Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Sinnemestring Ut av tåka 2018

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Sinnemestring Ut av tåka 2018"— Utskrift av presentasjonen:

1 Sinnemestring Ut av tåka 2018
OPPVEKST | Barnevern Sinnemestring Ut av tåka 2018 Ole Bjørn Gautefall, Kognitiv terapeut i sinnemestring –Brøset- modell – St Olavs Hospital

2 Om sinnemestring og Cannabis/rus
Om sinnemestring og Cannabis/rus. Dobbelforbanna, kan`ke gjøre noe med det? Emosjonfokus og sinnemestring. Kan trigge Skamfølelser - vanskelig å håndtere, sinne inn over eller utover( aggresjon) føleleseskaos, Mer røyking Problem løst. Løsningsfokusert flytskjema for cannabiselskere Sinne i seg selv er en naturlig følelse som ikke kan betraktes som noe negativt, men er en naturlig beredskap som blir aktivert når vi føler oss truet. Det er først når sinnet når et slikt nivå at det hemmer oss i å foreta de normale vurderinger i den aktuelle situasjonen, og således fører til uhensiktsmessig aggresjon, at den blir dysfunksjonell.

3 SINNESIRKEL Ny mestring Situasjon Indre Stolthet Negative tanker
Leveregler TOLKNING Negative tanker Nedsatt selvbilde Ansvar for egen atferd TIME OUT Sårbarhet/ Følelse INDRE SAMTALE Kroppssymptomer Sinne Vold Brøsetmodellen ved S. Jarwson ©

4 Sinne-kurven og sammenhengen mellom sinne og andre følelser
Det er vanlig å uttrykke at man bare blir sint uten å forstå sammenhengen mellom sinne og andre følelser. Sinnekurven er ment å gi en innføring i hvordan følelsen sinne henger sammen med andre følelser og verdien av å stoppe opp og tenke igjennom hvilke andre følelser har jeg nå.

5 Følelsen sinne er en reaksjon på andre følelser, som oppleves ubehagelige
Sammenheng: litt ubehagelig - føler irritasjon veldig ubehagelig - sterkt sinne Sinnefølelsen varierer med graden av ubehag Ubehaget kan være sammensatt av mange følelser – når ubehaget stiger, ja så stiger altså sinne. Etter som man blir sintere stiger også ubehaget ytterligere. Det er fordi sinne følelsen gjør oss ytterligere fokusert på det som krenker eller sårer oss og gjennom dette kjenner vi på enda mer ubehag. Slik produserer vi vårt eget sinne igjen. Eksempler på ubehag: Redd, lei seg, deppa, bekymret, skamfull, ensom og avvist

6 Ubehag blir til sinne når noen får skylda for å ha forårsaket dette ubehaget
Tidslinje Å fordele skyld: Du gjorde det med vilje Du burde vite bedre Det er først nå ubehaget har en forklaring – en opplevelse av at andre har forårsaket ubehaget i en, at man blir sint. Vi forklarer denne skyldfordelingen ved enten å beslutte at den andre enten forårsaket dette med vilje – eller – burde ha visst bedre! Men her gjør vi ofte feil – ble det faktisk gjort noe med vilje? Kunne den andre vite bedre?

7 Vi uttrykker behovene våres forskjellig etter hvilke følelser vi legger merke til

8 Jo flere følelser vi legger merke til i oss, jo flere muligheter til å uttrykke behovene våre får vi. Hvilket behov uttrykker noen som er sint? Hvilket behov uttrykker noen som er redd? Ved å sette ord på ubehaget gir vi den andre en sjanse til å møte oss annerledes, f.eks. rette opp igjen urett, komme nærere hverandre og øke forståelsen for hverandre. Når vi uttrykker oss med sinne lager vi en situasjon der den som sinne retter seg mot ofte går i forsvar eller flykter.

9 Signaler Hvordan kjenner jeg at jeg begynner å bli sint?
Hvordan kan andre se at jeg blir sint? Ved å gjenkjenne mine egne sinnesignaler får jeg mulighet til å velge hva jeg vil gjøre med det sinnet jeg føler La gjerne alle stå på rekke og vise signaler ut fra gitte situasjoner. Ta det med videre til neste trening og la dem da også bruke dempere…

10 Reguleringsvansker Toleransevindu https://youtu.be/ugC4EdmsKWc
Forsterkede reaksjoner på små hendelser/situasjoner Feil signaler , misforståelser, Skyld, selvbildeproblematikk Lærevansker til tross for normalt evnenivå, skolevegring, underytere, slutter skolen/jobb Mestringsatferd – regulering av følelser gjennom selvdestruktive tanker-følelser og atferd og ikke minst rus. Speilnevroner – gjennkjenne følelser hos andre og oss selv redusers ved ruspåvirking og høyt negativt følelesemessig aktiveringsnivå

11 Leveregler Leveregel Tanke Følelse Atferd Avvisning/ ustabilitet
(Jeg blir avvist og forlatt) ”Vær så snill, ikke gå i fra meg” ”Ingen bryr seg om meg” ”Jeg er mislykket” Alene, avvist, sjalu, angst, sorg, sinne mot deg selv eller den/de som har forlatt deg Klamrende, anklagende, avviser andre, unngår intime relasjoner Selvforsakelse (Opplever at du ivaretar andres behov foran dine egne) ”Jeg blir ikke satt pris på” ”Ingen tenker på meg” Sinne, irritasjon, lei seg Utvikler sinne mot de som står en nær Strenge standarder (Alt må være perfekt, ellers er jeg mislykket) ”Det er aldri godt nok” Frustrasjon , irritasjon og sinne Høye krav til seg selv og andre (gjøre, gjøre, gjøre)

12 OPPVEKST | Barnevern Ole Bjørn Gautefall, Kriminalitetsforebyggende team Mob


Laste ned ppt "Sinnemestring Ut av tåka 2018"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google