Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

IKT i skolens tysk/franskundervisning s. l. uio. no svein

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "IKT i skolens tysk/franskundervisning s. l. uio. no svein"— Utskrift av presentasjonen:

1 IKT i skolens tysk/franskundervisning s. l. keller@ils. uio. no svein
IKT i skolens tysk/franskundervisning Pluto-skolene Hvor står vi og hvor går vi? Kortversjon av forelesning holdt på fagpedagogisk dag Fullversjonen ligger på nettet: Siri Lundin Keller

2 kar Dot.com-cartoon Siri Lundin Keller

3 Vår IKT-kompetanse Kompetanseheving tar TID!!!
Læringssenteret Disk-gruppe Tysk!!! Disk-gruppe Fransk!!! Skoleporten ICT4L Goethe Danmarks pedagogiske bibliotek Siris faglige favorittlenker Sveins faglige favorittlenker - A14 SKIKKELIG INNLEDNING HER betjeningen av programmene stadig enklere, men på den andre siden mer raffinerte. Det enkleste er de ferdige grammatikk-konserves-programmene – farlig – kan bli ensidig bruk av et medium med mange andre fassetter Katta i sekken-syndromet Ta kanskje noen av de internasjonale tidsskriftene også? Siri Lundin Keller

4 Tysk/fransk – når IKT blir brukt
Tekstbehandling (offentliggjøring, innlevering) E-post (kommunikasjonsspråk tysk/fransk) Søk på nettet / databaser (undersøkelser i tilknytning til temaarbeid) Fremlegging via presentasjonsprogram Chat Språktrening via nett/cd-rom/diskett (grammatikk/vokabular/uttale/tekstarbeid) Hent opplysninger fra deltakerne!!! Husk å sende rundt spørreskjemaet Husk ved Søk på nettet: den språklæringen som ligger i språkbadene her!!!!!!!!! (og ulike læringsstiler) Siri Lundin Keller

5 Den pedagogiske begrunnelsen (1) Fordi tradisjonell undervisning stor grad innebærer
LÆREVERK (tekster og oppgaver) Cd-spiller Lysark tv pc Stor grad av felles- oppgaver Lærer bestemmer hva, når, hvordan Lineært, strukturert, reseptivt ”lære bort” dominant Siri Lundin Keller

6 Den pedagogiske begrunnelsen (2) Læringsteori
Behaviourisme læring ved stimulus / respons drill & practice undervisnings-teknologi og programmert læring enveisstimulering Konstruktivisme vi konstruerer vår egen subjektive kunnskap på basis av tidligere kunnskap hypotesedanning læring ved interaksjon og samarbeid Siri Lundin Keller

7 Den pedagogiske begrunnelsen (3) Fokus på læringsprosessen
Fra ”lære bort” til ”lære seg” Elevens medansvar for egen læring Krever valgmuligheter Autentisitet i læringssituasjonen Krever ”oppgaver” ikke bare ”øvinger” Krever autentisitet i materialvalg, i interaksjon, i aktiviteter og mål Lære for livet med fokus på ”lære å lære” Krever metakognitiv tilnærming til læringsprosessen Siri Lundin Keller

8 Tre stadier i CALL (Computer assisted language learning)
- forklar call Etter Kern & Warschauer, 2000; Warschauer, 1996: Warschauer, in press. Fått av Andreas Lund, ILS Siri Lundin Keller

9 Eks. på bruksområder Språktrening Undersøkelser (prosjekter)
Kommunikasjon Verktøy Databaser Spill Simuleringer Prosess-skriving (skrivehjelp) Presentasjons-programmer Portfolio Dokumentasjon Siri Lundin Keller

10 Eks.: SPRÅKTRENING 1 Hermetikk (f.eks.. CD-roms, Disketter)
2 Fra nettet: ferdige og dynamiske A Ren strukturtrening B Mer globale program 3 Fra nettet Hot Potatoes (nedlastbart verktøyprogram) 1 lag bakenforbilde!!! Link opp her til en del av de som kan kjøpes! Det er nå nr 20 Her må du legge inn på forhånd Leo und Lina, osv osv, nei, lag en underavdeling (spør Terje om hvorledes lenkebilder lages!) 2 Siri Lundin Keller

