Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Buddhismens templer Bilde: Tempel i Burma.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Buddhismens templer Bilde: Tempel i Burma."— Utskrift av presentasjonen:

1 Buddhismens templer Bilde: Tempel i Burma

2 Buddhismens templer Et buddhisttempel er en hellig bygning for buddhister. Til templet kommer buddhister for å meditere, ære Buddha og studere hans lære. Et buddhisttempel er en hellig bygning for buddhister. Til templet kommer buddhister for å meditere, ære Buddha eller studere hans skrifter og lære. Buddhisttempler finner vi over hele verden, men det er selvsagt flest av dem i de landene hvor buddhismen har størst tilhengerskare, altså i den sørøstlige delen av Asia. Buddhisttempler kan videre se ganske forskjellige ut. Dette kommer av at det finnes ulike former for buddhisme, at byggverkene er påvirket av byggeskikken i det landet de befinner seg, samt at størrelsen og utformingen på templene avhenger av antallet buddhister som hører til i det aktuelle landet . Bildet viser et tempel i Sikkim, en liten stat i Himalaya. Foto: Devadath Buddhisttempler finner vi over hele verden.

3 Buddhismens templer De første templene og klostrene som fantes var små hytter og huler. Her brukte munkene og nonnene tiden på å meditere og å skrive ned Buddhas lære. De første buddhistiske templene og klostrene som fantes var svært enkle sammenlignet med dagens standard. Dette skyldtes at munkene som bodde der i utgangspunktet var vandrende mennesker som fortalte folk om Buddhas lære. Vi kan derfor forstå at de ikke hadde behov for - eller kapasitet til å sette opp praktfulle templer. Det var bare under regntiden at munkene og nonnene oppholdt seg i klostrene som egentlig bare var huler i fjellet eller små hytter. Da brukte de tiden til å meditere omkring Buddhas lære, samt å skrive ned det han hadde sagt og lært bort. Samtidig gav man også undervisning til mennesker som ønsket å leve et liv som buddhister. Bildet viser hulene i India hvor de første munkene og nonnene holdt til i årene etter Buddhas død. Her holdt man det første buddhistråd (Se presentasjon om Buddha.) Foto: Joopercoopers Det meste av året vandret munkene og nonnene omkring for å fortelle folk om Buddhas lære.

4 Buddhismens templer Med tiden ble det bygd store templer.
Et av de mest kjente buddhistiske templene er Mahabodhi-templet i India. Med tiden ble det bygd større og mer forseggjorte buddhistiske templer og klostre. Det mest kjente buddhistiske templet er Mahabodhi-tempelet i den indiske byen Bodh Gaya. Dette tempelet ble bygd for år siden, og er et pilegrimsmål for mange buddhister. Dette skyldes at Buddha selv oppholdt seg i landsbyen Bodh Gaya da han nådde sin oppvåkning, og at han senere sa til sine tilhengere at de kunne nå en bedre gjenfødelse dersom de i løpet av livet oppsøkte viktige steder i Buddhas liv. De fire viktige pilegrimsmålene innenfor buddhismen er dermed stedet der Buddha ble født, der han nådde sin oppvåkning, der han holdt sin første preken og der han til slutt døde. Dette templet ble bygd for år siden. Foto: Carol Mitchell

5 Buddhismens templer Mahabodhi-templet i Bodh Gaya, India.
Foto: Carol Mitchell Foto: Carol Mitchell Det 55 meter høye Mahabodhi-tempelet i Bodh Gaya er bygd opp av murstein. Det sentrale tårnet er omgitt av fire mindre tårn som er bygd på samme måte som hovedtårnet. Utvendig prydes byggverket av scener som viser livet til Buddha, mens gårdsplassen omkring tempelet er preget av en rekke mindre Buddha-statuer. Inne i tempelet er det blant annet en stor statue av en sittende Buddha. Denne er tusen år gammel. Ved siden av Mahabodhi-tempelet finner vi en avlegger av det treet Buddha satt under da han oppnådde sin oppvåkning. Foto: Bpilgrim Foto: Carol Mitchell

6 Buddhismens templer Det finnes mange flotte buddhistiske templer.
Praktfulle templer finner vi mange steder, men det er neppe mange som tåler å sammenlignes med templet i Chang Mai i Thailand. Templet kalles Wat Phrathat Doi Suthep, og ble oppført i 1371 for å huse et relikvie av Buddha. Templet ligger i midten av en firkantet hage som prydes av nedlagte heller i marmor. I hvert av hjørnene på utsiden av templet er det fire parasoller som representerer de thailandske kronjuveler. Et kloster omgir selve templet, og her finner man både bilder og tegninger som illustrerer historien om Buddhas liv. Tempelområdet huser også bygninger for munker som ønsker å studere og bli opplært innenfor buddhismen. Foto: Thomas Perry I Thailand ligger det praktfulle templet Wai Prathat Doi Suthep.

