Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

PRAKTISKE OPPGAVER.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "PRAKTISKE OPPGAVER."— Utskrift av presentasjonen:

1 PRAKTISKE OPPGAVER

2 Oppgave 1 Profesjonsetikk i klubben

3 Hver og en bruker ? minutter på å forberede seg på innledningen.
Arbeide hver for seg Du som tillitsvalgt har fått henvendelse fra noen i klubben som ønsker å vite mer om Utdanningsforbundets arbeid med profesjonsetikk. De som har henvendt seg er nysgjerrige og begeistret for at Utdanningsforbundet har satt fokus på dette arbeidet. Lag en kort innledningen med utgangspunkt i følgende spørsmål fra klubbmedlemmene: Hvorfor trenger førskolelærere/lærere en egen etikk? Hva er det viktigste i Lærerprofesjonens etiske plattform? Hvorfor er dette arbeidet viktig for Utdanningsforbundet? NB: I denne oppgaven skal man fortrinnsvis sette sammen grupper på 8 personer Hver og en bruker ? minutter på å forberede seg på innledningen.

4 To og to To og to fra gruppene går sammen
Dere holder innledningen dere har laget for hverandre. Tidsbruk x min

5 Gruppene samles og hver gruppe deles igjen i to
Gruppe 1 – samler og noterer de gode og viktige argumentene Gruppe 2 – forbereder kritiske spørsmål som skal stilles tillitsvalgte på klubbmøte. En i gruppen får i oppgave å stille disse spørsmålene i neste økt. Tidsbruk x minutter

6 Gruppen samles igjen En i gruppe 2 stiller ett og ett kritisk spørsmål. Bortsett fra den som stiller de kritiske spørsmålene bidrar alle til å svare. Det velges en som er ordstyrer (Tidsbruk ca ?)

7 M 4 Profesjon og Yrkesutøvelse praktisk oppgave 2
Klubben ønsker at du som tillitsvalgt skal ta opp med rektor at dere ønsker at skolen skal prioritere å arbeide med profesjonsetikk. Rektor er i utgangspunktet positiv og ønsker å vite mer om hva det innebærer og hvorfor klubben ønsker å prioritere dette arbeidet. Saken skal opp på neste medbestemmelsesmøte: Hvorfor mener klubben at skolen skal prioritere arbeid med profesjonsetikk? Hva mener klubben er det viktigste i den Lærerprofesjonens etiske plattform? Er det en spesiell grunn til at nettopp denne skolen skal prioritere dette arbeidet? Hver og en bruker ? minutter på å sette opp stikkord for å besvare spørsmålene fra rektor.

8 Gruppene samles og hver gruppe deles igjen i to
Gruppe 1 – samler og noterer de gode og viktige argumentene Gruppe 2 –forbereder noen kritiske spørsmål som rektor stiller tillitsvalgte i medbestemmelsesmøtet (selv om rektor i utgangspunktet var positiv, har hun blitt mer betenkt i ettertid) En i gruppen får i oppgave å stille disse spørsmålene i neste økt. (Tidsbruk ca ? minutter)

9 Gruppen samles igjen En i gruppe 2 stiller ett og ett kritisk spørsmål. Bortsett fra den som stiller de kritiske spørsmålene bidrar alle til å svare. Det velges en som er ordstyrer (Tidsbruk ca ?)

10 Oppgave 2 Profesjonsetikk i møte med arbeidsgiver

11 Arbeide hver for seg Klubben ønsker at du som tillitsvalgt skal ta opp med rektor at dere ønsker at skolen skal prioritere å arbeide med profesjonsetikk. Rektor er i utgangspunktet positiv og ønsker å vite mer om hva det innebærer og hvorfor klubben ønsker å prioritere dette arbeidet. Saken skal opp på neste medbestemmelsesmøte: Hvorfor mener klubben at skolen skal prioritere arbeid med profesjonsetikk? Hva mener klubben er det viktigste i den Lærerprofesjonens etiske plattform? Er det en spesiell grunn til at nettopp denne skolen skal prioritere dette arbeidet? Hver og en bruker x minutter på å sette opp stikkord for å besvare spørsmålene fra rektor.