11 Språktrening med IKT 1: Eksempler på ”hermetikk”
* = kostet ”…” = für bestimmtes Lehrwerk_ _____ Chouette U-skolen, begynner fransk ”Neue Horizonte” SIR-KEL* Alles klappt U-skole (?) (Aschehoug)* ”Die Brücke /Parnemann” VG (Cappelen)* ”Mitten in Europa” VG(1-2) (Gyldendal) Nedlastbart Arbeids-grammatikk - tysk VG (Universitets-forlaget.)* Lær selv (Undervisnings-forlaget) * Flere språk Videom (Harald Bjerregård)* VIS NOE FRA DISSE TINGENE!!! SKRIV OPP HVILKE OPPGAVER!!! Bausteine / Alles klappt / Arbeidsgrammatikk – tysk / Lær selv Skriv opp de tingene du vil bruke ? Siri Lundin Keller

12 Noen spørsmål Hva er språk? Læringsteori? Læringsmål?
Forklaringer / hjelp? Innhold / øvingstyper? Språk Nok valgmuligheter? Tilbakemeldinger? Brukergrensesnitt Pris Welche Auffassung von Sprache liegt dem Program zu Grunde? Sprache als Kommunikation oder Sprache als morphologisches System und eine reine Metasprache in der Beziehung? Und welche Auffassung bekommen unsere Schüler vom Begriff ”Sprache”, wenn Detail-Training ”alles” ist? Wir wissen etwas darüber, wie man Sprache lernt. Z.B. Ist viel und bewusster Input (Zufuhr) eine Voraussetzung dafür, dass man selbst Sprache verstehen lernt und produzieren lernt. Deckt sich die Arbeit mit einem grammatikalischen Sprachprogramm mit den Lernzielen, die sich Schüler und Lehrer setzen? (Ich erinnere nur kurz an das Lied von Øystein Sunde: an auf hinter ) Gibt es überhaupt Erklärungen zu den Schülerantworten (also verständliche Regeln) oder helfen die Regeln nur dem Schüler, der alles kann. Kann der Schüler im Program tiefer eintauchen und zB verständliche Übersichten finden? Sind Inhalt und Übungstypen stereotyp oder variiert? Ist die Sprache geläufig oder ist sie stereotyp / mit vielen Spitzfindigkeiten Ist das Program so breit angelegt, dass die Schüler je nach Niveau mit dem selben Thema arbeiten können? Lernen lernen, eigene Pläne aufstellen – durchführen – evaluieren Wie sind der Fazit, hat der Schüler mehr als eine Möglichkeit? Z.B. Wenn Lösung ”fast” sein sollte, wird auch ”beinahe” akzeptiert? Gibt es Erklärungen nachdem der Schüler seine Antwort eingetippt hat, so dass er auch versteht, warum seine Antwort falsch ist? Wie leicht ist das Program zu bedienen für Schüler und Lehrer? Wie ist der Preis, verglichen mit dem, was man im Internet umsonst bekommt? Siri Lundin Keller

13 Språktrening med IKT 2: Internett
Fritt og gratis Dynamisk Brukerorientert Øvelser og oppgaver for alle områder Globale multimediale Sprachkurse Goethes Lina und Leo Goethe ”””Akte X””” under arbeid Franske … NRK/LS Siri Lundin Keller

14 Språktrening: Samspill: elev – lærer/veileder - IKT
Egentrening på PC, lærer/med- elever som veiledere, Mange valgmuligheter, Øyeblikkelig tilbake- melding Kanskje felles introduksjon Noe felles trening (i grupper) Beskrivelse og evaluering av egen læringsprosess Hvordan Oppfølgings -plan Bilde 52 Siri Lundin Keller

