Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Velkommen til en enkel innføring i kart og kompass Steinar Lauritzen

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Velkommen til en enkel innføring i kart og kompass Steinar Lauritzen"— Utskrift av presentasjonen:

1 Velkommen til en enkel innføring i kart og kompass Steinar Lauritzen
Skal du bli god med kart og kompass så må du bruke det. DNT Oslo og Omegn

2 Kart Farger Tegn Høydekurver Ekvidistanse Målestokk Kart er ferskvare
Finnes i forskjellige utgaver papir, belagt med plast, vokset Kart er fersk vare. Det kan endres, veier, stier, bygninger osv. kan flyttes. Kart er ferskvare DNT Oslo og Omegn

3 Kompasset Kompasset oppbygning Himmelretninger kompasskurs
Kompasset husk 360 grader. De som har et gammelt et 400 eller fått luftboble i kompasset sitt må bytte ut. DNT Oslo og Omegn

4 Forskjellige typer kart
Det finnes mange ulike typer kart. Noen kart er mer nøyaktige enn andre. Et orienteringskart er veldig detaljert, mer enn et turkart. Fjellkart, bykart, båtkart, turkart og orienteringskart, andre typer oversiktskart. Fiskekart, fylkeskart osv. DNT Oslo og Omegn

5 Farger Kartet har 6 grunnfarger Svart er hardt (menneskeskapt)
Blått er vått Gult er kult (åpent område) Hvitt er «vanlig skog» Grønt er skjønt (tett skog) Brunt er høydekurver Husk at disse fargene kan ha noen fargenyanser avhengig av hvilken type kart og hvilken type materiale de er trykt på. Samt at fargene (grønt) kan bety litt forskjellig eks. O-kart DNT Oslo og Omegn

6 Karttegn Felles for alle kart er at de har mange ulike former for symboler og tegninger. Disse symboliserer ting på kartet. For å forstå kartet må vi kjenne disse symbolene og tegnene. Vi kan sammenligne dette med bokstaver for å kunne lese. Karttegn / symbolene står forklart nesten på alle kart. På O-kart Legg merke til at her finner dere flere karttegn en på et vanlig turkart 1:25k Eks Stein, stor stein, brønn DNT Oslo og Omegn

7 vann høydekurve Elv/bekk skog sti vei
Her kan dere se at fargen grønn betyr vegetasjons, lysebrunt er høyfjellsterreng. vei DNT Oslo og Omegn

8 Høydekurver / Ekvidistanse
Mellom to kurver (de brune linjene på kartet.) er det en høydeforskjell som kalles ekvidistanse. På vanlige turkart 1: 50K= 20 høydemeter For vær 5 strek er det en tykkere som kalles tellestrek. Hvor tetter sammen de brune linjene er hvor brattere blir terrenget og visa versa. Vær oppmerksom på at ekvidistansen er forskjellig fra turkart 1:50k /1:25k og orienteringskart. Dette finner du på kartets tegnforklaring eller opplysning om kartets målestokk. DNT Oslo og Omegn

9 Målestokk Alle kart har en målestokk. Målestokken sier noe om forholdet mellom kartet og det virkeligheten. Dette vil si at for eksempel er kartet målestokk på 1:50.000, er 1 cm på kartet lik 500 meter i terrenget. Alle turkart er delt inn i blårutenett og hver kvadrat er på 1km x 1km Noen kart har målestokk 1:50k 1cm= 500 m i terrenget 1:25k 1cm= 250 m i terrenget 1:10k 1cm= 100 m i terrenget Blått Rutenett DNT Oslo og Omegn

10 Lengde og breddegrad Lengdegraden er den som går fra pol til pol. Slik som en appelsin så vil det være bre på midten appelsinbåt. Breddegraden er den som går rundt jorden slik som ekvator. Eks 71. gr* nord. Runde flate skiver som blir mindre og mindre. Dette danner grunnlaget for det samme rutenettet vi er på kartet som blå streker/ ruter men med andre tall og med sort strek på kartet. DNT Oslo og Omegn

