhv. seks og sju elektroner i ytterste skall, og ionene vil få ladningene -2 og -1.

15 I et salt skal det alltid være like mange positive som negative ladninger.
De positive ionene (kationene) og de negative ionene (anionene) vil da gå sammen i et spesielt antall slik at ladningen totalt blir 0. Mg2+ + 2Cl- → MgCl2 Ca2+ + O2- → CaO 2K+ + O2- → K2O 2Al3+ + 3O2- → Al2O3

16 Litt mer om elektronstruktur
Elektronene i et hovedkall har ikke alle samme energi. De er delt inn i underskall med forskjellig energi. K-skallet har ett underskall. L-skallet har to underskall. M-skallet har tre underskall. N-skallet har fire underskall.

17 Underskallene har ulik energi etter hvor langt fra kjernen de er plassert.

18 Underskall 1 i hvert hovedskall har plass til 2 elektroner.
Atomer som fyller sine siste elektroner inn i underskall 1, er plassert i de to gruppene helt til venstre i det periodiske systemet. Atomer som fyller sine siste elektroner inn i underskall 2, er plassert i de seks gruppene helt til høyre i det periodiske systemet. Atomer som fyller sine siste elektroner inn i underskall 3, er plassert i de ti gruppene midt i det periodiske systemet. Atomer som fyller sine siste elektroner inn i underskall 4, er plassert i de 14 gruppene helt nederst i det periodiske systemet.


Laste ned ppt "Atomer, molekyler og ioner"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google