15 Undersøkelser uten IKT
Læreverk (for lite!) Snail mail (flott ved brosjyreinnsamling, men ellers …?) Tyskspråklige aviser (usikkert hva man får tak i, koster) Leksika, oppslagsverk på skolen (garantert utdatert!) Siri Lundin Keller

16 Åpne, temaorienterte oppgaver
Undersøkende oppgaver eller nettsamlinger for Landeskunde / Civilisation For tysk: Mitten in Europa-sidene Tysklærere på nettet Tysklærer Kofoed Med mer Siri Lundin Keller

17 Nett-stress bilde 31 Siri Lundin Keller

18 Minimumsforutsetninger for vellykkede Internett-rechercher
Nettet fungerer med maskiner samtidig Søkene er klart (!) og snevert (!) definert eller De beste nettadressene er sjekket på forhånd (lærer) Undersøkelsene / prosjektet inngår i et helhetlig undervisningsopplegg Elevene kjenner formålet med arbeidet og planlegger, gjennomfører og presenterer i forhold til målet for arbeidet Siri Lundin Keller

19 Eks på: Interkulturell kommunikasjon
Das Bild der anderen /L’image Odyssee Deutscher Schulweb ”Alle” Comeniusprosjektene Schulchat Siri Lundin Keller

20 Siri Lundin Keller

21 DAS BILD DER ANDEREN/ L’IMAGE http://www. bild-online. dk / http://www
Siri Lundin Keller

22 Chats Siri Lundin Keller

23 Lærer + PC = sant? Computers will not replace teachers. However, teachers who use computers will probably replace teachers who don’t. Ray Clifford,Provost of the Defense Language Institute Siri Lundin Keller

24 Bilde 41 Siri Lundin Keller

25 Forventninger til IKT i tysk/fransk Læringsteori og språksyn
Understøtter bruken av IKT nyere språklæringsteorier? (smlgn. utviklingen av mellomspråket, språkbevissthet, hypotesedanning, autonomi) Gir IKT mer anledning til å bruke språket kreativt eller forsterker IKT tendensen til språklig kontroll og korrekthet? Styrker IKT det interkulturelle aspektet? Siri Lundin Keller

26 Endret lærer - elevrolle
I veldig-gamle-dager: Den ”allvitende” lærer i et ”lukket” klasserom med hovedvekt på at elevene skulle bruke språket korrekt. Mellom- stadium? Elever og lærer i et åpent tyskklasserom med vektlegging på språket i bruk, innhold og interkulturelle aspekter. Sterkere grad av elevmedvirkning. Produksjon for andre mottakere enn læreren. Siri Lundin Keller

27 Det fremvoksende paradigmet: Fra SITES, s. 8, avsnitt 1.3 (kar 54)
Hvor står vi? Sites s. 116: ”Lærerne er ikke tilstrekkelig forberedt til å bruke IKT i sin undervisning. Dette gjelder ikke bare det å kunne håndtere datamaskinen og programvaren (…). Men, selve metodikken på dette feltet er ennå i stor grad på utprøvingsstadiet: Det er i liten utstrekning etablert en didaktisk teori for hvordan IKT skal brukes i den daglige undervisningen av de enkelte fag, på en slik måte at den støtter læringen! … Hva er nytt? åpningen av skolen læringsarenaen er ikke fysisk lokalisert som nå problemstillinger viktig men vi må ikke falle i grøften og neglisjere viten og ferdigheter, men måten man tilegner seg vitenen og ferdighetene på vil måtte endres (minn om læringsprosessen!) tilgangen på informasjon Hvilken type undervisnings- og læringsarbeid? Hvilken organisering av u-og-l-arbeidet? Siri Lundin Keller

28 Tysk /fransk – IKT – fremtiden (2)
Skriving som arbeidsprosess med respons (medelever/lærer) Multimediale presentasjoner (elever/lærere) av innholdet Direkte kommunikasjon over landegrensene på tysk/fransk Målrettet trening på selvvalgte delområder Lærer: veiledende ekspert Elev: planlegger, gjennomfører, evaluerer og dokumenterer læringen Livslang læring VÅGE og VILLE Siri Lundin Keller

