Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

VELKOMMEN TIL FORELDREMØTE I SKJØNHAUG BARNEHAGE.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "VELKOMMEN TIL FORELDREMØTE I SKJØNHAUG BARNEHAGE."— Utskrift av presentasjonen:

1 VELKOMMEN TIL FORELDREMØTE I SKJØNHAUG BARNEHAGE.
2017 – 2018

2 DAGSORDEN PRESENTASJON AV PERSONALET FORMÅLET MED BARNEHAGEN
PRAKTISK INFORMASJON TILVENNING FORVENTNINGER TIL FORELDRE EVT. OMVISNING I BARNEHAGEN

3 “Skjønhaug barnehage er en barnehage som gir fellesskap og glede”
RESPEKT – OMSORG – TRYGGHET – TILLIT - HUMOR

4

5 Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. FORMÅL FOR BARNEHAGEN

6 Barnehagen skal bygge på grunnleggende verdier i kristen og humanistisk arv og tradisjon, slik som respekt for menneskeverdet og naturen, på åndsfrihet, nestekjærlighet, tilgivelse, likeverd og solidaritet, verdier som kommer til uttrykk i ulike religioner og livssyn og som er forankret i menneskerettighetene.

7 Barna skal få utfolde skaperglede, undring og utforskertrang
Barna skal få utfolde skaperglede, undring og utforskertrang. De skal lære å ta vare på seg selv, hverandre og naturen. Barna skal utvikle grunnleggende kunnskaper og ferdigheter. De skal ha rett til medvirkning tilpasset alder og forutsetninger.

8 Barnehagen skal møte barna med tillit og respekt, og anerkjenne barndommens egenverdi. Den skal bidra til trivsel og glede i lek og læring, og være et utfordrende og trygt sted for fellesskap og vennskap. Barnehagen skal fremme demokrati og likestilling og motarbeide alle former for diskriminering

9 Rammeplan for barnehager
Barnehagen har en viktig rolle som oppvekst- og læringsarena for barn under opplæringspliktig alder. Barnehagen skal støtte barns utvikling ut fra deres egne forutsetninger og gi det enkelte barn og barnegruppen utfordringer. Vi skal ivareta barns behov for: - omsorg - lek - danning - læring Rammeplan for barnehager

10 Vi skal også fremme vennskap og fellesskap og kommunikasjon og språk.
Respekt – omsorg- trygghet – tillit - humor

11 Åpningstider og feriestengt barnehageåret 2017- 2018
Oppvekstportalen / hypernett - faktura, søknader, endringer, oppdatert e-post og telefonnumre Hjemmesiden, all informasjon legges nå på hjemmeside Avdelingene på facebook Syke barn i barnehagen Rutiner garderoben FAU / SU.... PRAKTISK INFORMASJON

12 Tilvenning

13 Tips til hva foreldre kan gjøre før oppstart
La barnet bli vant til å være hos andre enn foreldrene. Hvis barnet er vant til at du går og kommer tilbake igjen, kan overgangen til barnehage bli lettere. La derfor barnet være en stund alene hos slektninger eller venner noen ganger før barnehagestarten. Besøk barnehagen i forkant. Kanskje kan dere dra dit også utenfor åpningstiden, slik at barnet kan utforske og bli kjent med uteområdet i ro og fred. Snakk mye om barnehagen og hva som skal skje. Hvis dere kjenner noen andre som skal begynne i samme barnehage, kan det være lurt å la barna treffes i forkant. Lær barnet navnet på de voksne i barnehagen

14 FORVENTNINGER TIL FORELDRENE
Leser, gjør dere kjent og følger opp den informasjonen og de planene som kommer fra barnehagen. Gir oss beskjed om ting som er viktig i barnas hverdag. På den måten kan vi møte barna best mulig. Passer på at det er klær og skotøy til vær og føre i barnehagen, og nok skiftetøy i kurven som passer til årstiden. Det er jo barnet deres det går utover hvis det ikke har greit med tøy og blir våte eller uhellet skulle være ute. Merker barnas klær! Vi har ikke bare deres barns klær å holde orden på, og hvis det er noe som forsvinner uten at det er merket, er det vanskelig for oss å finne ut hvem sitt det er hvis det dukker opp igjen. Gir oss tilbakemeldinger når vi gjør noe som er bra eller positivt eller om det er noe dere misliker eller er uenig med barnehagen om. Det er vi som kan gjøre noe med det, ikke naboen! Forholder dere til barnehagens åpningstider og deltar på våre arrangementer, foreldremøter etc.

15 God sommer!


Laste ned ppt "VELKOMMEN TIL FORELDREMØTE I SKJØNHAUG BARNEHAGE."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google