7 Buddhismens templer Bilder av Wat Phrathat Doi Suthep. Legg merke til dragen som står ved inngangen til tempelområdet. Denne skal beskytte mot onde ånder. En vil også legge merke til parasollen som er på bildet til høyre. Rundt stupaen er det fire slike. Disse er som sagt et kongssymbol i Thailand. Foto: Clay Irving Foto: Alpha Foto: Robert Rybnikar Foto: Tammy Nicholson

8 Buddhismens templer I mange buddhistiske templer er det en bygning som kalles en stupa. Inne i stupaen blir det oppbevart relikvier eller hellige skrifter. I mange buddhisttempler er det en eller flere stupaer. En stupa er egentlig et gravmonument eller et oppbevaringssted for relikvier (relikvie: levninger av en hellig persons legeme eller gjenstander som denne har eid eller tatt på) eller hellige skrifter. De første stupaene ble bygd etter at Buddha var død. Asken som var igjen etter at han var kremert ble plassert i ulike stupaer rundt omkring i India. Senere har det blitt bygd opp en rekke stupaer rundt omkring i verden. Stupaene kan variere i størrelse og utforming, men de har likevel en del fellestrekk. En stupa er nemlig som regel satt sammen av fem former. Øverst er det ofte en flammeform, deretter følger en skål, et spir og en kule. Nederst på stupaen er det som regel et rektangelformet objekt. Stupaene kan befinne seg i eller utenfor selve templet. Stupaen har til hensikt å ære Buddha. Mange buddhister tar på stupaen, går rundt den, setter blomster - eller holder seremonier ved den. Bildet viser en stupa i Japan. Dog skal det legges til at man i dette landet gjerne kaller en stupa for en pagode. Et relikvie er levninger av en hellig person, eller gjenstander som denne har eid eller tatt på.

9 Buddhismens templer Også i Norge finnes det mange buddhistiske templer og klostre. Templene ligner ofte på de man finner i buddhistenes hjemland. Ikke alle templer er like prangende og storslåtte som de eksemplene vi har sett fra India og Thailand. Rundt omkring i verden finnes det en rekke templer og klostre som er tilpasset en mindre forsamlings religiøse praksis. Slik er det gjerne i landet vårt. I Norge bor det i overkant av buddhister, og disse har egne templer tilpasset sin bruk. Templene i Norge kan ligne mye på de templene som er i de landene som buddhistene kommer fra. Vi kan derfor tenke oss at buddhisttempler som huser vietnamesere ser annerledes ut enn et som huser mennesker av thailandsk opprinnelse. Likevel er det slik at alle templer inneholder viktige elementer innenfor buddhistisk tro. På bildet ser du et buddhisttempel i Rælingen. Dette templet er drevet av vietnamesiske buddhister. Bildet viser et buddhistisk tempel i Rælingen i Akershus.

10 Buddhismens templer I store templer er det ofte flere ulike rom.
Et tempel kan inneholde en stupa, et kloster, et meditasjonsrom og en Buddha-hall. Foto: Martin Röll I store templer er det som regel mange ulike rom. Her finner vi gjerne en stupa, et meditasjonsrom, et kloster og en Buddha-hall. Buddha-hallen er ansett som svært viktig. Der er det gjerne mange Buddha-statuer som troner. Både munkene og nonnene bruker rommet til seremonier. En seremoni er en høytidelig handling der man bruker de samme bevegelsene og ordene hver gang. Når buddhistene kommer til Buddha-hallen, ærer de gjerne Buddha ved å bøye seg tre ganger for statuene. Dette gjør man for å vise at man tenker på buddhismens tre juveler (se presentasjon: Buddhisme). I Buddha-hallen finner en også malerier og bilder på veggene, samt et alter hvor en kan brenne lys og røkelse til Buddhas ære. Det er også vanlig at det er bøker i Buddha-hallen. Bøkene inneholder Buddhas nedskrevne lære. Meditasjonsrommet er også et viktig rom. Dit går man gjerne dersom man skal meditere, synge og be. Når buddhistene kommer til Buddha-hallen, ærer de gjerne Buddha ved å bøye seg tre ganger for statuene.

