Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Haugalandsløftet – noen refleksjoner

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Haugalandsløftet – noen refleksjoner"— Utskrift av presentasjonen:

1 Haugalandsløftet – noen refleksjoner
Pål Roland

2 Banebrytende og visjonært The whole community approach ( Rigby 2012)
Konklusjonen Imponerende å bygge systematisk kapasitet i en hel region over så lang periode Banebrytende og visjonært The whole community approach ( Rigby 2012)

3 …er å fortsette Haugalandsløftet på ubestemt tid
Min anbefaling …er å fortsette Haugalandsløftet på ubestemt tid

4 The «gap» - forskningsteori og praksis

5 Fra mitt ståsted: hva fått til?
Resten av Norge… Sterk ledelse av prosjektet Skaper mulighet for mange Kollektiv læring i regionen er effektivt ( Fullan 2014) Kapasitetsbygging i barnehager, skoler, ledere, PPT. Andre faggrupper har også deltatt Være sammen for barnehager - HL en drivkraft nasjonalt. Nå ca 2000 barnehager i Norge som driver dette.

6 Det autoritative perspektivet (Baumrind 1991)
Relasjonsakse, eksempler: – perspektivtaking – småprat – lek – aktiviteter – «banking time» – mestringsopplevelser - sensitiv kommunikasjon - positivt klima Kontrollakse Autoritativ Forsømmende Autoritær Ettergivende

7 Tysvær barnehagene

8 To hoved strategier Prososial: vennlig kommunikasjon, sosial kompetanse Coercive: Ta ting, true, mobberelaterte aktiviteter ( negative handlinger) Sentralitet i nettverket: hvordan få oppmerksomhet i nettverk, bli midtpunktet, sosial status

9 Ressurs kontroll teori ( Hawley 2007)
Hvordan få tak i ressurser? ( som er nødvendige for livet). Materielle (ting, mat bosted osv), Sosiale ( venner, partnere rollemodeller)og Informasjon (som skal til for å skaffe de to forrige ressursene).

10 Tre varianter Prososiale «controllers: høy sosial kompetanse, vennlige, positive i kommunikasjon med andre, lav på konflikt Negative « controllers»: negative handlinger som drivkraft, fiendtlig innstilt, høy på konflikter Bistrategiske «controllers)» er kombinasjonen av de over. Har ferdighetene sosialt, men kan bruke negative handlinger for å oppnå ting. Skårer høyt på sosial dominans, status blant jevnaldrene. Disse har vennenettverk som de prososiale. Non controllers: De som ikke får tak i ressurser

11 Social prominence: status og popularitet
Status og «bli likt) Social prominence: status og popularitet Social preference: handler om å bli likt

12 Veien videre… Det kan lett oppstå et vakuum i videreføringsfasen
Kjernekomponenter i videreføringen Nettverkslæring Autoritative skoler og barnehager Lese fagstoff,minst tre gnger i halvåret, med påfølgende refleksjoner resten av livet

13 Ulike perspektiver på klasseledelse
Et økologisk perspektiv: Relasjoner, organisering og læringsstøtte (Pianta et al 2012) Kommunikasjonsperspektivet (Røkenes og Hansen 2008) Det autoritative perspektivet Mestring av stress (Lazarus 2006) Det inkluderende klasserommet (Lane et al 2015/ Bukowski et al 2007. Social information processing model (Dodge mfl 2006) relatert til klasseledelse Organisasjonsperspektivet (Fixsen et al 2005)

14 Klasseledelse – et økologisk perspektiv

15 Hva synes du er mest utfordrende med jobben din som klasseleder
Hva synes du er mest utfordrende med jobben din som klasseleder? (CIESL 2015) «Jeg synes det er vanskelig med de uforutsigbare atferdsproblemene. Og ennå vanskeligere når andre henger seg på. Timen kan ta andre retninger enn jeg hadde tenkt..» « Det er krevende med alle små og store beslutninger vi må ta. Mange ting som oppstår som vi ikke har planer for. Vi må gjøre gode beslutninger, og planlegge overgangene godt…det er mye som kan oppstå der.»

16 Sentrale innfallsvinkler
Relasjoner: hvordan operasjonalisere? Relasjoner på to nivå Wubbels et al (2015) Organisering: Operasjonalisering? Overganger – det å være proaktiv? Rutiner og normer Sosiale skjema Variasjon – risiko – inspirerende – motvirker disiplinproblemer

17 Kommunikasjonsperspektivet

18 Det autoritative perspektivet (Baumrind 1991)
Relasjonsakse, eksempler: – perspektivtaking – småprat – lek – aktiviteter – «banking time» – mestringsopplevelser - sensitiv kommunikasjon - positivt klima Kontrollakse Autoritativ Forsømmende Autoritær Ettergivende

19 En modell for stressforståelse
Kognitiv vurdering Individvariabler Coping Belastninger Opplevd kontroll Opplevd støtte Prestasjonsmotivasjon Problemløsningsstil Optimisme Cassidy 1999, Lazarus 2006 Egen kapasitet 2 3 4 5 Øker 1 Mangel på kontroll Sosial støtte Verdier truet Mål- forpliktelse Kognitiv vurdering Mister troen Minker Helse/ Sykdom Ytre hendelser på alle livets områder- belastninger ytre hendelser Ulik kapasitet fra person til person Mulighet til makt og kontroll på alle livets områder- har du kontroll har du mestring- mangel på kontroll stress- trusselbilde spiller sammen med kapasiteten vår. Mister troen selv efficacy Hvordan rydde og ta vekk belastninger slik at kapasiteten øker Hvis teamet spiller i sammen, påvirker det kapasiteten Adrenalin fight, kortisol kapasiteten synker. Individvariabler Kognitiv bedømming Coping Opplevd kontroll Opplevd støtte Prestasjonsmotivasjon Problemløsningsstil Optimisme Sosial støtte på alle livets områder Helse/ Sykdom

20 Håndtering av stress i klasserommet (McCarthy et al 2015)
Problemfokusert stressmestring Emosjonsfokusert Self efficacy og trusselvurdering Støtte fra team og ledelse Rydde i stressorer

21 Hvordan skape et inkluderende klasserom?

22 Social information processing model (Dodge et al 2006)

23 Organisasjonsperspektivet og klasseledelse (Fixsen et al 2005)
The parents were emphasized as one of two important core components in order to succeed with the implementation of the Respect program. What is the Respect program about?

24 Anbefalt litteratur: Ogden, T.(2012) Klasseledelse: praksis teori og forskning. Gyldendal akademisk. Roland, P. & Westergård. E. (2015) Implementering: å omsette teori, aktiviteter og strukturer i praksis. Universitetsforlaget. Emmer, E. T. & Sabornie E.J (2015) Handbook of classroom management. Routledge.

25

26 Utestengning psykologiske mekanismer

27 Link til CIESL (Læringsmiljøsenteret) på nett:


Laste ned ppt "Haugalandsløftet – noen refleksjoner"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google