29 Tysk/fransk– IKT – fremtiden Hvilke ferdigheter?
Strategier I språklæring I bruk av språket Lese (!) / lytteforståelse Skrive (!) / snakkeferdigheter Evne og mulighet for oppdatering av relevante samfunns- og kulturforhold Siri Lundin Keller

30 Læring i og for et nytt millenium Endrede arbeidsformer
Lærerrollen forandres – fra formidler til veileder Lærerne må takle raske endringer Skolene vil måtte gjennomgå store organisatoriske endringer Elevene/studentene vil i mye høyere grad bli bedømt etter ferdigheter enn etter ren fagkunnskap Elevrollen og elevenes kunnskaper blir helt annerledes Skolene vil få konkurranse. Kunnskaper og ferdigheter er ikke noe en bare lærer på skolen Rapport fra møtet i Det Europeiske Skolenettet 2000 i ”Klikk” Siri Lundin Keller

31 Viel Spaß – Bonne chance!
Siri Lundin Keller

32 Flere praktiske henvisninger
for tysklærerne Siri Lundin Keller

33 Einige Netzseiten zur Grammatik
Siehe meine Linksammlung auf: Die ”Mitten in Europa”-Seiten von Keller/Jakobsen/Glad (bilde 20)-26 Der dänische Deutschlehrer Kofoed Deutschlehrer aus Schweden - Johannes Jänen Deutschlehrer Vindenes aus Kongsberg Deutschlehrer Eidsvik aus Volda Deutschlehrerinnen Storberget und Kvanes (Kristiansand) Bilde 27 Siri Lundin Keller

34 Hot Potatoes:http://web.uvic.ca/hrd/halfbaked/ JCloze
Erstellung von Lückentexten Anwendungsgebiete: Wortschatz Grammatik Übersetzungen Hat alternative Antwort-möglichkeiten Beispiele: Wortschatz Grammatik (Präposition + Kasus) Übersetzen von Sätzen: Siri Lundin Keller

35 JQuiz Beispiele: Ist geeignet für Ausdrücke und Wörter
Hat bis zu 4 Antwort-möglichkeiten Zeigt wie viel richtig ist, und wo der erste Fehler kommt Beispiele: Siri Lundin Keller

36 JMatch Sätze oder Satzteile kombinieren Beispiele Eignet sich gut für
Leseverständnis-aufgaben Für Kombinationen von Fakten Man kann Bilder mit Text kombinieren Beispiele Siri Lundin Keller

37 JMix Eignet sich sehr gut für alle Arten von Wortstellungs-aufgaben Viele Fazitmöglichkeiten Beispiel: Siri Lundin Keller

38 JBC Beispiele: Multiple-Choice-Aufgaben, geeignet für Textverständnis
Grammatik Landeskunde Multiple-Choice-Aufgaben, geeignet für Textverständnis Grammatik Landeskunde Man kann spezifisches Feedback geben. Siri Lundin Keller

39 Offene, themenorientierte Aufgaben
Beispiele: Anstatt ”statischer”Netz-adressen im Arbeitsbuch: Vorschläge zu Themenarbeiten und Projektaufgaben mit Ausgangspunkt im Lehrwerk, geschrieben z.B. im FrontPage. Siri Lundin Keller

40 Odyssee http://www.goethe.de/oe/mos/odyssee/index.htm
Siri Lundin Keller

41 Eks: Kontakt Deutscher Schulweb http://www.schulweb.de/kontakt.html
Finn partnere Still spørsmål i tilknytning til skoleavisene osv Chat (kar 49) Rainhard Donaths sider om -Partnerschaften Die Online-Zeitung für junge Leser: Siri Lundin Keller


Laste ned ppt "IKT i skolens tysk/franskundervisning s. l. uio. no svein"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google