Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

«Mind the Gap» Skoleeiers ledelse av endringsprosesser

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "«Mind the Gap» Skoleeiers ledelse av endringsprosesser"— Utskrift av presentasjonen:

1 «Mind the Gap» Skoleeiers ledelse av endringsprosesser
Torsdag, 22. Oktober 2015

2 Hva vet vi om innovasjon og skoleutvikling?
Forskning på næringsutvikling viser at bedrifter sjelden utvikler innovasjoner ”i isolat” Er kommunale skoler i samme system veldig forskjellige? Erfaringene fra blant annet Ontario i Canada viser entydig at skoler utvikles best i sitt nærmiljø sammen med andre skoler (Michael Fullan, 2013) ”Skoler som hjelper andre skoler en effektiv form for skoleutvikling og innovasjon” (McKinsey, 2010) Skoleeier rollen er derfor viktig Stor variasjon i opplevelsen av skoleeiers kompetanse blant norske rektorer (Paulsen & Hjertø, 2016)

3 ”Skoleeierskapets verdikjede”

4 Relasjonen i styringskjeden Inntrykk fra norsk og svensk forskning
Svekket tillit mellom kommunale skolepolitikere og grunnskolerektorer (Nihlfors & Johansson, 2013) Svenske rektorer har større tillit til staten enn kommunene i styringen av skolen Svenske staten ”bypasser” kommunene i økende grad- og rektorene synes det er greit Samtidig uttrykker kommunale skolepolitikere svak tillit til svenske rektorer Norske skolepolitikere vurder rektorenes kompetanse som heller ”måtelig” (Paulsen & Strand, 2014) Er tvilende til rektorenes evne til å implementere reformer Er usikker på lojaliteten til norske rektorer: Ansatte eller elevene? Norske skoleeieres kompetanse vurderes som høyst varierende - av grunnskolerektorene (juss, lederutvikling, utdanningspolitikk, læreplan) Men relasjonen til nærmeste sjef er tillitsbasert I sær der skolesjefen utvikler gode rektorgrupper

5 Forholdet mellom skoleeier og rektorer ”Tro kan flytte fjell” (for den som tvilte på det…)
Kilde: Louis, K. S., Leithwood, K., Wahlstrom, K., & Anderson, S. A Investigating the Links to Improved Student Learning. Final Report of Research Findings. Toronto: Ontario Institute for Studies in Education (OISE).

6 Ledelsesmiljøer hos skoleeier
Hvordan utvikler skoleeiere rektorgruppen? Lederstøtte Forventningstaten Støttende læringsklima Rektorenes ledelses kompetanse Skoleeiers kompetanse Forventning kommunen Kilde: Paulsen, J.M & Hjertø, K.B (2016): Enhancing Leadership Capacity of School Principals: How Municipal School Governance Matters. Paper to be submitted to the Journal of Educational Administration.

7

8 Team lærings sone Komfort sone Apati sone Individuell mestrings sone
Psykologisk trygghet i gruppen Kilde: Hjertø, K.B og Paulsen, J.M (2015) Team lærings sone Takhøyde og trygghet Fokus på at hvert medlem skal levere Forsterker kompetanse Komfort sone Takhøyde og trygghet Trivsel og samarbeid Lite personlig utfordring Moderat innsats Apati sone Ansatte føler lav trygghet Deler ikke kunnskap og erfaringer Status Quo orientert Individuell mestrings sone Fokus på personlig mestring Men lite kollegial støtte Lite samarbeidslæring Personlig fokus på mestring

9

10 SUMME-OPPGAVE Er det noen OVERFØRINGSVERDI fra de presenterte forskningsfunn til videregående skole i Telemark? HVILKE GREP kan gjøres for å videreutvikle gode koblinger mellom politikk, skoleeierskap og ledelse i Telemark-skolen?

11 Low -performing school
“I Norge er vi alle like” Fire prestasjonsprofiler II Turnaround school III Sustainable school Relative prestasjoner I Low -performing school IV Crusing school Sosio-økonomiske omgivelser

12 ”Skoleeierprosjektet”
Utprøving for kapasitetsbygging metodikk Verksted Treparts samskaping Skolevurdering

13 Rektorenes ledelse Indirekte påvirkning

14 ”Den pedagogiske verdikjeden”
Skoleledelsens strategikart Elevsentrert lederskap Nett verk Team Elevsentrert klima Profesjonelle fellesskap Gjensidig tillit Standard basert praksis Klima Distribuert ledelse

15 Om å få og gi tillit…… Sir Alex Ferguson: My Autobiography
”I needed the trust from the players, so I gave it to them first”

16 ”Bad Collaboration is Worse than No Collaboration at all”
Morten T. Hansen

17 Distribuert ledelse i praksis
Ledergruppene

18 Trening av ledergruppene
Ledergrupper i videregående skoler Går neppe an å overvurdere betydningen av… Teamets ”charter” Forventnings styring Lærende metodikk Differensiere møter Team ledelse Trening av ledergruppene

19 Bokkapittel avledet av doktorgrad og prøveforelesning

20


Laste ned ppt "«Mind the Gap» Skoleeiers ledelse av endringsprosesser"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google