Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Hinduismens guder Bilde: Utskjæringer på et tempel; Brahma, Shiva og Vishnu.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Hinduismens guder Bilde: Utskjæringer på et tempel; Brahma, Shiva og Vishnu."— Utskrift av presentasjonen:

1 Hinduismens guder Bilde: Utskjæringer på et tempel; Brahma, Shiva og Vishnu.

2 Hinduismens guder Det finnes et stort antall guder innenfor hinduismen. Noen guder ser ut som mennesker, mens andre ser ut som dyr. Noen guder dyrkes av mange mennesker, mens andre kun dyrkes av et fåtall. Hinduismens guder er et stort og omfattende emne som ikke nødvendigvis er ensrettet og likt for alle som bekjenner seg til religionen. Det er nemlig slik at det innenfor hinduismen finnes et veldig stort antall guder, og disse dyrkes i ulik grad der hinduismen er utbredt. Mange av gudene ser ut som mennesker, mens andre igjen har dyreskikkelse. Atter andre har form som en kombinasjon av dyr og menneske. Noen guder dyrkes av de fleste hinduer, mens andre kanskje kun blir tilbedt som lokale guder i en liten landsby i for eksempel India eller Pakistan. Innenfor hinduismen er det også slik at det finnes guder for nærmest enhver anledning, og da kan vi skjønne at man trenger en del av dem, for livet består jo av en rekke ulike situasjoner. Selve gudsbegrepet blir selvsagt noe annerledes enn det vi er vante til innenfor for eksempel kristendom, jødedom og islam. Likevel er det også slik at de fleste hinduer tror på en øverste ånd eller sjel, og det er der vi skal begynne vår presentasjon. Det er likevel slik at de fleste hinduer tror på en øverste gud.

3 Hinduismens guder Hinduismens øverste gud kalles for Brahman.
Brahman er tilstede i alt som finnes. ”Brahman er som salt oppløst i vann; usynlig, men likevel tilstede overalt.” Innenfor hinduismen er det altså en relativt vanlig oppfatning at det finnes en hovedgud, eller sagt med andre ord, en øverste sjel eller ånd. Denne guden omfatter til enhver tid alt, men den har ingen fysisk skikkelse. Vi kan altså ikke se guden, men den likevel tilstede i alt som finnes. En hinduistisk vismann sa at den øverste guden var som salt oppløst i vann. En kan ikke se det, men det er overalt. Innenfor hinduismen kalles den øverste guden for Brahman. Denne verdenssjelen er den evige kilden til alt i verden. Det er videre en vanlig oppfatning at hinduismens guder alle er personifikasjoner av Brahman. Hver og en av de mange gudene representerer altså ulike sider av denne verdenssjelen. Gjennom de forskjellige gudene viser Brahman sine ulike kvaliteter.

4 Hinduismens guder De tre mest kjente gudene innenfor hinduismen er Brahma, Shiva og Vishnu. Av disse tre er det Shiva og Vishnu som blir mest tilbedt. De tre gudene hører sammen, men de har forskjellige oppgaver i verden. De tre mest kjente gudene innenfor hinduismen er Brahma, Shiva og Vishnu. Det er viktig at man skiller mellom Brahman og Brahma, for selv om navnene kan synes like, er de altså ikke den samme gud. Brahman er som sagt selve urkraften, mens Brahma er en personlig gud. Av de tre gudene er det Shiva og Vishnu som er mest populære. Disse blir tilbedt av millioner av hinduer, og de har egne templer som er tilegnet deres ære. Brahma er på sin side ikke like mye tilbedt, og det er kun noen få templer som er viet til ham. De tre gudene hører sammen, men de har, som vi skal se, ulike oppgaver i verden. Alle de tre gudene har koner og ridedyr som også er guddommelige.