12 Gruppene samles og hver gruppe deles igjen i to
Gruppe 1 – samler og noterer de gode og viktige argumentene Gruppe 2 –forbereder noen kritiske spørsmål som rektor stiller tillitsvalgte i medbestemmelsesmøtet (selv om rektor i utgangspunktet var positiv, har hun blitt mer betenkt i ettertid) En i gruppen får i oppgave å stille disse spørsmålene i neste økt. (Tidsbruk ca ? minutter)

13 Gruppen samles igjen En i gruppe 2 stiller ett og ett kritisk spørsmål. Bortsett fra den som stiller de kritiske spørsmålene bidrar alle til å svare. Det velges en som er ordstyrer Tidsbruk x minutter

14 Oppgave 3 Rollespill/Forumteater
Med utgangspunkt i de prinsippene  som er skissert om Forumspill (les kapittel 11 i lærerveiledningen) skal dere nå lage et stykke som får fram ulike handlingsalternativer en lærer kan stå overfor.   Vi har her gitt et eksempel «Foreldresamtalen» som dere nå skal videreutvikle. Dette er et eksempel til hjelp for å komme i gang, som viser hvordan metoden kan brukes.   Følgende 4 punkter må være med: Gruppa  lager et spill med utgangspunkt i de opplysningene som er gitt i eksemplet Gruppa spiller først en gang hele stykket uten avbrudd Gruppa spiller stykket på nytt, tilskuerne kan avbryte spillet, stille seg bak en av aktørene i stykket og gi uttrykk for hvordan  de tror mor, lærer, elev, mor, far eller sosiallærer opplever situasjonen Gruppa spiller stykket enda en gang, tilskuerne  kan gå inn  å endre stykket, komme med en alternativ handling.  Det er en klar fordel å få minst to grupper til å framføre stykket, da dette vil få fram mange ulike handlingsalternativer. Med dette som utgangspunkt leder spilleder  samtalen.

15 Silje er ei forsiktig jente i 5 klasse
Silje er ei forsiktig jente i 5 klasse. I den siste tiden har hun blitt mer og mer tilbaketrukket, både hjemme og på skolen. Hjemme sitter hun mye på rommet, har sluttet på håndball og sier at hun vil være i fred. På skolen går hun mye for seg selv og sier at hun aller helst vil arbeide alene når det er gruppearbeid. Mor er overbevist om at hun blir mobbet på skolen, far mener at ”alle må få lov til å trekke seg tilbake innimellom”, noe han selv sier at han ofte gjorde gjennom skoletiden i perioder. Kontaktlæreren har prøvd å få kontakt med Silje, men det er en krevende klasse med mye uro, så Siljes utfordringer har ikke kommet i første rekke på prioriteringslisten den siste måneden. Mor har bedt skolen om møte Her er bakgrunnshistorien. Plukk ut 5 frivillige som skal delta i spillet. De øvrige er aktive tilskuere som metoden beskriver. Dersom det er mange kursdeltakere og man har man flere rom og kursledere, kan flere grupper spille.

16 Deltakere Mor Silje Far Kontakt-lærer Sosial-lærer
”Klassemiljøet er dårlig og skolen tar ikke Siljes pro-blemer på alvor”. Irritert, høyrøstet, sosionom-utdannet ”Dette møtet er ikke noe gøy- kan de ikke bare la meg være i fred. De skjønner ikke noe allikevel”. Stille, fysisk sterk, trist ”Det ordner seg nok skal du se” Forsiktig, konfliktsky med gode intensjoner ”Jeg har mange års erfaring som lærer, og stort sett så har jeg full oversikt og kontroll” Verbal, oppfatter seg som en dyktig lærer, verbal, direkte ”Dialog, dialog, dialog” 60 studiepoeng i spes.ped., konfliktsky, mild frem-toning Det blir arrangert et møte på skolen der alle blir invitert, også Silje. Sosiallærer leder møte.


Laste ned ppt "PRAKTISKE OPPGAVER."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google