11 Buddhismens templer De mange Buddha-statuene i templet forteller ulike ting om Buddha og hans liv. De mange Buddha-statuene kan fortelle ulike ting omkring Buddha. Som regel forteller hver enkelt statue noe om Buddhas liv. Statuene kan vise ham stående eller gående, noe som illustrerer at Buddha brukte 45 år av sitt liv som omvandrende lærer. Noen av statuene kan også vise Buddha liggende, og da forestiller de Buddha rett før han døde og nådde det endelige nirvana. I tillegg kan statuene også vise Buddha sittende i meditasjon. Det var som kjent denne stillingen han hadde da han nådde sin oppvåkning. Dersom vi studerer Buddha-statuene nærmere, vil vi legge merke til at han som regel smiler og at øynene hans er halvåpne. Smilet skyldes at Buddha har forstått alt, mens øynene viser at han delvis ser innover seg selv mens han mediterer. Videre kan en også legge merke til at Buddha-statuene har relativt store ører, noe som forteller oss at han hører alt, og at han er villig til å lytte til menneskene. Foto: Hendrik Mintarno

12 Buddhismens templer I templene finnes det også statuer av bodhisattvaer og andre buddhaer. Det er ikke bare statuer av Buddha (Siddharta Gautama) som preger de buddhistiske templene. Her finner vi også statuer av andre buddhaer som har nådd sin oppvåkning, samt buddhaer som skal komme en gang i fremtiden. Videre finner vi også statuer av bodhisattvaer, altså mennesker har nådd sin oppvåkning, men som i stedet for å gå til nirvana har bestemt seg for å være på jorden for å hjelpe menneskene. Det finnes mange forskjellige bodhisattvaer, og alle kan de ha ulike oppgaver. Noen kan for eksempel ha kjærlighet som sitt spesialområde, mens andre er bodhisattvaer for legemlig sunnhet. Foto: Ksionic Foto: David Schroeter Statuer som forestiller ulike bodhisattvaer. Maytreya – framtidens buddha.

13 Buddhismens templer I eller ved siden av templene bor det munker og nonner. Disse lever et liv med klare regler. I eller ved siden av de fleste buddhisttempler bor det munker eller nonner. Munkene og nonnene lever et liv som er strengere regulert enn hva som ellers er vanlig for buddhister. For tillegg til å følge buddhismens vanlige rettesnorer for god livsførsel, pålegges munkene og nonnene å avstå fra en rekke ting som er vanlig for folk flest. Munker og nonner skal blant annet avstå fra all seksualitet. De skal ikke bruke parfyme eller pynt, og de skal heller ikke se på offentlig underholdning. Vi kan derfor forstå at å se på TV, dra på fotballkamp eller overvære en konsert er forbudt. Munkene og nonnene skal ei heller sove i for store og gode senger. I mange buddhistiske land står munkene og nonnene tidlig opp og går ut på gaten med en almissebolle for å motta gaver fra passerende mennesker. Dagsrytmen for munker og nonner følger som regel et fast skjema hvor måltider, bønn, undervisning og studier fyller dagen. Mange templer har dessuten egne bygninger for buddhister som i en kortere periode ønsker å delta i klosterlivet. Foto: Mr ATM I mange buddhistiske land står munkene og nonnene tidlig opp. De går ut på gaten med en almissebolle for å motta gaver fra passerende mennesker.

14 Buddhismens templer Den største helligdagen innenfor buddhismen kalles vesak. Denne dagen feirer man Buddhas fødselsdag. Mange oppsøker templet denne dagen. Man gir hverandre gaver og spiser god mat. Den største helligdagen innenfor buddhismen kalles vesak. Denne dagen er til minne om Buddhas fødselsdag. For noen buddhister feirer man på denne dagen også Buddhas oppvåkning og død. Disse tror nemlig at alle de tre hendelsene skjedde på samme dag. Når man skal feire vesak, fylles som regel templet opp. Man gir gaver til hverandre og spiser god mat. Mange buddhister bruker vesak til å meditere, mens andre leser fra de hellige tekstene som handler om Buddhas liv og lære. Man tenner gjerne lys og røkelse, og man ofrer også mat og drikke til Buddha. Offergaven handler ikke om at Buddha krever noe, men snarere om at den enkelte skal øve seg på å gi. Det er i tillegg vanlig at man synger sanger om Buddhas liv. Foto: Tevaprapas Makklay Meditering og lesing av hellige tekster hører også med til vesakfeiringen.

15 Buddhismens templer Bilde: Lenke: Rettigheter: Forside
Tempel Sikkim Huler Mahabodhi Mahabodhi-tre Buddha Statuer Wai Prathat Doi Suthep1 Wai Prathat Doi Suthep2 Wai Prathat Doi Suthep3 Wai Prathat Doi Suthep4 Wai Prathat Doi Suthep5 Stupa Buddha-hall Maitreya Munker Vesak Statue


Laste ned ppt "Buddhismens templer Bilde: Tempel i Burma."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google