Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Ja takk, begge deler - Godt arbeidsmiljø er bra for bunnlinjen!

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Ja takk, begge deler - Godt arbeidsmiljø er bra for bunnlinjen!"— Utskrift av presentasjonen:

1 Ja takk, begge deler - Godt arbeidsmiljø er bra for bunnlinjen!
Pål Molander Direktør PhD, Professor Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) HMS-konferansen i Østfold,

2 Nyere arbeidsforskning viser at…..

3 Norge i dag

4 Bare mørke skyer?

5 Bare mørke skyer?

6 Nordmenns lykke

7 Likestilling

8 Menneskelig utviklingsindeks

9 Forretningsvennlighet

10 Norsk konkurransekraft og produktivitet

11 Arbeidsmiljø

12 Har vi noe egentlig noe forbedringspotensial?
Arbeidsmiljøforhold trenger vi vel neppe å bekymre oss for i fremtidens arbeidsliv?

13 Jobbtilfredshet vs. arbeidsforhold/arbeidsmiljø?

14 Utvikling i arbeidsmiljøet?
Psykososialt og organisatorisk arbeidsmiljø

15 Arbeidsmiljø: Eksponering vs. effekt

16 Utfordringer og muligheter for arbeidslivet i dag
Teknologi-paradigmeskifte Automatisering/robotisering/kunstig intelligens Blir jobber borte? Nye tilknytningsformer Arbeidsorganisering? Arbeidslivskriminalitet Internasjonalisering og mobilitet Grønt skifte Har hatt stor flyktningetilstrømning Hvordan få disse i arbeid? Fremtidig pensjonsutfordring som må løses nå Hvordan få folk til å stå lenger i arbeid? Sykefravær og uførhet Fortsatte utfordringer i petroleumsnæringen? Rammer også andre næringer nedstrøms

17 Hovedkjennetegn norsk arbeidsliv
Høy yrkesdeltagelse Også blant kvinner/unge/eldre Likestilling (samfunnsbestemt) Har betydning for arbeidsmiljøforhold Spesielt når vi sammenligner med andre land Mange har færre i arbeid Høykostland Må ha høy produktivitet (produksjon/innsats) Høye krav Satt av arbeidsgiver Satt av oss selv

18 Norden vs. Europa: Krav og kontroll

19

20

21 Viktig budskap I endringstider og i en presset arbeidsmarkedssituasjon er det viktig at vi opprettholder vårt konkurransefortrinn Høye krav balansert av høy grad av kontroll Det er fristende å svekke autonomien (eks. arbeidsforhold, partssamarbeid, jobbsikkerhet, organisatoriske faktorer etc.) Redusere arbeidsmiljøstandarden Bærekraftig endring tilsier da at vi også må redusere på kravene Produktivitetstap Krever oppdatert kunnskap om arbeidsmiljøforhold i takt med utviklingen Lett å ta for gitt

22 Kostnader dårlig arbeidsmiljø 30 mrd pr. år

23

24 Arbeidsmiljøarbeid – Hvordan realisere gevinst?
Gevinst/inntekter Tap/utgifter

25 Arbeidsmiljøarbeid – Hvordan realisere gevinst?

26 Hva vet vi virker? Dette handler egentlig om hvordan arbeidet utføres!
Reduksjon av rollekonflikter Samspill mellom krav og kontroll Sosial støtte fra leder Samspill innsats og belønning Rettferdig ledelse Bemyndigende ledelse God kultur og godt klima Jobbengasjement Jobbsikkerhet Arbeidstidsforhold Samt reduksjon av mekaniske, biologiske, fysiske og kjemiske forhold der det er aktuelt

27 Hva vet vi ikke virker (etter intensjonen)?
Ganske mye, f.eks.…..

28 Psykososiale arbeidsmiljøforhold og i noen grad fysiske arbeidskrav er viktige for jobbtrivsel og jobbengasjement, mens generelle livsstil- og helsefremmende tiltak i jobbregi spiller en liten rolle.

29 Den vanligste fella…… Individrettede tiltak

30 Riktig medisin i dag? Målretting av innsatsen
De syke (5%) De sunne og friske (20%) De nærværende (75%) Målretting av innsatsen Kostnader for virksomheten uhelse Optimal overlapp?

31 Hva skal til for at det virker?
Tiltakene må være: Behovsprøvde Kunnskapsbaserte Systematisk implementerte Det vil si at arbeidsmiljøarbeidet handler egentlig om arbeidet og konteksten dette utføres i: Hvordan man jobber og hvordan dette er organisert!

32 Hvordan vite hvor skoen trykker?

33 Arbeidsmiljø handler om arbeidet som utføres
Hva er arbeidsmiljø? Arbeidsmiljø handler om arbeidet som utføres

34 Hva er arbeidshelse? Helse

35 Helse Arbeidsmiljø God ledelse God arbeidsorganisering
Godt samarbeidsklima Gode arbeidsforhold Arbeidsmiljø

36 Nytt narrativ arbeidsmiljø?
Arbeidsmiljø handler om arbeidet Arbeidsmiljøet er knyttet til hvordan man organiserer, planlegger og gjennomfører arbeidet Arbeidsmiljøet er forskjellig fra arbeidsplass til arbeidsplass og krever derfor ulike tilnærminger Arbeidsmiljøet påvirker arbeidstakernes helse og jobbengasjement og virksomhetenes resultater og produktivitet Organisering Ledelse Planlegging Medvirkning Handlingsrom Kunnskap/bevissthet/kontinuitet

37 Prioritere forbyggende innsats = arbeidsmiljø

38 Sykefravær, frafall og lavthengende frukter
Kjønnsforskjeller Smitteeffekter Sosiale forhold og arv Helserelaterte trygdeytelser Folkehelse Sykemelders rolle Forebyggende arbeidsmiljøarbeid Frafall fra skole

39 Sykefravær i Norge 400.000 personer % 150.000 personer (ca. 40%)
SSB (LKU)

40 «Alle» sier at arbeid er sunt – Har de rett?
Westerlund et al, The Lancet, 2009 Kun hvis arbeidsmiljøet er godt…

41 Konklusjon Arbeidsmiljø handler først og fremst om arbeidet
Er ikke en sidevogn Godt arbeidsmiljø er et norsk konkurransefortrinn Er lønnsomt hvis man gjør det riktig Sikrer effektivitet og gir produktivitet Sikrer arbeidshelsa Vi bør gjøre det vi kan for å opprettholde dette konkurransefortrinnet i fremtiden Viktig med bevissthet på dette i tider med mye endring FFK vil redde plassen i OBOS-ligaen Og hvis de mot formodning skulle rykke ned vil de rykke rett opp igjen, og helst to år på rad

42 Råd til østfoldinger i arbeidsmiljøforbedringsarbeidet?
Forbli nysgjerrig!

43


Laste ned ppt "Ja takk, begge deler - Godt arbeidsmiljø er bra for bunnlinjen!"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google