Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Hvordan jobbe med Dembra i faggruppene?

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Hvordan jobbe med Dembra i faggruppene?"— Utskrift av presentasjonen:

1 Hvordan jobbe med Dembra i faggruppene?
- Identifisere Dembra-prinsipper i fagenes kompetansemål - Refleksjon rundt hvordan fagene undervises – er det i tråd med prinsippene i Dembra? - Identifisere om det er noe problematisk i kompetansemålene/lærebøkene/ undervisningen med tanke på prinsippene i Dembra

2 Relevante kompetansemål
Norsk Formål med faget er bl.a. å utvikle evnen til kritisk tenkning ·     delta i diskusjoner med begrunnede meninger og saklig argumentasjon ·     integrere, referere og sitere relevante kilder på en etterprøvbar måte der det er hensiktsmessig ·     gjenkjenne retoriske appellformer og måter å argumentere på ·     drøfte hvordan språkbruk kan virke diskriminerende og trakasserende ·     gi eksempler på og kommentere hvordan samfunnsforhold, verdier og tenkemåter framstilles i oversatte tekster fra samisk og andre språk

3 Relevante kompetansemål
Naturfag Formål med faget er bl.a. å bidra til å utvikle kreativitet, kritisk evne, åpenhet og aktiv deltakelse i situasjoner der naturfaglig kunnskap og ekspertise inngår. ·     forklare betydningen av å se etter sammenhenger mellom årsak og virkning og forklare hvorfor argumentering, uenighet og publisering er viktig i naturvitenskapen ·     identifisere naturfaglige argumenter, fakta og påstander i tekster og grafikk fra aviser, brosjyrer og andre medier, og vurdere innholdet kritisk Problematiske kompetansemål (samer som «de andre», samisk = alternativ til «det vanlige») ·     gi varierte eksempler på hvordan samer utnytter ressurser i naturen ·     gi eksempler på samisk og annen folkemedisin og diskutere forskjellen på alternativ medisin og skolemedisin

4 Relevante kompetansemål
Matte Formål med faget er bl.a. å utvikle evnen til å «setje seg inn i, forstå og kritisk vurdere kvantitativ informasjon, statistiske analysar og økonomiske prognosar. På den måten er matematisk kompetanse nødvendig for å forstå og kunne påverke prosessar i samfunnet. ·     gjennomføre undersøkingar og bruke databasar til å søkje etter og analysere statistiske data og vise kjeldekritikk ·     ordne og gruppere data, finne og drøfte median, typetal, gjennomsnitt og variasjonsbreidd, presentere data, med og utan digitale verktøy, og drøfte ulike dataframstillingar og kva inntrykk dei kan gje Eksempel: «Etniske nordmenn vil forsvinne. Muslimer får så mange barn.»

5 Relevante kompetansemål
Engelsk Formål med faget er bl.a. å «bidra til å gi innsikt i levesett og kulturer der engelsk er hovedspråk eller et offisielt språk. Utviklingen av kommunikative og språklige ferdigheter og kulturell innsikt kan fremme økt samhandling, forståelse og respekt mellom mennesker med ulik kulturbakgrunn.» ·     vise evne til å skille mellom positivt og negativt ladede uttrykk som refererer til enkeltindivider og grupper av mennesker ·     kjenne til personvern og opphavsrett og velge og bruke innhold fra forskjellige kilder på en etterprøvbar måte ·     beskrive og reflektere over situasjonen til urfolk i engelskspråklige land En artikkel som hevder at lærebøker i Engelskfaget fremmer fordommer:


Laste ned ppt "Hvordan jobbe med Dembra i faggruppene?"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google