Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Våre familier Skoleåret 2017/2018 Framtid - Samspill - Skaperglede.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Våre familier Skoleåret 2017/2018 Framtid - Samspill - Skaperglede."— Utskrift av presentasjonen:

1 Våre familier Skoleåret 2017/2018 Framtid - Samspill - Skaperglede

2 Ungt Entreprenørskaps programmer:
Idéverksteder, arbeids- og næringslivsprogrammer bedriftsprogrammer Dette er et program i kategorien arbeids- og næringsliv. Målgruppen er unge mennesker i alderen fem til åtte år Framtid - Samspill - Skaperglede

3 Økt 1: Bli kjent Tips Har klassen Smartboard så bruk tavlen til å vise elevene hvordan de kan markere familiemedlemmer som hører sammen Barna blir kjent med familiene og yrkene til de ulike familiemedlemmene som har vært i jobb. Hvis klassen har Smartboard kan både bybildet og den øde øya plakaten lastes ned fra Vi anbefaler at dere viser pedagogene denne siden. Framtid - Samspill - Skaperglede

4 Økt 2: Hvorfor har vi forskjellige yrker?
Framtid - Samspill - Skaperglede

5 Økt 3: Behov, ønsker og valg
familien må ta valg nødvendigheten av prioriteringer Framtid - Samspill - Skaperglede

6 Økt 3: Den øde øya Den øde øya Vi ønsker ikke først og fremst «riktige» svar men at alle deler sin mening Den øde Øya Framtid - Samspill - Skaperglede

7 Bruk to minutter alene – samtal deretter med sidemannen
Bruk to minutter alene – samtal deretter med sidemannen. Hva gjør vi her - personlig aktiv involvering i læreprosessen – Framtid - Samspill - Skaperglede

8 Økt 4: Prioritere handle, regne
Butikkspillet Samarbeide og forhandle Økt 3 og 4 Se sammenhenger i samfunnet (grunner til at man har en jobb) Framtid - Samspill - Skaperglede

9 Barnehageloven og rammeplanen
§1 Barna skal få utfolde skaperglede, undring og utforskertrang. De skal lære å ta vare på seg selv, hverandre og naturen. Barna skal utvikle grunnleggende kunnskaper og ferdigheter. De skal ha rett til medvirkning tilpasset alder og forutsetninger. Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver «Barnehagen ses i sammenheng med skolens virksomhet» (Side 15)  3.6 Nærmiljø og samfunn ( et av 7 fagområder) Framtid - Samspill - Skaperglede

10 Barnehageloven og rammeplanen
Et felles grunnlag Barns medvirkning i det indre liv i barnehagen kan være første skritt for å få innsikt i og erfaring med deltakelse i et demokratisk samfunn. Barnehagen skal bidra til at barn møter verden utenfor familien med tillit og nysgjerrighet. Den skal legge vekt på å styrke kunnskap om og tilknytning til lokalsamfunnet, natur, kunst og kultur, arbeidsliv, tradisjoner og levesett. Barn skal medvirke i å utforske og oppdage nærmiljøet sitt. Framtid - Samspill - Skaperglede

11 Generell del av læreplan (grunnskolen)
Det arbeidende menneske Det samarbeidende menneske Det skapende menneske evnen til undring og å stille nye spørsmål, evnen til å finne mulige forklaringer på det en har observert Et bredt læringsmiljø: Elevkultur, foreldredeltagelse og lokalsamfunn Framtid - Samspill - Skaperglede

12 Forankring i læreplaner for grunnskolen
Norsk lytte, ta ordet etter tur og gi respons til andre i samtaler fortelle sammenhengende om opplevelser og erfaringer sette ord på egne følelser og meninger Matematikk telle til 100 gjøre overslag over mengder, telle opp, sammenlikne tal og uttrykke tallstørrelser på varierte måter utvikle, bruke og samtale om varierte regnestrategier for addisjon og subtraksjon av tosifra tal og vurdere kor rimelige svara er Samfunnsfag (4. årstrinn) formulere spørsmål om samfunnsfaglige tema, reflektere og delta i fagsamtaler Framtid - Samspill - Skaperglede

13 Hvilken erfaring får aldersgruppen med entreprenørskap?
Koblingene til entreprenørskap Kreativitet og innovasjonskompetanse Får erfaring med å tenke kreativt og føle glede ved å få utfolde sin fantasi Handlingskompetanse Får erfaring med å gjøre valg, og prioritere gjennom personlig aktiv involvering Omverdenskompetanse Se enkle sammenhenger i samfunnet (familiens rolle i et samfunn, yrker, penger). Personlig innstilling Få erfaring med og ha tro på at de kan være med å påvirke Framtid - Samspill - Skaperglede

14 Hva har vi vektlagt Grep for å øke kreativ tekning Medvirkning
Å styre gjennom spørsmål fremfor korreksjoner (I det øyeblikket voksne styrer så dreper du kreativiteten) Gi barn tro på egne ideer/ tanker, den voksne har ikke nødvendigvis rett Utviklende samtaler. Spørsmål som setter i gang refleksjoner hos barn (språk, kognitiv utvikling) Medvirkning Barns medvirkning, må ha gjort ting selv, det motsatte er å være utsatt for kunnskapsoverføring ( det du hører, glemmer du, det du ser husker du, det du gjør, forstår du, Hvis du forstår kan du også bruke det (omsette/handle) Refleksjon Refleksjon setter i gang en bevisstgjøring hos barna/elevene om ting rundt dem (eks noen bor i blokk noen i hus) Det er Ikke før man er bevisst noe at man kan endre/forandre /utvikle. Styring av samtalen, målet å få dybde og unngå hopping mellom tema (gjennom spørsmål IKKE korreksjoner:  eks Problemstilling: hvorfor faller ikke tårnet selv om det er skjevt? Barna begynner å snakke om hvilken farge som er finest av klossene og du vil til tilbake til temaet «Ser dere at den røde klossen stikker lenger ut enn den blå? (da ivaretar du interessen for fargene samtidig som du sporer tilbake» Framtid - Samspill - Skaperglede

15 Våre familier - materiell oversikt
Framtid - Samspill - Skaperglede


Laste ned ppt "Våre familier Skoleåret 2017/2018 Framtid - Samspill - Skaperglede."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google