11 Lengde og breddegrad Lengde og breddegrad vil da danne et rutenett over hele kloden. DNT Oslo og Omegn

12 Kart referanse UTM angis med en øst- og en nord koordinat, samt et sonebelte. Norge er delt inn i sonebeltene 32 til 36 og tallet står foran østlig koordinat. UTM som koordinatsystem og meter som måleenhet. De kartene vi bruker som grunnlag er utstyrt med et nummerert rutenett, som i utgangspunktet er et militært system for stedsangivelse. Det kan sammenlignes med lengde- og breddegrader i oppbygningen. Rutenettet består av ruter på 1 x 1 km., og hver rute angis med 4 siffer. De 2 første sifrene er nummeret til den loddrette linjen som ligger i venstre kant av ruten hvor stedet befinner seg. De to siste sifrene er nummeret til den vannrette linjen som befinner seg i underkant av ruten hvor stedet befinner seg. DNT Oslo og Omegn

13 Kart referanse Vær rute i kartet angis med et 4 sifferet tall.
Det vil si et området på 1 kvadratkilometer De to første sifrene er på loddrette linjen De to neste er på den vannrette linjen. Stedet Z befinner seg da i rute 60 14 Rutenettet består av ruter på 1 x 1 km., og hver rute angis med 4 siffer. De 2 første sifrene er nummeret til den loddrette linjen som ligger i venstre kant av ruten hvor stedet befinner seg. De to siste sifrene er nummeret til den vannrette linjen som befinner seg i underkant av ruten hvor stedet befinner seg. DNT Oslo og Omegn

14 For å få et mer presis angivelse på kartet.
Dette er samme rute som i eksempelet over –  60 14 Som igjen deles inn i 10x10 hver rute representerer derme 100 x 100 m. Hver av disse rutene angis nå ved hjelp av 6 siffer Stedet  z  befinner seg nå på kartreferanse Når vi zoomer inn på ett rutenett får å få et mer nøyaktig stedsbestemmelse på et kart. Kan vi igjen dele de enkelte rutene inn igjen i 10x10 For å få en mer nøyaktig stedsangivelse tenker vi oss denne ruten delt opp i 10 felt både vannrett og loddrett, slik at hver rute representerer 100 x 100 m. Hver av disse rutene angis nå ved hjelp av 6 siffer. De tre første er de samme to første fra forrige eksempel pluss et tredje som angir den tenkte loddrettelinjen til venstre for stedet. På samme måte er det tredje sifferet i de tre siste den tenkte vannrette linjen nedenfor stedet. Huskeregel: "Inn ganga – opp trappa" DNT Oslo og Omegn

15 Himmelretninger Kompasset skal hjelpe oss til og finne himmelretningene. Vi har fire himmelretninger: nord, sør, øst og vest. De fire himmelretningene tilsvarer de gradverdiene vi kjenner igjen på kompasset. Nord= 0 grader / 360 Øst = 90 grader Sør = 180 grader Vest = 270 grader De som kjører i park eller jibber kjenner igjen betegnelsen som 360 helt rundt, halvveis en åtti (180) DNT Oslo og Omegn

16 Kompasset Kompasset består av: Kompasshus Kompassplate Kompassnål
Marsjretningspil Nordpil/seng Kompasslinjal med ulike mål Kompasset husk 360 grader. De som har et gammelt et 400 eller fått luftboble i kompasset sitt må bytte ut. Kompasset (pilen) er magnetisk og kan bli påvirket av ulike faktorer eks. elektronikk mobil, GPS, klokker eller berggrunnen du står på. Magneter på enkelte kartmapper. DNT Oslo og Omegn

17 Kompasskurs (marsjretning)
Fin to kjente punker på kartet. Legg siden på kompasset i marspilens retning der du står til punktet du skal til. Drei deretter ordpil/ seng slik at dem ligger likt med de blå nord/ sørlinjene på kartet. DNT Oslo og Omegn

18 Kompasskurs (marsjretning

19 Kompasskurs (marsjretning)
Vri kompasset så nålen ligger inne i kompasshuset (senga) nord-sør omriss

20 Orientere kartet Legg kompasset på kartet
Nordpilen skal gå parallelt med nord-sør linjene på kartet

21 Følg tydelige lederlinjer
I marka Veier Stier Bekker Kraftlinjer /strømledninger Gjerder dyrkbarmark På fjellet Veier Led Merkede stier Elver og bekker kraftlinjer øvelse Skal du bli god med kart og kompass så må du bruke det DNT Oslo og Omegn

22 Tips til kart og kartdata.
Det finnes mange forskjellige tjenester, apper på nett. Ut.no Norgeskart Varsom Bratt - Se norge GeoViewer DNT Oslo og Omegn


Laste ned ppt "Velkommen til en enkel innføring i kart og kompass Steinar Lauritzen"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google