Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Nybegynnerkurs i birøkt

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Nybegynnerkurs i birøkt"— Utskrift av presentasjonen:

1 Nybegynnerkurs i birøkt
Dagens tema: Høsting Slynging Honningbehandling

2 Høsting Høsting: Når tavlene er forsegla > 2/3 del, eller det ikke er/har vært trekk på noen dager og honningen ikke kan ristes ut av åpne celler, er honningen som regel moden for høsting (refraktometer). Som regel høster man en gang etter sommertrekket og en gang etter lyngtrekket. Hjelpemidler: Bikost (feie/riste biene av tavlene). Bitømmerbrett. Biblåse Ikke bruk kjemikaliar (t.d. kjemisk mandelolje - benzaldehyd). Spar armene og ryggen for unødige løft (bruk hjelpemidler ved løft over 25 kg.)

3 En fin tavle, klar for høsting.

4 Bitømmerbrett

5 Blåse

6 HONNINGBEHANDLING

7 Hvor skal du lagre honningen?
Honning tar til seg lukt Kjemikalier Dyr Ha kontroll på skadedyr Fugler og insekter Mus og rotter Kjæledyr Luftfuktighet

8 BRIX Vi har tre viktige hjelpemidler i kampen mot vannprosenten!
Biene tørker selv honningen. Det er derfor viktig å la biene gjøre ferdig jobben før honningen høstes. Refraktometer er svært viktig for å kontrollere vanninnholdet i tavlene, underveis i tørkeprosessen og i slyngingen Vær oppmerksom på at vi i Norge bruker BRIX skala ved måling av vannprosent. Sjekk at du bruker riktig skala på refraktometer og i litteratur. BRIX

9

10

11

12

13 Tixotropi Evnen til å endre konsistens mellom røring og henstand
Eks. leire, maling, ketchup, lynghonning Årsak; innholdet av spesielle proteiner Påvirker den tilfeldige krystalliseringen

14

15

16

17 Krystallisering Honning er en overmettet sukkerløsning
Hvordan krystalliseringen skjer er avhengig av flere forhold Sukkersammensetning Glukose; hvite krystaller, lysere som krystallinsk Vanninnhold Temperatur Krystalliserer raskest ved 14°C Krystallkjerner Mange krystallkjerner ved 5-7°C, men sakte dannelse…

18

19

20 Etterkrystallisering på glass
Temperatur: 14 ◦C Luftfuktighet: max 60 %

21 Ideell lagrings-temperatur 18 grader

22 Slyngerommet

23 Slyngerommet

24 Slyngerommet Vaskbare flater Bitette vinduer Bisluser Rustfritt stål
Tilgang på vann

25 Hygiene i slyngerommet
Vaskbare overflater Rent vann, flytende såpe, tørkepapir Egnede sko og klær Tildekking av hår Vasking før og etter bruk i hver sesong Skadedyr

26 Ergonomi i slyngerommet
Løft minst mulig Legg opp driftslinja mest mulig hensiktsmessig Løft med beina, ikke ryggen Viktig med gode sko på hardt underlag Minipauser og strekking

27 Direktesalg

28 Emballasje Glass Plast Næringsmiddelgodkjent Egnet for honning
Hel, ren, ny

29 Merkekrav Fra 13. desember 2014 ble det innført nye regler for merking av mat i Norge. Det nye regelverket for «matinformasjon» skal gjøre det enklere for forbrukerne å lese og forstå hva maten inneholder. Matinformasjonsforskriften erstatter både merkeforskriften og næringsdeklarasjonsforskriften. De generelle merkekravene trådte i kraft 13. desember 2014, mens kravet om næringsdeklarasjon på de aller fleste matvarer trer i kraft 13. desember 2016. Her konsentrerer vi oss om de viktigste reglene, sjekk Mattilsynets hjemmeside for komplett regelverk. Krav om næringsdeklarasjon gjelder ikke for uforedlede produkter som bare består av en ingrediens. Sannsynligvis vil honning defineres som uforedla produkt som består av en ingrediens, men Mattilsynet har ikke bekreftet dette.