5 Hinduismens guder Brahma er skapelsens gud.
Brahma skaper en ny verden når den gamle har gått til grunne. Brahma tilbes ikke like mye som andre guder innenfor hinduismen. Hva tror du det skyldes? Brahma er skapelsens gud. Det er Brahma som skaper verden på ny når den gamle har gått til grunne. Brahma er videre visdommens - og kunnskapens gud. Statuer som forestiller Brahma, viser ham ofte med fire ansikter. Dette forteller at han hersker i fire himmelretninger. Brahma vises også med fire armer. Brahma tilbedes ikke i like stor grad som andre guder som Vishnu og Shiva. Dette skyldes at Brahma gjennom sin oppgave som skaper allerede har gjort det han skal gjøre, og at guden derfor ikke er virksom før verden atter skal skapes på ny. Et spesielt trekk er at når en ny verden skal skapes, spirer en lotusblomst ut av Vishnus navle. I denne blomsten sitter en ny Brahma som har som oppgave å skape en ny verden. I følge hinduenes tro er Brahma gift med Sarasvati, gudinne og beskytter av kunst, kultur, visdom og litteratur. Foto: TongJar322

6 Hinduismens guder Vishnu er guden som sørger for at verden består.
Vishnu framstilles gjerne med fire armer. I armene holder Vishnu en konkylie, en diskos, en lotusblomst og et gullsepter. Vishnu er en av de viktigste gudene. Vishnu er nemlig opprettholderen av verden (Dharma), den som sørger for at verden består. Vishnu oppfattes som en gud fylt med kjærlighet og medfølelse. Bilder og statuer framstiller Vishnu med fire armer. I armene holder han en konkylie, en lotusblomst, en diskos og et gullsepter. Disse tingene symboliserer egenskaper ved Vishnu. Konkylie: Urlyden. Vishnus evne til å opprettholde verden. I templer blåser man gjerne i en konkylie å angi at Vishnu er tilstede. Diskos: Herredømme over universet Lotus: Guddommelig renhet og fruktbarhet Gullsepter: Et symbol på kontroll og orden. Studerer man bilder av Vishnu, vil man også se at øynene hans har forskjellig farge. Det ene har lys farge, mens det andre er mørkt. Dette skal symbolisere dag og natt. Videre er Vishnu ofte vist i blå farge, noe som symboliserer uendeligheten. Som alle guder har også Vishnu sitt eget ridedyr. Ørnen Garuda og kjempeslangen Shesha er dyr som frakter Vishnu omkring. I følge hinduismen er Vishnu kjærlighetens – og medfølelsens gud. Vishnus kone er gudinnen Lakshmi. Vishnu er blå, en farge som symboliserer uendeligheten. Foto: Mark Matson

7 Hinduismens guder I følge hinduistisk tro har Vishnu tatt fysisk form og kommet til jorden for å forsvare det gode ni ganger. I følge hinduistisk tro har Vishnu tatt fysisk form og kommet til jorden for å forsvare det gode en rekke ganger. Når en gud kommer til jorden, tar han en annen form – enten som menneske eller dyr. Dette kalles for en avatar, som betyr nedstigning. Hinduene tror at Vishnu har kommet til jorden ni ganger, og at han skal komme en gang til før vår verden går under. Vishnus ti avatarer (som vist på bildene over, fra øverst til venstre til nederst til høyre) er: Fisken Matsya som reddet menneskene fra oversvømmelse. Skilpadden Kurma hjalp til å skape urhavet. Villsvinet Varaha berget jorden fra flom. Menneskeløven Narasimha drepte en demonkonge. Dvergen Vamana som fikk kontroll over en mektig demon. Parashurama som vant over krigerne. Rama drepte en demonkonge og befridde sin hustru. Krishna, elskeren og krigeren som blant annet undertvinger demoner. Buddha, den opplyste. Den siste avataren, Kalki, skal komme og grunnlegge sitt eget rike på jorden. Mange mennesker tilber Vishnus avatarer, altså Vishnus legemliggjøringer på jorden. Kanskje synes man det er lettere å forholde seg til avatarene enn til de høytstående gudene? Blant de mest populære avatarene er Krishna og Rama. Rama blir tilbedt som et ideal for hvordan man skal leve livet på jorden. Han blir sett på som tapper, lojal, snill og rettferdig. Krishna er på sin side sett på som et forbilde med tanke på mot, besluttsomhet og uselviske handlinger.

