Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

STR 2400 Strategi Prosjekt og presentasjon

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "STR 2400 Strategi Prosjekt og presentasjon"— Utskrift av presentasjonen:

1 STR 2400 Strategi Prosjekt og presentasjon
Fred Wenstøp 03/01/2019 Wenstøp: STR 2400 Kursopplegg Nydalen

2 Wenstøp: STR 2400 Kursopplegg Nydalen
Valg av prosjekt Problemstillingen må være strategisk, ikke operativ Sjelden – ingen presedens Preget av usikkerhet om konsekvenser Verdiladet – for eksempel: valget påvirker mange med ulike interesser Forpliktende – binder ressurser og krever oppfølging Irreversibel – valget kan ikke lett omgjøres Retningsgivende – betydning for den operative drift fremover Uinteressante problemstillinger Endimensjonale: det er kun snakk om å tjene mest mulig penger Personlige: kjøpe bil, gifte seg 03/01/2019 Wenstøp: STR 2400 Kursopplegg Nydalen

3 Prosjektoppgaves punkter
Beskriv den valgte organisasjonen – inklusive bransjetilhørighet – og problemstilling med handlingsalternativ Presenter og drøft organisasjonens visjon og forretningsidé Lag et målhierarki for problemstillingen. Velg den verdikonfigurasjon som passer best og begrunn ditt valg. Foreta en strategisk analyse av organisasjonen ved å bruke kun de mest relevante modellene fra pensum. Lag resultatmål for målene i målhierarkiet og presiser måleskalaene. Med bakgrunn i den strategiske analysen, lag prognoser for konsekvensene av handlingsalternativene og fremstill dette i en beslutningstabell. Forsyn resultatmålene med vekter som uttrykker preferanser som det er rimelig å anta at beslutningstaker har. Foreta en beslutningsanalyse ved hjelp av beslutningstabellen og vektene og finn det beste alternativet. Vurder betydningen av usikkerhet Gi deres anbefaling til bedriftens ledelse 03/01/2019 Wenstøp: STR 2400 Kursopplegg Nydalen

4 Wenstøp: STR 2400 Kursopplegg Nydalen
1. Beskrivelse Problemstilling: situasjon der det må foretas et valg. Handlingsalternativene må være gjensidig utelukkende. lokalisering med tre mulige steder, og outsourcing eller ikke av it-funksjonen, gir i alt 6 gjensidig utelukkende alternativ. Gjerne mer enn to alternativ. Som regel er status quo et mulig alternativ, eller i hvert fall noe som bør tas med. Særlig fordi det kan være lurt å la resultatmålene være endringer fra nåværende tilstand, snarere enn absoluttverdier. 03/01/2019 Wenstøp: STR 2400 Kursopplegg Nydalen

5 2. Visjon og forretningsidé
Hvor man gjerne vil være på sikt Grunnen til at man blir sittende på sengekanten om morgenen Forretningsidé: Hvordan man tjener penger Grunnen til at man kommer seg opp og avgårde Begge deler har føring på målene 03/01/2019 Wenstøp: STR 2400 Kursopplegg Nydalen

6 Wenstøp: STR 2400 Kursopplegg Nydalen
3. Målhierarki Den sentrale delen av gruppens presentasjon. Målhierarkiets oppgave: å oversette visjon, forretningsidé og målformuleringer til resultatmål for den foreliggende problemstillingen. Et hierarki har trestruktur, uten grener som vokser sammen. Ikke tenke handlingsorientert. Ikke spør ”hva skal vi gjøre?” (midler). Gir mål-middel diagram. Spør ”hva ønsker vi å oppnå” (verdier). Gir målhierarki Generiske målhierarkiet i læreboken. Se figur 3. Det ikke finnes riktige eller gale målhierarki, de er mer eller mindre gode. Men ta med alt som er viktig – også myke verdier, og ikke glem kostnader! 03/01/2019 Wenstøp: STR 2400 Kursopplegg Nydalen

7 Wenstøp: STR 2400 Kursopplegg Nydalen
Mål-middeldiagram Handlingsorientert tenkemåte: Man spør ”hvordan?” og frembringer et mål-middeldiagram, ikke et målhierarki! 03/01/2019 Wenstøp: STR 2400 Kursopplegg Nydalen

8 Wenstøp: STR 2400 Kursopplegg Nydalen
Målhierarki Verdiorientert tenkemåte: Man spør ”hvorfor?” og frembringer et målhierarki! 03/01/2019 Wenstøp: STR 2400 Kursopplegg Nydalen

9 Wenstøp: STR 2400 Kursopplegg Nydalen
Generisk hierarki 03/01/2019 Wenstøp: STR 2400 Kursopplegg Nydalen

10 Sjekkliste for en presentasjon
Er alternativene gjensidig utelukkende? Er målene i overensstemmelse med visjonen? Følger delmålene logisk av målene ovenfor? Er delmålene klare? skal resultatmålene maksimeres eller minimeres? Representerer delmålene verdier og ikke midler? Det er ikke et mål å bruke penger Taler delmålene for eller imot alternativ? Gå gjennom hvert delmål og spør. Delmål som er upåvirket av valget fjernes Kan delmålene med litt kreativitet kvantifiseres ved hjelp av resultatmål? Kan man si noe om konsekvensene av valget? Det vil si, vil man i en viss grad kunne forutsi resultatmålenes skårer for hvert alternativ? Er konklusjonen opplagt på forhånd? Er det åpenbart at et alternativ vil skåre bedre enn de andre på alle resultatmål? I så fall er der intet beslutningsproblem, eller noen delmål er glemt 03/01/2019 Wenstøp: STR 2400 Kursopplegg Nydalen


Laste ned ppt "STR 2400 Strategi Prosjekt og presentasjon"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google