Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Hvordan gjøres dette i Gerica

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Hvordan gjøres dette i Gerica"— Utskrift av presentasjonen:

1 Hvordan gjøres dette i Gerica
Palliativ Plan Hvordan gjøres dette i Gerica

2 Palliativ planer Palliativ plan er utgangspunkt for å skrive tiltaksplan Viktig å skille mellom hva som er pasientens palliative plan og hva som er personalets rutiner /oppfølgingsansvar. Det er ikke beskrivelse av rutinene som skal stå i planen.

3 Palliativ plan Er først og fremst pasient/bruker sin plan.
Ønsker ikke bruker en plan, ser vi at personalet har behov for en plan for å vite hva de skal gjøre i ulike situasjoner. Hvis pasienten samtykker til planen, så er det viktig at vi skriver på godt norsk, slik at både pasient og pårørende kan forstå det som står uten «tolk»

4 Palliativ plan i Gerica Drift
Palliativ plan skrives i tiltaksplan Eget tiltak : Palliativ plan Egen journal: 280 palliativ plan Standardtekst i henhold til veileder som er lik for HF og kommune Egen brevmal for utskrift av palliativ plan

5 Palliativ plan i tiltaksplan
Opprett situasjon- Samhandling Opprett tiltaket palliativ plan I prosedyren skrives ikke noe, men dette kan benyttes. Vi har pr.idag ikke benyttet dette til noe Stå markert på tiltaket palliativ plan og trykk på «skriv ny journal»

6 Palliativ plan….. Velg riktig journaltype
Trykk F4 for å hente inn standardteksten

7 Palliativ plan … Benytt veileder for forklaring på det enkelte punktet
Sykepleier skriver et forslag til palliativ plan Plan fra sykehuset legges til grunn, men ikke en kopi

8 Forslag til palliativ plan
For hjemmesykepleien sendes forslag til palliativ plan til fastlege for godkjenning Benytt meldingen «Kommunikasjon av EPJ innhold» Må kopieres og limes inn. Her vil det bli et vedlegg etter hvert. Fastlegen gir tilbakemelding via «Svar på forespørsel» På sykehjem gjennomgår sykehjemslegen plana direkte i Gerica.

9 Palliativ plan Når planen er skrevet, kan pasienten få utskrift av planen. Hvis pasienten ikke er samtykkekompetent, bruker jeg å samarbeide med nærmeste pårørende for å skrive planen, innhente «formodet samtykke» – gode erfaringer med dette Skal pas. ha palliativ plan utskrevet ? Eller skal det stå at kan få utskrevet

10 Palliativ plan utskrift
Brevmalen lages i journaltabellen Skal pas. ha palliativ plan utskrevet ? Eller skal det stå at kan få utskrevet

11 Palliativ Plan Eksempel på en palliativ plan

12 Eksempel på en palliativ plan

13 Eksempel på en palliativ plan

14 Palliativ plan-revisjon
Kopier siste palliative plan Dette kan gjøres fra tiltaksplan/ journal. Gå til tiltaksplan: Trykk på «Skriv ny journal» og velg riktig journaltype Lim inn i friteksten i den «gamle» planen Sett inn riktig versjonsnummer Endre det som skal endres Send til lege for godkjenning

15 Palliativ plan - innleggelse
Palliativ plan skrives i journal og kan på en enkel måte legges ved en innleggelsesrapport. Flytting mellom nivå Legevakt,sykehus, korttidsopphold, KAD, hjemmesykepleie osv Obs på hva som finnes fra før!

16 Palliativ plan-Mobile enheter
Palliativ plan vises på mobile enheter

17 Pilotprosjekt Molde kommune er en av kommunene som har hatt pilot i å prøve ut palliativ plan siden mai -16. Vi har skrevet til sammen 11 palliative planer. Fem planer for brukere tilhørende korttidsavdeling med tilsynslege som redaktør Seks planer for brukere tilhørende hjemmesykepleien med fastlegen som redaktør


Laste ned ppt "Hvordan gjøres dette i Gerica"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google