Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

IKT i skolens tyskundervisning

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "IKT i skolens tyskundervisning"— Utskrift av presentasjonen:

1 IKT i skolens tyskundervisning
Hvor står vi og hvor går vi? Siri Lundin Keller

2 Ytre ståsted: krav Læreplan for tysk L-97
Læreplan for B/C-språk Ref 94 IKT i norsk utdanning: plan for legg inn sitat fra l.pl 97 Legg inn sitat fra ref 94 Vis den frem og legg inn sitat på eget bilde Vis begrunnelser: faglig / ped / lærer og elever Siri Lundin Keller

3 Ytre ståsted: Skole-Norge
Studenterfaringer fra praksis Skolen preget av ulikheter og tilfeldigheter SITES-rapporten Second Information Technology in Education Study. Eksplosiv utvikling i skolens utstyr og infrastruktur Likevel: for liten tilgjengelighet for elever (og lærer) for planmessig utnytting av mulighetene i læringsarbeidet - Resultatene: ulikeheter studenter: noen skoler supre forhold, andre dårlig (v.g. 5-timersfaget tar maskinene), noen med plan – andre tilfeldig!!! Tydelig mye drillprogram eller surfing på nett (ha betenkeligheter i forhold) (eller er det siste ”indre”) Dybvik finn!!!! SITES-rapporten Siri Lundin Keller

4 Hva gjøres NÅ? Oppgradering av maskinparken. Utbygging av bredbånd
Forsøk- og utviklingsarbeid i skolen Hva med European label? F eks i Lærerutdanningen ved ILS Forskning (nasjonalt og internasjonalt) Vår IKT-kompetanse Bredbånd: endelig bedre tilgang til nettet for flere samtidig. Uansett: tiden arbeider for oss. Forsøk og utviklingsarbeid: Det meste skjer for engelsk! Vår skyld!!! Forskning Siri Lundin Keller

5 Vår IKT-kompetanse Kompetanseheving tar TID!!!
Læringssenteret Disk-gruppe Tysk!!! Skoleporten ICT4L Goethe Danmarks pedagogiske bibliotek Siris faglige favorittlenker - A14 SKIKKELIG INNLEDNING HER betjeningen av programmene stadig enklere, men på den andre siden mer raffinerte. Det enkleste er de ferdige grammatikk-konserves-programmene – farlig – kan bli ensidig bruk av et medium med mange andre fassetter Katta i sekken-syndromet Ta kanskje noen av de internasjonale tidsskriftene også? Siri Lundin Keller

6 Tysk – når IKT blir brukt
Tekstbehandling (offentliggjøring, innlevering) E-post (kommunikasjonsspråk tysk) Søk på nettet / databaser (undersøkelser i tilknytning til temaarbeid) Fremlegging via presentasjonsprogram Chat Språktrening via nett/cd-rom/diskett (grammatikk/vokabular/uttale/tekstarbeid) Hent opplysninger fra deltakerne!!! Husk å sende rundt spørreskjemaet Husk ved Søk på nettet: den språklæringen som ligger i språkbadene her!!!!!!!!! (og ulike læringsstiler) Siri Lundin Keller

7 Lernen in der Wissensgesellschaft
Vor uns liegt eine offene Welt, mit großer Komplexität und neuer Freihet, damit aber auch mit größerer Verantwortung für den Einzelnen. Es geht für unsere Kinder und Enkel darum, dass sie lernen, sich in dieser komplexeren Welt zurechtfinden zu können und nicht in einer Woge ungeordneter Fakten und Ereignisse untergehen. Ehem. Bundespräsident Roman Herzog, Nov ) Siri Lundin Keller

8 Den pedagogiske begrunnelsen (1) Tradisjonell undervisning
LÆREVERK (tekster og oppgaver) Cd-spiller Lysark tv pc Stor grad av felles- oppgaver Lærer bestemmer hva, når, hvordan Lineært, strukturert, reseptivt ”Lehren” dominant Siri Lundin Keller

9 Den pedagogiske begrunnelsen (2) Læringsteori
Behaviourisme læring ved stimulus / respons drill & practice undervisnings-teknologi og programmert læring enveisstimulering Konstruktivisme vi konstruerer vår egen subjektive kunnskap på basis av tidligere kunnskap hypotesedanning læring ved interaksjon og samarbeid Siri Lundin Keller

