Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Studieprogrammet Bygg- og miljøteknikk FUS-møte den 31

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Studieprogrammet Bygg- og miljøteknikk FUS-møte den 31"— Utskrift av presentasjonen:

1 Studieprogrammet Bygg- og miljøteknikk FUS-møte den 31
Studieprogrammet Bygg- og miljøteknikk FUS-møte den Studieprogramleder Tore Hoven

2 Studieprogrammet Bygg og miljøteknikk
Opptak av 200 nye studenter hvert år på 5-årig master Opptak av 80 nye studenter hvert år på 2-årig master 1100 studenter totalt 4 studieretninger 15 hovedprofiler Undervises på 2 institutt K og IBM 155 emner 90 TBA - emner 38 TKT - emner 27 TVM – emner

3 Veg, jernbane, transport og geomatikk
Studiets oppbygning Bygg og anlegg Veg, jernbane, transport og geomatikk Konstruksjon Vann og miljø 1.-2. år: Grunnleggende naturvitenskap samt noen bygg- og miljøfag 3. år: Studieretning velges: Kort om de ulike studieretninger: Bygg og anlegg Denne studieretningen tar for seg planlegging, utforming, bygging og forvaltning av alle typer bygninger og anlegg. Byggeprosjektene spenner fra enkle bolighus, til veger, broer, tunneler, vann og avløpssystemer, oljeplattformer og større samferdselsanlegg som jernbane og flyplass. 4 hovedprofiler å velge blant: Anleggsteknikk, Prosjektledelse, Bygnings- og materialteknikk, og Eiendom – utvikling og forvaltning Konstruksjon Studentene vil lære om materialer som: stål, betong, tre og aluminium, og hvordan man beregner og utformer bygninger, broer og andre byggverk på land og til havs. Man lærer om påkjenninger på konstruksjoner i forskjellige miljø: nyttelast, vindkrefter, bølger og strømmer, jordskjelv, støtlaster og kollisjoner. 5 hovedprofiler å velge blant: Beregningsmekanikk, Prosjektering av konstruksjoner, Betongteknologi, Geoteknikk, og Marin byggteknikk  Veg, transport og geomatikk Her vil studentene få kunnskap om planlegging, utforming, bygging og vedlikehold av infrastrukturen på samferdselssektoren, i tillegg til kunnskap om geomatikk som omfatter registrering, behandling, anvendelse og presentasjon av målinger på land og til havs. 3 hovedprofiler å velge blant: Veg, Transport, og Geomatikk Vann og miljø Denne studieretningen omfatter løsninger i tilknytning til vannkraft, vassdrag og vannressurser, vannforsyning og avløpshåndtering, og avfallshåndtering og industriell økologi. Studentene får kunnskap om hvordan håndtere de krevende utfordringene knyttet til vassdrag, vannressurser og avfall, med vekt på hva som er gode løsninger teknisk, økonomisk og miljømessig sett, blant annet i lys av klimaendringer og forurensning. 3 hovedprofiler å velge blant: Vannforsynings- og avløpsteknikk, Vassdragsteknikk, og Industriell økologi

4 Semesterplan: Sem. 7,5 stp 1. høst 2. vår 3. høst 4. vår 5. høst
Matematikk 1 Informasjonsteknologi Kjemi BM1 Bygningsmaterialer 2. vår Matematikk 2 Ex.phil 1 Mekanikk 1 BM2 Vann og miljø 3. høst Matematikk 3 Statistikk Mekanikk 2 BM3 Infrastruktur 4. vår Fysikk Hydromekanikk Geoteknikk og geologi BM4 Prosjektering 5. høst Matematikk 4M Studieretningsemne 6. vår Teknologiledelse 7. høst Komplementært emne 8. vår Eksperter i team Ingeniøremne fra annet studieprogram 9. høst Fordypningsemne Fordypningsprosjekt 10. vår Masteroppgave 30 stp Studieretningsemner: er fagene som danner en generell basis for å kunne forstå og arbeide videre med teknologi og temaer fra ingeniørenes verden. Fagene består av de naturvitenskapelige fagene: Matematikk, Statistikk, Fysikk og Kjemi, samt Informasjonsteknologi, som omhandler dataverktøy, programmering og informasjonsteknologiske metoder i ingeniørens arbeidssituasjon. Utvalget av teori og temaer er tilpasset behovene til bygg- og miljøstudentene. Komplementært emne: Et emne fra en annen studiekultur

