Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

PROFESJONELL YRKESUTØVELSE

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "PROFESJONELL YRKESUTØVELSE"— Utskrift av presentasjonen:

1 PROFESJONELL YRKESUTØVELSE
Kapittel 1 PROFESJONELL YRKESUTØVELSE

2

3 Å være profesjonell… innebærer å konsentrere seg om de oppgavene som skal utføres, og utføre dem på et faglig og etisk grunnlag. betyr at det er pasienten og pasientens helse og velvære som skal stå i sentrum, ikke egne behov. innebærer at du skal møte pasientene med et helhetlig menneskesyn.

4 Å være profesjonell (forts.)
For å utføre yrket profesjonelt må du ha de nødvendige kunnskaper, ferdigheter og holdninger som yrket krever. Du må gå inn i en yrkesrolle og opptre profesjonelt i forhold til den. Du må følge regelverk og etiske retningslinjer. En profesjonell helsefagarbeider utfører yrke sitt på en forsvarlig måte.

5 Myndiggjorte medarbeidere
Myndiggjorte medarbeidere er ansvarlige og selvstendige. De har rett til å beslutte på områder der de er kompetente. Myndiggjorte medarbeidere har innflytelse og kontroll over egen arbeidssituasjon.

6 Først når du er i praksis, omsetter du kunnskapen din til handling.
Det vil kreve at du sammenholder de ulike fagene du har lest, og ferdighetene du har trent på. Du må hele tiden reflektere over det du gjør.

7 Forhold som har betydning for trivsel og helse på jobben, er å:
være trygg og mestre noe bli verdsatt være modig være stolt ha et godt samarbeid få hjelp og støtte

8 Arbeidsmiljø Arbeidsmiljøet skapes av alle som arbeider sammen, men ledelsen har et overordnet ansvar og en spesielt viktig rolle. En ledelse som ønsker å legge til rette for trivsel på arbeidsplassen, er opptatt av alle forhold som kan bidra positivt til arbeidsmiljøet.

9 Yrkesidentitet Yrkesidentiteten din utvikles i praksis.
Yrkesidentitet skapes i samspillet mellom deg, jobben og menneskene du omgås på arbeidsplassen. Å ha tilhørighet til et arbeidsmiljø er viktig for selvbildet. Tilhørigheten utvikles i samhandling med andre og når du får tilbakemelding på arbeidet du utfører.


Laste ned ppt "PROFESJONELL YRKESUTØVELSE"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google