30 Merkekrav for honning Produsent Holdbarhetsdato, evt LOT Nettoinnhold
Vilkår for oppbevaring – hvis det er aktuelt Nettoinnhold Næringsmiddelinnhold (altså honning) Advarselsmerking Opprinnelse Generelle krav til all matinformasjon fra Mattilsynet (i tillegg kommer spesielle krav om advarselsmerking for honning) Ferdigpakkede næringsmidler skal, med en del generelle og spesifikke unntak, merkes med: 1. Betegnelse (artikkel 17 jf. vedlegg VI) 2. Ingrediensliste (artiklene 18 og 20 jf. vedlegg VII) 3. Stoffer som kan fremkalle allergi eller intoleranse (artikkel 21 jf. vedlegg II) 4. Mengdeangivelse av ingredienser (artikkel 22 jf. vedlegg VIII) 5. Nettoinnhold (artikkel 23 jf. vedlegg IX) 6. Holdbarhettsdato eller siste forbruksdato (artikkel 24 jf. vedlegg X) 7. Vilkår for oppbevaring og anvendelse (artikkel 25) 8. Navnet eller forretningsnavnet og adressen til den ansvarlige næringsmiddelvirksomhet (artikkel 8) 9. Obligatorisk opprinnelsesmerking (artikkel 26 jf. vedlegg XI) 10. Bruksanvisning (artikkel 27) 11. Alkoholstyrke for drikkevarer som inneholder mer enn 1,2 volumprosent alkohol (artikkel 28 jf. vedlegg XII) 12. Næringsdeklarasjon: Obligatorisk næringsdeklarasjon (artikkel 30 nr. 1, vedlegg XV). Angivelse per 100 g eller 100 ml (artikkel 32) Opplistingen over er fra artikkel 9 nr. 1. Opplysningene i punkt 1, 5 og eventuelt 11 skal stå i samme synsfelt (artikkel 13). Krav i punkt 4, 7, 9, 10 og 11 bare i visse tilfeller. Merkingen skal ikke være villedende (artikkel 7) og merkingen skal være på norsk, eller i stavemåten likt norsk. Det er virksomhetene som har ansvar for å følge regelverket.

31 Kaldtappet/kaldrørt Villedende begrep
Ingen definisjon for kaldtappet/kaldrørt Ingen garanti for god kvalitet Honningforskriftens kvalitetsparametre: HMF Diastase Nedbrytbare enzymer Temperatur må alltid settes i sammenheng med tid.

32 Hva skjer når honning påvirkes av varme?
Enzymene ødelegges Økning i HMF (Hydroxymethylfurfural) Nedbrytning av sukker i nærvær av syre

33

34 Hva kan gå galt? Redningsopperasjoner?

35 Manglende krystallisering
Lite podekrystaller Lite glukose Lav temp

36 Gjæring Gjæring er uønsket. Vannprosenten er en viktig faktor når det gjelder gjæring i honning. I tillegg er mengden gjærsporer i honningen viktig. Dette må man ha i bakhodet hvis det forekommer gjæring i tavlene, disse må smeltes om. Brukes de om igjen i kuben vil de videreføre store mengder gjærsporer til honningen vi slynger neste gang, og øke risikoen for gjæring. Honning med en vannprosent på under 17,1 % vil ikke gjære uansett hvor mange gjærsporer som finnes i honningen.

37 Hvordan hindre gjæring
Sjekk vannprosent Unngå tavler med gjærrester Lav temperatur Gjæret honning er IKKE salgsvare. (Baking/mjød/bifor )

38 Rimfrost og skum Rimfrost oppstår når honningens glukose krystalliserer ut mot glasset. Ofte kan dette skje i små luftlommer. Rimfrost danner et snøaktig mønster mot glasset. Skum oppstår ofte av bobler i honningen. Kan være pga at man har rørt inn luft i honningen. Oppstår ofte på sommerhonning/bringebærhonning.

39 Hvordan hindre rimfrost og skum
Bruk et smørpapir for å ta av skum før røring Unngå å piske inn luft under røring

40 Lagdelt

41 Hvordan unngå lagdeling
Vannprosent Unngå varm temperatur Mye fruktose vil gi økt risiko for lagdeling Fint krystallisert honning binder fruktosen bedre, unngå grov krystallisering Lagdelt honning er IKKE salgsvare (Baking/mjød)

42 Grovkrystallisering Lite podekrystaller Høy temperatur
Høyt vanninnhold For lite røring

43 Krymping

44 Hvordan unngå krymping
Unngå brå overganger fra varmt til kaldt

45 Løs

46 Hvordan unngå løs honning
God podehonning Røring Riktig temperatur under krystallisering Riktig temperatur på etterlagring

47 For fast honning Mye glukose Lavt vanninnhold Lagring

48 Partikler

49 Hvordan unngå partikler
Bruk fin nok sil La restpartikler flyte opp – skum av eller bruk matpapir.

50 Søl

51 Hvordan unngå søl Bruk godt egnet tappeutstyr Vær nøyaktig
Tørk av søl med papir La glassene stå på flatt underlag til etterkrystallisering er ferdig

52

53 Takk for i dag Neste kurssamling er …
Les i kursheftet s 38 – 41 og 48 – 53 Les i Ingar’sis birøkt s 272 – 280 og


Laste ned ppt "Nybegynnerkurs i birøkt"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google