5 Studieretninger og hovedprofiler
Bygg og anlegg (BA) Anlegg/Produksjonsteknikk Prosjektledelse Bygnings- og materialteknikk Eiendom – Utvikling og forvaltning Geoteknikk Marin byggteknikk Betongteknologi Veg, jernbane, transport og geomatikk (VTG) Veg Jernbane Transport Geomatikk Konstruksjon Prosjektering av konstruksjoner Beregningsmekanikk Vann- og miljøteknikk Vassdragsteknikk Vannforsynings- og avløpsteknikk Studieretning starter i 3. årskurs hvor man stort sett velger anbefalte kombinasjoner av ingeniørfag som passer inn i profilene. Etter hvert skjer det da en spesialisering /fordypning hvor man arbeider selvstendig med prosjektoppgave og en avsluttende masteroppgave. Anleggsteknikk Metoder og løsninger for anleggsarbeider i jord og fjell Bygnings- og materialteknikk bygningsfysikk, bygningsfysikk, bbygningsmaterialer Eiendom Utvikling og forvaltning av bygg Veg Planlegging ,utforming, bygging og vedlikehold av infrastrukturen. Byutvikling Transport Geomatikk Generell informasjonsteknologi, elektroniske kart, GIS, digitalemodeller, satelitteknologi Prosjektering Prosjektering av konstruksjoner Vassdragsteknikk vannets kretsløp og påvirkningen på klima, dammer, kraftverk Vannforsyning/avløp til mennesker og industri Industriell økologi Avfallsutfordringene og håndtering, resirkulering, gjenvinning, livløpsanalyser

6 Bygg- og miljøteknikk

7 Opptaksstatistikk 2017

8 Opptaksstatistikk 2017

9 Opptaksstatistikk 2017

10 Opptaksstatistikk 2017

11 Opptaksstatistikk 2017

12 Opptaksstatistikk 2017

13 Framtidens byggstudium Målbilde for Byggstudiet 2020 Et studium på høyt internasjonalt nivå gjennom et unikt samarbeid mellom universitet, næring og forskning Faglig innhold Et profesjonsstudium der alle fag har et akademisk og forskningsbasert fundament Samarbeidet NTNU – næring – forskning Et forpliktende og organisert samarbeid som sikrer kvalitet og utvikling NTNU som attraktiv arbeidsplass Stillingene ved NTNU, i næringen og i forskningen er like attraktive Studentene Et studium som tiltrekker seg dyktige, motiverte og engasjerte studenter som ønsker å jobbe i næringen Byggenæringens attraktivitet og plass i samfunnet En næring som innfrir samfunnets behov, og derigjennom er synlig, forstått og prioritert FBS - høsten JM

14 Prosess – 5-årig evaluering
Fremtidens byggstudium – status 2015 Årlige evalueringer – hva er bra – hva er mindre bra Studentevalueringer Tema på alle møter i studieprogramutvalg og studieprogramråd Strategiseminar Næringslivsringen Workshops i samarbeid med bransjen Flere interne workshops Internasjonal evaluering 1- 3 mars 2015

15 Endring av studiet BM1 Infrastruktur blir BM3 Infrastruktur Transport BM 3 Materialer blir BM1 Revidering av innhold i BM-emnene Miljø mer synlig allerede fra BM 1 HMS inn som en rød tråd (Charter for en skadefri bransje) Opplæring i Building Information Modelling / Lean - prosesser BA-fagene revideres – bedre sammenheng – mindre overlapp Pedagogiske tiltak Bygningsfysikk og betongkonstruksjoner ut som obligatoriske fag Valg av studieretning etter 2 år med flere valgfrie fag 1 Konstruksjon 2 Bygg, anlegg og transport (senere 3. Vann og miljø Fordypning velges fra 9 semester