8 Hinduismens guder Vishnu er gift med gudinnen Lakshmi.
Hun er gudinne for skjønnhet, lykke og fruktbarhet. Lakshmi er ofte avbildet sittende i en lotusblomst. Lakshmi, er fruktbarhetens -, skjønnhetens - og lykkens gudinne. Det sies at Lakshmi ble til da et hellig fjell ble rørt rundt i et hav av melk. Fra dette havet kom Lakshmi, mens melken ble drukket av gudene som dermed fikk evig liv. Som gudinne over både skjønnhet og lykke, har Lakshmi et helt spesielt symbol knyttet til seg. Dette er lotusblomsten. Og siden denne blomsten vokser i vann, blir den sett på som ren og livgivende. På bilder kan vi derfor ofte se Lakshmi som sitter på en lotusblomst. Da er hun kledd i fine klær og dyrebare juveler. Bildene viser også en god gudinne fylt av kjærlighet. Det sies at Lakshmi hjelper mennesker som lever etter hennes eksempel. Man skal da ikke har onde tanker, men heller være hjelpsomme, fredelige og hardtarbeidende. Lakshmi oppsøker ikke urene steder hvor menneskene er late og voldelige . Hinduer tror at Lakshmi hjelper mennesker som er hjelpsomme, fredelige og hardtarbeidende.

9 Hinduismens guder Shiva er guden som ødelegger alt som er ondt.
Shiva danser i en ring av flammer. Når dansen er slutt, vil universet slutte å eksistere. Shiva er en av de mest tilbedte guddommene innenfor hinduismen. Shiva er motsetningenes gud. I dette ligger det at Shiva er ødeleggeren av alt som er ondt, men han er også i stand til å skape liv. Han er en gud for fruktbarhet, men også for askese. Shiva består av enn kvinnelig – og en mannlig del, hvorav den kvinnelige er skapende, mens den mannlige er ødeleggende. Shiva framstilles ofte dansende i en ring av flammer, omgitt av slanger. Dansen symboliserer i så måte universets og jordens rytme som sørger for at energien flyter rundt i verden – en energi som sørger for dag og natt, varierende årstider, fødsel og død. Når dansen er slutt, vil universets eksistens opphøre, men ødeleggelsen vil alltid følges av en ny skapelse. En ny verden vil altså reise seg i restene fra den gamle. Shiva kan også ofte framstilles som en mediterende gud, hensunket i dyp konsentrasjon. Gjennom det lange håret hans renner den hellige og livgivende elva Ganges. Shiva har flere ledsagersker. Blant de mest kjente finner vi Parvati. Etter ødeleggelsen følger alltid en ny skapelse. Foto: Eddi 07

10 Hinduismens guder Parvati er en av Shivas ledsagersker.
Parvati er som oftest en god og mild gudinne. Mange hinduer tilber Parvati som den høyeste guddom. Parvati er datter av Himalaya-fjellet. Parvati framstilles gjerne som god og mild, men hun kan også framstå som gudinnen Kali, nådeløs og dødelig. På denne måten ser vi at Parvati, som Shiva, har flere sider preget av motsetninger. Mange hinduer tilber Parvati som den høyeste guddom. Det fortelles at Parvati og Shiva ble et par på en helt spesiell måte. Det var nemlig slik at Parvati var forelsket i Shiva, men han bare lo av henne og ertet henne for den mørke huden hennes. Da vrengte Parvati av seg den mørke huden, og under hadde hun lys hud. Dette imponerte Shiva, og han giftet seg derfor med henne. En annen fortelling knyttet til gudeparet er den om hvordan Shiva fikk sitt tredje øye. Det fortelles at de to var ute og red en dag, og at Parvati på spøk holdt for Shivas øyne. Det Parvati ikke visste, var at alt lys i verden kom fra Shivas øyne, og at dersom lyset forsvant ville verden gå under. Det vokste derfor fram et tredje øye i Shivas panne. Shiva kunne med det igjen se, og verden var reddet. Bildet viser Parvati omgitt av Lakshmi og Saraswati. Shiva og Parvati er foreldre til guden Ganesha.