10 Den pedagogiske begrunnelsen (3) Fokus på læringsprosessen
Fra ”Lehren” til ”Lernen” Elevens medansvar for egen læring Krever valgmuligheter Autentisitet i læringssituasjonen Krever ”oppgaver” ikke bare ”øvinger” Krever autentisitet i materialvalg, i interaksjon, i aktiviteter og mål Lære for livet med fokus på ”lære å lære” Krever metakognitiv tilnærming til læringsprosessen Siri Lundin Keller

11 Tre stadier i CALL (Computer assisted language learning)
- forklar call Etter Kern & Warschauer, 2000; Warschauer, 1996: Warschauer, in press. Fått av Andreas Lund, ILS Siri Lundin Keller

12 Læringsprosessen bearbeiding input output intake Langtids- hukommelse
Siri Lundin Keller

13 Eks. på bruksområder Språktrening Undersøkelser (prosjekter)
Kommunikasjon Verktøy Databaser Spill Simuleringer Prosess-skriving (skrivehjelp) Presentasjons-programmer Portfolio Dokumentasjon Siri Lundin Keller

14 Eks.: SPRÅKTRENING 1 Hermetikk (f.eks.. CD-roms, Disketter)
2 Fra nettet: ferdige og dynamiske A Ren strukturtrening B Mer globale program 3 Fra nettet A hos Goethe B Hot Potatoes Siri Lundin Keller

15 Språktrening: Uten IKT
Tekstgrunnlag/ eksempler med felles introduksjon. Øvelser (lærer / medelever som veileder). Alle samme øvelser? Kontroll (utdelt fasit eller felles), stort sett samtidig kontroll. Siri Lundin Keller

16 Språktrening med IKT 1: Eksempler på ”hermetikk”
* = kostet ”…” = für bestimmtes Lehrwerk_ _____ ”Neue Horizonte” SIR-KEL* ”Bausteine” (1-3) U-skole (Gyldendal) * Alles klappt (Aschehoug)* ”Die Brücke /Parnemann” VG (Cappelen)* ”Mitten in Europa” VG(1-2) (Gyldendal) Nedlastbart Arbeids-grammatikk - tysk VG (Universitets-forlaget.)* Lær selv (Undervisnings-forlaget) * Videom (Harald Bjerregård)* Siri Lundin Keller

17 Einige Qualitätskriterien
Was ist Sprache? Lerntheorie Lernziele Erklärungen /Zusätzliche Hilfe Inhalt / Übungstypen Sprache Wahlmöglichkeiten Fazit Rückmeldung Technische Handhabe Preis Welche Auffassung von Sprache liegt dem Program zu Grunde? Sprache als Kommunikation oder Sprache als morphologisches System und eine reine Metasprache in der Beziehung? Und welche Auffassung bekommen unsere Schüler vom Begriff ”Sprache”, wenn Detail-Training ”alles” ist? Wir wissen etwas darüber, wie man Sprache lernt. Z.B. Ist viel und bewusster Input (Zufuhr) eine Voraussetzung dafür, dass man selbst Sprache verstehen lernt und produzieren lernt. Deckt sich die Arbeit mit einem grammatikalischen Sprachprogramm mit den Lernzielen, die sich Schüler und Lehrer setzen? (Ich erinnere nur kurz an das Lied von Øystein Sunde: an auf hinter ) Gibt es überhaupt Erklärungen zu den Schülerantworten (also verständliche Regeln) oder helfen die Regeln nur dem Schüler, der alles kann. Kann der Schüler im Program tiefer eintauchen und zB verständliche Übersichten finden? Sind Inhalt und Übungstypen stereotyp oder variiert? Ist die Sprache geläufig oder ist sie stereotyp / mit vielen Spitzfindigkeiten Ist das Program so breit angelegt, dass die Schüler je nach Niveau mit dem selben Thema arbeiten können? Lernen lernen, eigene Pläne aufstellen – durchführen – evaluieren Wie sind der Fazit, hat der Schüler mehr als eine Möglichkeit? Z.B. Wenn Lösung ”fast” sein sollte, wird auch ”beinahe” akzeptiert? Gibt es Erklärungen nachdem der Schüler seine Antwort eingetippt hat, so dass er auch versteht, warum seine Antwort falsch ist? Wie leicht ist das Program zu bedienen für Schüler und Lehrer? Wie ist der Preis, verglichen mit dem, was man im Internet umsonst bekommt? Siri Lundin Keller

18 Språktrening med IKT 2: Beispiele aus dem Internet
Frei zugänglich (d h auch umsonst) Dynamisch Benutzerorientiert Übungen / Aufgaben für ”jedes” Gebiet Globale multimediale Sprachkurse Goethes Lina und Leo Goethe ”””Akte X””” in Arbeit Siri Lundin Keller