16 Spørreundersøkelse masterstudenter Bygg- og miljøteknikk 2017

17 Spørreundersøkelse masterstudenter Bygg- og miljøteknikk 2017

18

19

20

21

22

23 Implementering av innovasjon/digitalisering / BIM
Sem. 7,5 stp 1. høst Matematikk 1 Kjemi Informasjonsteknologi BM1 Bygningsmaterialer 2. vår Matematikk 2 Ex.phil 1 Mekanikk 1 BM2 Vann og miljø 3. høst Matematikk 3 Statistikk Mekanikk 2 BM3 Infrastruktur 4. vår Fysikk Hydromekanikk Geoteknikk og geologi BM4 Prosjektering 5. høst Matematikk 4M Studieretningsemne 6. vår Teknologiledelse 7. høst Komplementært emne 8. vår Eksperter i team Ingeniøremne fra annet studieprogram 9. høst Fordypningsemne Fordypningsprosjekt 10. vår Masteroppgave 30 stp Studieretningsemner: er fagene som danner en generell basis for å kunne forstå og arbeide videre med teknologi og temaer fra ingeniørenes verden. Fagene består av de naturvitenskapelige fagene: Matematikk, Statistikk, Fysikk og Kjemi, samt Informasjonsteknologi, som omhandler dataverktøy, programmering og informasjonsteknologiske metoder i ingeniørens arbeidssituasjon. Utvalget av teori og temaer er tilpasset behovene til bygg- og miljøstudentene. Komplementært emne: Et emne fra en annen studiekultur

24 BIM / Digitalisering Utlyst nytt professorat innen Geomatikk / digitalisering Stor økning i antall studenter i geomatikk fra I & IKT Vit.ass innen BIM / digitalisering (Nava) finansiert av SVV Offentlig PhD innen Geomatikk / Digitalisering / ITS (SVV og NFR) Utlyst professor II-stilling innen BIM –ansettelse i oktober Samarbeidsavtale med Trondheim kommune om digital planlegging / Campusutvikling BIM EiT-landsby i kombinasjon men valgbare emner (minor-program innen BIM) Ny studieretning innen BIM på 2-årig masterprogram (multicampustilbud i samarbeid med Gjøvik og Ålesund) Ny digital lab (BIM, Lean, digitale byggeprosesser)

25 Studiets oppbygning 2-årig program (MIBYGG)
Bygg og anlegg Transport og infrastruktur Konstruksjon Vann og miljø Bachelor i Bygg- og miljøteknikk 3 år (eller tilsvarende) Kort om de ulike studieretninger: Bygg og anlegg Denne studieretningen tar for seg planlegging, utforming, bygging og forvaltning av alle typer bygninger og anlegg. Byggeprosjektene spenner fra enkle bolighus, til veger, broer, tunneler, vann og avløpssystemer, oljeplattformer og større samferdselsanlegg som jernbane og flyplass. 4 hovedprofiler å velge blant: Anleggsteknikk, Prosjektledelse, Bygnings- og materialteknikk, og Eiendom – utvikling og forvaltning Konstruksjon Studentene vil lære om materialer som: stål, betong, tre og aluminium, og hvordan man beregner og utformer bygninger, broer og andre byggverk på land og til havs. Man lærer om påkjenninger på konstruksjoner i forskjellige miljø: nyttelast, vindkrefter, bølger og strømmer, jordskjelv, støtlaster og kollisjoner. 5 hovedprofiler å velge blant: Beregningsmekanikk, Prosjektering av konstruksjoner, Betongteknologi, Geoteknikk, og Marin byggteknikk  Veg, transport og geomatikk Her vil studentene få kunnskap om planlegging, utforming, bygging og vedlikehold av infrastrukturen på samferdselssektoren, i tillegg til kunnskap om geomatikk som omfatter registrering, behandling, anvendelse og presentasjon av målinger på land og til havs. 3 hovedprofiler å velge blant: Veg, Transport, og Geomatikk Vann og miljø Denne studieretningen omfatter løsninger i tilknytning til vannkraft, vassdrag og vannressurser, vannforsyning og avløpshåndtering, og avfallshåndtering og industriell økologi. Studentene får kunnskap om hvordan håndtere de krevende utfordringene knyttet til vassdrag, vannressurser og avfall, med vekt på hva som er gode løsninger teknisk, økonomisk og miljømessig sett, blant annet i lys av klimaendringer og forurensning. 3 hovedprofiler å velge blant: Vannforsynings- og avløpsteknikk, Vassdragsteknikk, og Industriell økologi Digitalisering av byggeprosesser (fra 2018)Multicampus

26 Forslag til innhold i ny studieretning i Digitale byggeprosesser.
Semester 1 (grunnleggende) Semester 2 (spesialisering) Semester 3 (fordypning) Semester 4 (masteroppgave) (Nytt) Digitalisering i byggeprosesser og bygd miljø (Nytt) Utvikling av digitale regelsjekkere og kunnskapsbaserte systemer for BAE-næringen 2 fordypningeemner Forslag: Se tabell under (Nytt) Digitale byggeprosesser, masteroppgave (Nytt) Informasjons-strukturering for BAE (Nytt)Prosjektledelse og gjennomføringsmodeller for digitaliserte BAE-prosjekt (Nytt) Geodata for byggeprosesser Eksperter i team (Nytt) Digitale byggeprosesser, fordypningsprosjekt (Nytt) Digital bygningsinformasjon Komplementæremne. Forslag til emner: se tabell under Teknisk emne fra annet studieprogram. Forslag: se tabell under

