Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Hvordan finne høyder i hht plan- og bygningsloven

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Hvordan finne høyder i hht plan- og bygningsloven"— Utskrift av presentasjonen:

1 Hvordan finne høyder i hht plan- og bygningsloven
HØYDE PÅ BYGG Hvordan finne høyder i hht plan- og bygningsloven

2 TEK10 § 6-2 § 6-2. Høyde (1) Gesimshøyde er høyde til skjæringen mellom ytterveggens ytre flate og takflaten. Hvor taket er forsynt med et takoppbygg eller parapet som stikker mer enn 0,3 m opp over takflaten, regnes høyden til toppen av takoppbygget/parapetet. Gesimshøyde måles i forhold til ferdig planert terrengs gjennomsnittsnivå rundt bygningen. (2) Mønehøyde er høyde til skjæringen mellom to skrå takflater. Mønehøyde måles i forhold til ferdig planert terrengs gjennomsnittsnivå rundt bygningen. (3) Høyde som beskrevet i plan- og bygningsloven § 29-4 annet ledd er gjennomsnittlig gesimshøyde for fasaden mot tilliggende nabogrense. (4) Kommunen kan i planbestemmelser fastsette at høyder skal måles i forhold til ferdig planert terreng, eksisterende terreng, gatenivå eller en nærmere fastsatt kotehøyde. For bygning som går gjennom et kvartal, bestemmer kommunen hvilke høyder som skal brukes for de ulike deler av bygningen. Det samme gjelder for hjørnebygninger og for byggverk med meget stort areal eller uvanlig form.

3 planert terrengs gjennomsnittsnivå
Den høyden terrenget inntar om det fordeles rundt hele bygget. Høyden kan angis som en koteverdi. Byggets høyde er forskjellen mellom høyeste punkts koteverdi – planert terrengs gjennomsnittsnivå kote. Eksakt verdi kan finnes ved å beregne areal som er synlig under en referanselinje, f.eks. grunnmurskrone dividert på lengden av arealet rundt bygget.

4 Eksempel på beregning av planert terrengs gjennomsnittsnivå

5 Eksempel på beregning av planert terrengs gjennomsnittsnivå
Ved måling må høyde samt avstand til hjørne/tidligere punkt måles. Ved utgangspunkt i det høyest målte punkt deles arealet opp i trekanter og rektangler for arealet under linjen på denne kotehøyden. Avstanden fra denne linjen til planert terrengs gjennomsnittsnivå finnes ved å dele det totale arealet med den totale lengden.

6 Eksempel på beregning av planert terrengs gjennomsnittsnivå

7

8 Planert terrengs gjennomsnittsnivå
Arealet mellom hjelpelinjen og terreng beregnes i hele terrenglinjens lengde. Arealet divideres med terrenglinjens lengde for å finne avstand fra hjelpelinjen til planert terrengs gjennomsnittsnivå.

9 Høyde mot nabogrense Pbl § 29-4 angir at det skal være en avstand på min 4 m eller minst halve byggets høyde fra nabogrensen. Denne høyden finnes ved å beregne arealet på fasaden mot nabo og dele på fasadelengden mot nabo.


Laste ned ppt "Hvordan finne høyder i hht plan- og bygningsloven"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google