Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Matematisk kompetanse B – Samarbeid

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Matematisk kompetanse B – Samarbeid"— Utskrift av presentasjonen:

1 Matematisk kompetanse B – Samarbeid
Modul 2 Matematisk kompetanse B – Samarbeid

2 Mål Målet med denne modulen er å få en felles forståelse for hva som ligger i begrepet matematisk kompetanse og bli godt kjent med kompetansemodellen til Kilpatrick m. fl.

3 Introduksjon Dere skal utveksle synspunkter på hva dere tenker det er viktig å legge vekt på i matematikkundervisningen og sammenlikne det med en modell for matematisk kompetanse.

4 Diskusjon knyttet til forarbeid
15 minutter

5 Gruppearbeid 10 minutter
Gå sammen i grupper på 3-4. Bruk notatene fra forarbeidet og bli enige om tre-fire momenter dere mener er viktig å vektlegge i undervisningen. Velg en som presenterer gruppens synspunkter for kollegene. Plenum, hvis det er flere grupper. Neste lysbilde.

6 Plenum 5 minutter Gruppene presenterer sine synspunkter for hverandre.
Notér momentene som kommer fram.

7 Teori og faglig påfyll 75 minutter

8 Arbeidsgang Arbeidet med teorien legges opp etter IGP-modellen: Individuelt – Gruppe – Plenum.

9 Individuelt arbeid 45 minutter
Reflekter over følgende spørsmål mens du leser artikkelen Aspekter ved tallforståelse av Anita Valenta. Hva ligger i begrepet matematisk kompetanse ifølge artikkelforfatteren? Marker deler av artikkelen som du finner spesielt viktige, relevante og interessante. Hvilke likheter og forskjeller finner du når du sammenligner egne notater fra forarbeidet med kompetansebeskrivelsene i artikkelen?

10 Gruppearbeid 15 minutter
Gå sammen i grupper på 3-4. Del synspunkter på artikkelen. Bli enige om et par momenter dere vil dele i plenum. Velg en som presenterer gruppens synspunkter.

11 Plenum 15 minutter Gruppene deler sine synspunkter med hverandre.
Sørg for at synspunktene som legges fram blir notert slik at de er synlige for alle. Velg ut noen momenter dere vil ta med dere i arbeidet med nye moduler.

12 Matematisk kompetanse C – Utprøving
Modul 2 Matematisk kompetanse C – Utprøving

13 Se film 15 minutter

14 Film Se filmen, identifiser og notér hvilke av de fem trådene i trådmodellen elevene får anledning til å utvikle i løpet av undervisningsøkten. Noter også hvilke grep læreren bruker for å utfordre elevene. Film: Snille tall skolen/mam/aktiviteter-og-filmer-i-mam/oppgavestrenger

15 Matematisk kompetanse D – Etterarbeid
Modul 2 Matematisk kompetanse D – Etterarbeid

16 Erfaringsdeling 30 minutter

17 Gruppearbeid 15 minutter
Gå sammen i grupper på 3-4 Sammenlikn notatene dere gjorde mens dere så filmen. Har dere kommet fram til det samme, eller har dere ulike oppfatninger av det dere har sett?

18 Plenum 15 minutter Diskutér hvilke utfordringer dere mener ligger i det å legge opp en undervisning som gir elevene mulighet til å utvikle matematisk kompetanse.

19 Kilder Valenta (2016). Aspekter ved tallforståelse. Artikkel fra prosjektet Mestre Ambisiøs Matematikkundervisning, Matematikksenteret. Filmen Snille tall. Utviklet til prosjektet Mestre Ambisiøs Matematikkundervisning, Matematikksenteret.

20 Neste modul handler om læreplanforståelse
Veien videre Neste modul handler om læreplanforståelse


Laste ned ppt "Matematisk kompetanse B – Samarbeid"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google