Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

VELKOMMEN TIL FORELDREMØTE PÅ 3.TRINN

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "VELKOMMEN TIL FORELDREMØTE PÅ 3.TRINN"— Utskrift av presentasjonen:

1 VELKOMMEN TIL FORELDREMØTE PÅ 3.TRINN

2 Saksliste Info fra Heidi Halvorsen
Psykologisk førstehjelp v/ Silje Mari Dahl Læringsmiljø Les og skriv, utviklende læring og engelsk på 3.trinn Praktisk info: dusjing i gymmen, bursdag, kommunikasjon (IST/skoletavla), drikkeflasker, innesko, skift, sosiale arrangementer dette året Eventuelt

3 Skolemiljø Summen av de kulturelle, fysiske og relasjonelle forholdene ved en skole - forhold som påvirkere elevens helse, trivsel og læring.

4 Plan Skolemiljø Hva kan foresatte bidra med? Diskusjon/Refleksjon

5 Et godt læringsmiljø og fem grunnleggende forhold
1. Lærerens evne til å lede klasser og undervisningsforløp 2. Positive relasjoner mellom elev og lærer 3. Positive relasjoner og kultur for læring blant elevene 4. Godt samarbeid mellom skole og hjem 5. God ledelse, organisasjon og kultur for læring på skolen

6 har bedre læringsresultater har bedre helse og trivsel blant elevene
Utdanningsdirektoratet (Forskning viser…) Når vi oppsummerer forskning om læringsmiljøet, ser vi at skoler som har et godt læringsmiljø: har bedre læringsresultater har bedre helse og trivsel blant elevene har mindre bråk og uro i klassene har lite mobbing har større grad av gjennomføring og mindre fravær har mindre prestasjonsforskjeller knyttet til kjønn, språklige minoriteter og sosial bakgrunn Altså: Et godt læringsmiljø er: sikring av et faglig og sosialt læringsutbytte godt forebyggende helsearbeid Sven Eirik Nilssen, Utdanningsdirektoratet

7 Læringsmiljøets mange relasjoner
Foreldre Nære profesjonelle Klassekamerater

8 Tips og ideer til foreldre
Snakk positivt om skole og læring i barn og unges påhør – spill på lag Vær tydelige og gode voksenmodeller – barn etterlikner ofte voksnes adferd Hjelp barna og de unge til å utvikle gode regler for samhandling («normal folkeskikk») Vær kjent med og følg skolens regelverk og rutiner Snakk med barn og unge om trivsel på skolen, om venner, om friminutt og om skoleveien. (Ikke «intervju» dem.) Fortell gjerne om positive episoder og hendelser fra din egen hverdag. Ta kontakt med skolen om det er noe som bør snakkes om, diskuteres eller avklares Informer skolen om saker som berører den enkeltes læring og sosiale utvikling Jobb aktivt for et inkluderende, godt og trygt miljø på fritiden og på skolen

9 Hvordan kan foresatte bidra?
- Hvilke av punktene / ev. andre ting er spesielt viktige for barnas læringsmiljø? - Hvordan kan foreldre bidra aktivt for et inkluderende, godt og trygt miljø på fritiden? på skolen?

10 Ukebrev

11 Les og skriv på 3.trinn Leseutvikling.
- viktig å fortsette og lese 3 ganger på leksa. Alle 3 trenger ikke å være høyt, det er også viktig å trene på og lese inni seg. Voksne som gode forbilder ift lesing. Stavskrift Øveord Lesekonkurranse, klassekode: YT3S

12 Utviklende læring Innholdet dette året: Areal og beregning av areal
Divisjon med rest Addisjon og subtraksjon av tresifrede tall Sammenlikne og måle vinkler Multiplikasjon og divisjon Tallinjer Brøk Titallsystemet I løpet av tredjeklasse bør elevene automatisere multiplikasjonstabellen.

13 Engelsk Større fokus på det å skrive og lese Øveord
Kartleggingsprøve i engelsk på våren Oppfordrer til å snakke, repetere, se engelsk hjemme

14 Zippys venner Starter opp etter psykologisk førstehjelp
Temaene som kommer i år er: God kommunikasjon Vennskap Forandringer i livet

15 Kommunikasjon Send SMS med kodeord
HAEG (Hanne), KAJO (Kari) eller BUER3 til telefonnummeret som står på ukebrevene. F.eks. «BUER3 Per er syk i dag» Husk at mailadressene alltid står på ukebrevet også 

16 Litt praktisk info: Etter høstferien starter vi med innegym. Vi skal da skifte og dusje. Fint om elevene har vannflasker med seg på skolen. Viktig at alle har innesko og skift på plassen sin. Årsplanene våre ligger på skolens hjemmeside. Utviklingssamtaler i uke 46 og 47

17 Litt repetisjon fra forrige møte…
Silje og Stine er klassekontakter i år. Sosiale arrangementer: Høsttur, juleavslutning, vinteraktivitet, sommeravslutning Bursdagsgaver på trinnet: 50 kr hvis du gir kontanter Maks 100 kr hvis du gir gave


Laste ned ppt "VELKOMMEN TIL FORELDREMØTE PÅ 3.TRINN"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google