19 Einige Netzseiten zur Grammatik
Siehe meine Linksammlung auf: Die ”Mitten in Europa”-Seiten von Keller/Jakobsen/Glad (bilde 20)-26 Der dänische Deutschlehrer Kofoed Deutschlehrer aus Schweden - Johannes Jänen Deutschlehrer Vindenes aus Kongsberg Deutschlehrer Eidsvik aus Volda Deutschlehrerinnen Storberget und Kvanes (Kristiansand) Bilde 27 Siri Lundin Keller

20 Die Werkzeuge in Hot Potatoes
JCloze: Lücken-aufgaben JQuiz: Kurze Antworten schreiben JMatch: Kombinationen JMix: Wörter ordnen JBC: Multiple-Choice-Aufgaben JCross: Kreuzwort-rätsel Siri Lundin Keller

21 JCloze Beispiele: Erstellung von Lückentexten Anwendungsgebiete:
Wortschatz Grammatik Übersetzungen Hat alternative Antwort-möglichkeiten Beispiele: Wortschatz Grammatik (Präposition + Kasus) Übersetzen von Sätzen: Siri Lundin Keller

22 JQuiz Beispiele: Ist geeignet für Ausdrücke und Wörter
Hat bis zu 4 Antwort-möglichkeiten Zeigt wie viel richtig ist, und wo der erste Fehler kommt Beispiele: Siri Lundin Keller

23 JMatch Sätze oder Satzteile kombinieren Beispiele Eignet sich gut für
Leseverständnis-aufgaben Für Kombinationen von Fakten Man kann Bilder mit Text kombinieren Beispiele Siri Lundin Keller

24 JMix Eignet sich sehr gut für alle Arten von Wortstellungs-aufgaben Viele Fazitmöglichkeiten Beispiel: Siri Lundin Keller

25 JBC Beispiele: Multiple-Choice-Aufgaben, geeignet für Textverständnis
Grammatik Landeskunde Multiple-Choice-Aufgaben, geeignet für Textverständnis Grammatik Landeskunde Man kann spezifisches Feedback geben. Siri Lundin Keller

26 Expl. Grammatiktraining mit IKT 3 3: Beispiele aus dem Internet
Autorenprogramme Z.B. Goethes Z.B. Hot Potatoes Siri Lundin Keller

27 Språktrening: Samspill: elev – lærer/veileder - IKT
Egentrening på PC, lærer/med- elever som veiledere, Mange valgmuligheter, Øyeblikkelig tilbake- melding Kanskje felles introduksjon Noe felles trening (i grupper) Beskrivelse og evaluering av egen læringsprosess Hvordan Oppfølgings -plan Siri Lundin Keller

28 Undersøkelser uten IKT
Læreverk (for lite!) Snail mail (flott ved brosjyreinnsamling, men ellers …?) Tyskspråklige aviser (usikkert hva man får tak i, koster) Leksika, oppslagsverk på skolen (garantert utdatert!) Siri Lundin Keller

29 Offene, themenorientierte Aufgaben
Beispiele: Anstatt ”statischer”Netz-adressen im Arbeitsbuch: Vorschläge zu Themenarbeiten und Projektaufgaben mit Ausgangspunkt im Lehrwerk, geschrieben z.B. im FrontPage. Siri Lundin Keller

30 Undersøkende oppgaver eller nettsamlinger for Landeskunde
Mitten in Europa-sidene Tysklærere på nettet Tysklærer Kofoed Med mer Siri Lundin Keller

31 Minimumsforutsetninger for vellykkede Internett-rechercher
Nettet fungerer med maskiner samtidig Kar 51 Søkene er klart (!) og snevert (!) definert eller De beste nettadressene er sjekket på forhånd (lærer) Undersøkelsene / prosjektet inngår i et helhetlig undervisningsopplegg Elevene kjenner formålet med arbeidet og planlegger, gjennomfører og presenterer i forhold til målet for arbeidet Siri Lundin Keller

32 Eks på: Interkulturell kommunikasjon
Das Bild der anderen Odyssee Deutscher Schulweb ”Alle” Comeniusprosjektene Schulchat Siri Lundin Keller

33 DAS BILD DER ANDEREN http://www. bild-online. dk / http://www. esp
Siri Lundin Keller

34 Odyssee http://www.goethe.de/oe/mos/odyssee/index.htm
Siri Lundin Keller

35 Eks: Kontakt Deutscher Schulweb http://www.schulweb.de/kontakt.html
Finn partnere Still spørsmål i tilknytning til skoleavisene osv Chat Rainhard Donaths sider om -Partnerschaften Die Online-Zeitung für junge Leser: Siri Lundin Keller

