Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

«Oppvekst og kunnskap» Que vadis?

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "«Oppvekst og kunnskap» Que vadis?"— Utskrift av presentasjonen:

1 «Oppvekst og kunnskap» Que vadis?
Det skal bygges en ny kommune. Hva er ditt bidrag?

2 Den nye kommunen skal sikre:
tilstrekkelig kapasitet innenfor de ulike virksomhetsområdene relevant kompetanse med sterke fagmiljøer, god ledelse samt god internkontroll tilstrekkelig distanse for å skape objektivitet mellom saksbehandlere og innbyggere lokal identitet med nærhet til basistjenestene gjøre hverdagen enklere for innbyggerne effektiv tjenesteproduksjon hvor gevinst av stordriftsfordeler skal benyttes til å gi bedre tjenester for innbyggerne økonomisk soliditet valgfrihet, med en bredde i tjenestetilbudet funksjonelle samfunnsutviklingsområder med god infrastruktur og tettstedsutvikling et næringsliv som ivaretar og skaper nye arbeidsplasser en styrket regional konkurransekraft høy politisk deltakelse med et aktivt lokaldemokrati og tydelige medvirkningsorganer lokal politisk styring der man søker en størst mulig grad av lokal organisering av lovpålagte velferdstjenester (Forhandlingsutvalgets utredning, s )

3 Forhandlingsutvalgets bestilling:
«En ny kommune skal etableres, driftes og videreutvikles med utgangspunkt i hver av de gamle kommunenes tradisjoner, fortrinn, sterke sider og utfordringer». Har du tenkt gjennom hva som er din virksomhets sterkeste sider? Eller hva dere kan forbedre?

4 To målgrupper/perspektiver:
2. Medarbeidere 1. Barn og unge

5 Innspillsspørsmål Oppgave 1:
Ta utgangspunkt i egen virksomhet og diskuter følgende fire spørsmål i et bruker- og medarbeiderperspektiv: Hvilke muligheter ligger det i å bli et så stort kommunalområde? Hvilke trusler ligger det i å bli et så stort kommunalområde? Hva er din virksomhets beste/sterkeste sider? Hva er din virksomhets forbedringsområder? Oppgaven ser slik ut, og skal gjennomføres i forhold til ulike målgrupper.

6 Prioritering er vanskelig
Oppgave 2: Av alt det viktige din enhet skal lykkes med, er dette det aller viktigste: 1. 2. 3.


Laste ned ppt "«Oppvekst og kunnskap» Que vadis?"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google