Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Profesjonelle læringsfellesskap

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Profesjonelle læringsfellesskap"— Utskrift av presentasjonen:

1 Profesjonelle læringsfellesskap
Thomas Nordahl

2 Koherens Senter for praksisrettet utdanningsforskning
Ledelse på alle nivå Overordnede målsettinger og felles retning Kapasitetsbygging og utvikling av kollektive kulturer Bruk av resultater for å forbedre praksis Tydelige mål og kunnskapsbasert praksis Senter for praksisrettet utdanningsforskning

3 Senter for praksisrettet utdanningsforskning
Skolen som system kan sammenlignes med et fotballkamp der du selv kan velge hvilke lag du vil spille på, hvor målene skal stå, hvilke mål du vil skåre i. (Weick, 1996). Senter for praksisrettet utdanningsforskning

4 Sanfan Chaoyang Public School
Skolen er en 1 – 9 skole med 1600 elever. 70 % av lærerne har mastergrad fra høyt anerkjente universiteter i Kina. Lærerne møter på skolen klokken og de er der fram til Elevene har undervisning fra til fra eller avbrutt av en lunsj på 1t og 30 min.

5

6 Profesjonelle læringsfellesskaper (Marzano & DuFour, 2015)

7 Organisasjon Struktur Kultur

8 Eit utviklingshjul for ein skole bevegelse (Irgens 2010:136)

9 Etabler profesjonelle læringsfelleskap
Skoler kan i liten grad bli bedre enn de menneskene som arbeider i og med skolen. Om skoler skal forbedre seg, er det nødvendig med en systematisk og kollektiv innsats i stedet for individuelle tilnærminger basert på de profesjonelles egne behov. Hvis elevene skal realisere sitt potensial for læring, må lærerne arbeide systematisk og aktiv sammen for selv å lære. Dette krever analyse, refleksjon og en undersøkende tilnærming Senter for praksisrettet utdanningsforskning

10 Effekter av profesjonelle læringsfellesskap
Fordeler for elever Flere undersøkelser viser at det er en klar sammen mellom lærernes profesjonelle samarbeid og elevenes læringsutbytte. Fordeler for lærere Profesjonelle læringsfelleskap har større sannsynlighet for økt kompetanse hos lærere enn tradisjonell videreutdanning Profesjonelle læringsfelleskap gjør lærere mer villige til å dele erfaringer, bruke data og prøve ut nye strategier Fordeler for skoleledere Profesjonelle læringsfellesskap bidrar til at ledere skifter fokus fra å hjelpe enkeltlærere til å etablere en samarbeidende kultur basert på en felles ansvarlighet.

11 Kollektiv kompetanseutvikling - korrelasjoner
Samarbeid om undervisning Samarbeid om elever Motivasjon og arbeidsinnsats Læreres kompetanse ,55 ,53 ,36

12 Individuell oppfølging eller profesjonelle læringsfellesskap
Rektor Ansatt Lansatt Ass. rektor

13 Individuell oppfølging eller profesjonelle læringsfellesskap
Rektor Ansatt Ass. rektor Senter for praksisrettet utdanningsforskning

14 Senter for praksisrettet utdanningsforskning
Seks sentrale spørsmål og områder for arbeid i profesjonelle læringsfellesskap (Marzano, 2016) Spørsmål Område Hva er det vi ønsker at våre elever skal lære? Overordnede mål og konkretisering av disse Hvordan skal vi vite at våre elever lærer? Analyse av kartleggingsresultater og vurdering for læring Hvordan skal vi respondere når elever ikke lærer eller har andre problemer Undervisning og annen pedagogisk praksis Hvordan skal vi ytterligere løfte elever som er dyktige Hvordan skal vi øke skolens pedagogiske kompetanse Utvikling og kompetanseheving av lærere Hvordan skal vi koordinere våre anstrengelser i skolen Lederskap Senter for praksisrettet utdanningsforskning

15 Kjennetegn ved effektive profesjonelle læringsfelleskap
Gjensidig støtte og tillitt mellom lærere og skoleledere Felles og delte visjoner og verdier - en retning En strukturert og organisert samarbeidsmodell med regler for kommunikasjon og der det er avsatt tid Fokus på å forbedre elevers læring og utvikling, det holder ikke bare å gi tid til å snakke Fokus på lærernes vekst og profesjonelle utvikling En undersøkende tilnærming og bruk av forskningsbasert kunnskap Senter for praksisrettet utdanningsforskning

16 Ledelse – balanse mellom støtte og krav
Støtte og oppmuntring Krav og instruksjoner Senter for praksisrettet utdanningsforskning

17 Newtons første lov – treghetsloven
En gjenstand blir i ro eller beveger seg med konstant fart hvis ingen kraft virker på gjenstanden eller hvis summen av kreftene er null. En organisasjon som beveger seg etter treghetsloven, vil motsette enhver endring av enten bevegelse eller fornyelse. Lederes oppgaver: Er det i ro må det settes i bevegelse. Er retningen lite hensiktsmessig så må retningen endres. Er hastigheten for lav så må hastigheten økes. Endringskreftene må alltid være sterkere enn de kreftene som motsetter seg endring. Senter for praksisrettet utdanningsforskning


Laste ned ppt "Profesjonelle læringsfellesskap"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google