Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Organisasjonsteorier i et historisk perspektiv

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Organisasjonsteorier i et historisk perspektiv"— Utskrift av presentasjonen:

1 Organisasjonsteorier i et historisk perspektiv
Kapittel 2 Organisasjonsteorier i et historisk perspektiv

2 Tema Vitenskapelig bedriftsledelse Den administrative skole
Den byråkratiske skole Human Relations Sosio-teknisk teori Systemteori

3 Figur: Organisasjonsteorier - en oversikt
Vitenskapelig bedriftsledelse Den administrative skole Byråkratiteori Human Relation Sosio-teknisk teori Systemteori

4 Vitenskapelig bedriftsledelse
"The principal object of management should be to secure the maximum prosperity for the employer, coupled with the maximum prosperity for each employé" (Taylor) Taylors prinsipper om arbeidsdeling - spesifiserte oppgaver - spesialisering - direkte kontroll - kommunikasjon tjenestevei - akkordlønn

5 Den administrative skole
Fayol’s 14 ledelsesprinsipper. 1) Arbeidsdeling 2) Myndighet og ansvar 3) Disiplin 4) Enhetlig ledelse 5) Enhetlige mål 6) Individuelle interesser underordnes organisasjonens interesser 7) Belønning av ansatte 8) Sentralisering 9) Ledelsesnivåer 10) Orden 11) Likhet 12) Stabilitet i ansattevilkårene 13) Initiativ 14) Korpsånd - 'esprit de corps'

6 Den byråkratiske skole
Webers karakteristika for byråkratiet a) Prinsippet om faste og avgrensa arbeidsområder b) Prinsippet om hierarkisk innordning og gradert autoritet c) Prinsippet om skriftlig saksbehandling og arkivering d) Prinsippet om spesialisert opplæring e) Prinsippet om å vie all arbeidskapasitet til byråkratiet og kontoret f) Prinsippet om at ledelse skjer etter generelle regler

7 Human Relation Kjernespørsmål: "What motivates workers to work harder?
What can management do to create a contented and productive workforce?” Hawthorne studiene søkte å: a) finne svar på... - produktivitet hos de ansatte - jobbtilfredshet - arbeidsorganisering b) gjennom følgende tester - lysforhold og produktivitet - T-rommet - intervju - studie av en gruppe menn

8 Human Relation Hawthorne-studiene viste at:

9 Sosio-teknisk teori Tidligere måtte mennesket tilpasse seg maskinen
Undersøkelser viste at teknologien hadde betydning for trivsel, innstilling til arbeidet og effektivitet I valget av teknologi er det nå viktig å ta hensyn til mennesket

10 Systemteori Gir oss et bilde av hvordan organisasjoner fungerer og hvordan de enkelte delene henger sammen Kan nyttes til å beskrive kompleksiteten i en organisasjon

11 Rasjonalitet og definisjoner
De eldste teoriene, slik som den vitenskapelige bedriftsledelse, administrative ledelse og byråkratiteori, tar utgangspunkt i et rasjonelt systemperspektiv, hvor organisasjonene ses på som et kollektiv orientert mot å forfølge spesifiserte mål, og å utvikle relativt høgt formaliserte sosiale strukturer. De yngre teoriene, med sitt utspring i Human Relation, tar utgangspunkt i en mer naturlig system definisjon, hvor organisasjoner er kollektiv hvor deltakerne deler en felles interesse i at systemet skal overleve, og hvor de involverer seg i kollektive aktiviteter og uformelle strukturer for å sikre overlevelse.

12 Rasjonelt perspektiv Språk/begreper; - informasjon - effektivitet - optimalisering - implementering - design Kognitive begrensninger knyttet til beslutningstakning; - tvang (constraint) - autoritet - regler - direktiver - jurisdiksjon - prestasjonsprogrammer - koordinering Naturlige perspektiv Det vi kan se i slike typer teorier, er; - målkompleksitet - - skille mellom de fastlagte og de virkelige’ målene - - selv om man jobber mot de fastlagte mål, jobber man også med såkalte vedlikeholdsmål, hvor det viktige er at organisasjonen holdes ved like. - Uformelle strukturer - - dersom målene for organisasjonen ikke er klare, vil heller ikke strukturen være det. Vi vil da se at de formelle strukturene blir supplert, erodert, transformert av det vi kjenner som uformelle strukturer


Laste ned ppt "Organisasjonsteorier i et historisk perspektiv"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google