36 Lærer + PC = sant? Computers will not replace teachers. However, teachers who use computers will probably replace teachers who don’t. Ray Clifford,Provost of the Defense Language Institute Siri Lundin Keller

37 Forventninger til IKT i tyskundervisningen
Minimumsforventninger Vi oppnår det samme som ved vanlige undervisningsmetoder Maksimumsforventninger IKT styrker interaksjonen i undervisningen (lokalt, nasjonalt, internasjonalt) Siri Lundin Keller

38 Læringsteori og språksyn
Understøtter bruken av IKT nyere språklæringsteorier? (smlgn. utviklingen av mellomspråket, språkbevissthet, hypotesedanning, autonomi) Gir IKT mer anledning til å bruke språket kreativt eller forsterker IKT tendensen til språklig kontroll og korrekthet? Styrker IKT det interkulturelle aspektet? Siri Lundin Keller

39 Endret lærer - elevrolle
I veldig-gamle-dager: Den ”allvitende” lærer i et ”lukket” klasserom med hovedvekt på at elevene skulle bruke språket korrekt. Mellom- stadium? Elever og lærer i et åpent tyskklasserom med vektlegging på språket i bruk, innhold og interkulturelle aspekter. Sterkere grad av elevmedvirkning. Produksjon for andre mottakere enn læreren. Siri Lundin Keller

40 Det fremvoksende paradigmet: Fra SITES, s. 8, avsnitt 1.3
Hvor står vi? Sites s. 116: ”Lærerne er ikke tilstrekkelig forberedt til å bruke IKT i sin undervisning. Dette gjelder ikke bare det å kunne håndtere datamaskinen og programvaren (…). Men, selve metodikken på dette feltet er ennå i stor grad på utprøvingsstadiet: Det er i liten utstrekning etablert en didaktisk teori for hvordan IKT skal brukes i den daglige undervisningen av de enkelte fag, på en slik måte at den støtter læringen! … Hva er nytt? åpningen av skolen læringsarenaen er ikke fysisk lokalisert som nå problemstillinger viktig men vi må ikke falle i grøften og neglisjere viten og ferdigheter, men måten man tilegner seg vitenen og ferdighetene på vil måtte endres (minn om læringsprosessen!) tilgangen på informasjon Hvilken type undervisnings- og læringsarbeid? Hvilken organisering av u-og-l-arbeidet? Siri Lundin Keller

41 Tysk (og ”resten”) – IKT – fremtiden (1)
Fellesundervisning i klasserommet (kjernestoff) Klasserom med internettoppkopling på multimedia-pc / storskjerm Elevene med egne bærbare pc Treningsstudio (lærer som veileder) Prosjekt”rom” (CSCL) Siri Lundin Keller

42 Tysk (og ”resten”) – IKT – fremtiden (2)
Skriving som arbeidsprosess med respons (medelever/lærer) Multimediale presentasjoner (elever/lærere) av innholdet Direkte kommunikasjon over landegrensene på tysk Målrettet trening på selvvalgte delområder Lærer: veiledende ekspert Elev: planlegger, gjennomfører, evaluerer og dokumenterer læringen Livslang læring WAGEN und WOLLEN Siri Lundin Keller

43 Tysk– IKT – fremtiden Hvilke ferdigheter?
Strategier I språklæring I bruk av språket Lese (!) / lytteforståelse Skrive (!) / snakkeferdigheter Evne og mulighet for oppdatering av relevante samfunns- og kulturforhold Siri Lundin Keller

44 Den europeiske språkportfolio
Europarådets språkpolitikk: Portfolio Eksempel: Østerrikes Portfolio Siri Lundin Keller

45 Læring i og for et nytt millenium Endrede arbeidsformer
Lærerrollen forandres – fra formidler til veileder Lærerne må takle raske endringer Skolene vil måtte gjennomgå store organisatoriske endringer Elevene/studentene vil i mye høyere grad bli bedømt etter ferdigheter enn etter ren fagkunnskap Elevrollen og elevenes kunnskaper blir helt annerledes Skolene vil få konkurranse. Kunnskaper og ferdigheter er ikke noe en bare lærer på skolen Rapport fra møtet i Det Europeiske Skolenettet 2000 i ”Klikk” Siri Lundin Keller

46 Viel Spaß – auch mit Deutsch und IKT
Siri Lundin Keller


Laste ned ppt "IKT i skolens tyskundervisning"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google