27 Studiets oppbygning 5-årig program (MTBYGG)
Bygg og anlegg’ 90 Transport og infrastruktur 25 Konstruksjon 75 Vann og miljø 17 1. og 2. år: Grunnleggende naturvitenskap og noen bygg- og miljøfag Kort om de ulike studieretninger: Bygg og anlegg Denne studieretningen tar for seg planlegging, utforming, bygging og forvaltning av alle typer bygninger og anlegg. Byggeprosjektene spenner fra enkle bolighus, til veger, broer, tunneler, vann og avløpssystemer, oljeplattformer og større samferdselsanlegg som jernbane og flyplass. 4 hovedprofiler å velge blant: Anleggsteknikk, Prosjektledelse, Bygnings- og materialteknikk, og Eiendom – utvikling og forvaltning Konstruksjon Studentene vil lære om materialer som: stål, betong, tre og aluminium, og hvordan man beregner og utformer bygninger, broer og andre byggverk på land og til havs. Man lærer om påkjenninger på konstruksjoner i forskjellige miljø: nyttelast, vindkrefter, bølger og strømmer, jordskjelv, støtlaster og kollisjoner. 5 hovedprofiler å velge blant: Beregningsmekanikk, Prosjektering av konstruksjoner, Betongteknologi, Geoteknikk, og Marin byggteknikk  Veg, transport og geomatikk Her vil studentene få kunnskap om planlegging, utforming, bygging og vedlikehold av infrastrukturen på samferdselssektoren, i tillegg til kunnskap om geomatikk som omfatter registrering, behandling, anvendelse og presentasjon av målinger på land og til havs. 3 hovedprofiler å velge blant: Veg, Transport, og Geomatikk Vann og miljø Denne studieretningen omfatter løsninger i tilknytning til vannkraft, vassdrag og vannressurser, vannforsyning og avløpshåndtering, og avfallshåndtering og industriell økologi. Studentene får kunnskap om hvordan håndtere de krevende utfordringene knyttet til vassdrag, vannressurser og avfall, med vekt på hva som er gode løsninger teknisk, økonomisk og miljømessig sett, blant annet i lys av klimaendringer og forurensning. 3 hovedprofiler å velge blant: Vannforsynings- og avløpsteknikk, Vassdragsteknikk, og Industriell økologi Geomatikk, digitalisering og innovasjon (fra 2019) Tallene studieretningsvalg for studentene i 3.årskurs. Det er viktig info når vi nå skal bestemme antall studenter på hver studieretning på det 2-årige programmet.

28 Minor:

29 Vi vil gjerne etablere «Minor-program» innen følgende fagområder:
Innovasjon Digitalisering / BIM HMS Svalbardsamarbeid.

30 Bygg- og miljøstudiet ved NTNU
Største siv.ing studieprogram – totalt 1100 studenter Meget tett samarbeid med næringslivet – mange samarbeidsavtaler Næringslivsring med ca. 60 medlemsbedrifter Heltids studieprogramleder som også jobber med eksternt samarbeid Næringslivsringens styre er studieprogramråd

31 Et samarbeidstiltak mellom næringen og studie-programmene innen bygg- og miljøteknikk ved NTNU
Formål: Et forpliktende og organisert samarbeid mellom alle NTNUs læresteder og  næringslivet som sikrer kvalitet, kapasitet og utvikling/nyskaping Et studium som tiltrekker seg dyktige, motiverte og engasjerte studenter som vil jobbe i næringen Å bidra til NTNUs kompetanse på alle nivå gjennom å være studieprogramråd

32

33 Bachelor bygg NTNU Gjøvik Trondheim Ålesund
50 studenter studenter 70 studenter Studieretninger: Studieretninger: Studieretninger: 1. Konstruksjon 1. Konstruksjon 1. Konstruksjon 2. Anleggsteknikk 2. Anleggsteknikk 2. Vann og miljøteknikk 3. Husbyggingsteknikk 3. Prosjektering, drift og 4. Teknisk planlegging vedlikehold av infrastruktur

34


Laste ned ppt "Studieprogrammet Bygg- og miljøteknikk FUS-møte den 31"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google