11 Hinduismens guder Ganesha kjennetegnes av å ha elefanthode.
Dette hodet fikk han fordi Shiva kappet av ham det han hadde fra før. Shiva måtte da finne et nytt hode til gutten. Blant andre guddommer som er mye tilbedt, finner vi Ganesha, sønn av Parvati og Shiva. Ganesha kjennetegnes av å ha et elefanthode. I følge mytene fikk han dette fordi Shiva kappet av ham hans eget. Bakgrunnen var nemlig den at Ganesha ble skapt av moren Parvati mens Shiva var borte. Da Shiva kom hjem, stod Ganesha foran huset som vakt for moren som badet. Og siden Shiva ikke visste hvem Ganesha var, kappet han hodet av ham. Parvati ba da Shiva om å skaffe gutten et nytt hode, men med den betingelse at han ikke måtte et hode fra et dyr der moren ville føle sorg. Etter å ha lett en stund, fant Shiva en elefantunge som lå ved siden av sin døde mor. Dermed tok Shiva med seg elefantungens hode og plasserte det på Ganeshas kropp. Blant hinduer blir Ganesha sett på som en gud som fjerner hindringer og som de reisendes beskytter. Det er derfor vanlig å be til Ganesha dersom man skal ut på reise, flytte, begynne i en ny jobb eller på en ny skole. Hinduer ber ofte til Ganesha dersom de skal ut på reise, flytte, begynne i en ny jobb eller på en ny skole. Foto: Jonoikobangali

12 Hinduismens guder Skanda er også Shivas barn.
Skanda ble til da litt av sæden til Shiva falt til jorden. Siden Skanda var morløs, ble han ammet av seks gudinner. Skanda er en annen av Shivas barn. Det fortelles at Skanda ble til da Shiva en gang ville ofre litt av sæden sin til ilden. Imidlertid falt sæden til jorden, og denne ble til den lille gutten Skanda. Siden gutten ikke hadde noen mor som tok seg av ham, kom i stedet seks gudinner og som alle ønsket å amme ham. Imidlertid klarte de seks ikke å bli enige om hvem som skulle amme, noe som medførte at Skanda fikk seks hoder. Skanda vokste opp og ble en ung og vakker kriger. Han bærer et spyd, og hans misjon er å kjempe mot demoner og ondskap. Skanda rir på en påfugl. Skanda er særlig tilbedt i Sri Lanka. Skanda er en krigsgud som kjemper mot onde demoner. Foto: Zimit

13 Hinduismens guder Hinduismens guder har forskjellige egenskaper.
Hinduer ber derfor til gudene om ulike ting. Innenfor hinduismen finnes det mange andre guder og gudinner som innehar viktige stillinger. Faktisk er det snakk om tusener av guddommer som blir dyrket i ulike regioner eller landsbyer, alt etter hvor en befinner seg i områder hvor hinduismen er utbredt. Gudene er, som vi har sett, forskjellige. De har ulike egenskaper og oppgaver. Det er derfor slik at man ber til den eller de guddommene som kan hjelpe med et bestemt problem eller en spesiell oppgave. Er man barnløs ber man til Shiva, og er man på flyttefot ber man til Ganesha. Ønsker man å gifte seg kan man be til Vishnu og Lakshmi, mens det nok er naturlig å be til krigsguden Skanda dersom man skal ut i strid. Mange guder til tross; innenfor hinduismen er det som tidligere nevnt en vanlig oppfatning at alle gudene er en del av verdenssjelen Brahman. Det er Brahman som gjør gudene og gudinnene guddommelige. Hver gud er bare en av Brahmans mange ulike sider. Foto: Ilya Mauter På denne måten tror man at man kan få hjelp uansett hvilken utfordring man står ovenfor.

14 Hinduismens guder Bilde: Lenke: Rettigheter: Forside
Ganesha Jorden Trimurti Brahma Vishnu Matsya Avatarer Lakshmi Shiva Parvati Skanda Puja


Laste ned ppt "Hinduismens guder Bilde: Utskjæringer på et tempel; Brahma, Shiva og Vishnu."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google