Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Forskningsdesign En plan eller skisse til hvordan en undersøkelse skal gjennomføres - er det vi kaller et forskningsdesign. Problemstillingen bestemmer.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Forskningsdesign En plan eller skisse til hvordan en undersøkelse skal gjennomføres - er det vi kaller et forskningsdesign. Problemstillingen bestemmer."— Utskrift av presentasjonen:

1 Forskningsdesign En plan eller skisse til hvordan en undersøkelse skal gjennomføres - er det vi kaller et forskningsdesign. Problemstillingen bestemmer i stor grad forskningsdesignet som velges. To viktige kriterier i utvelging av datamateriale: - antall enheter / personer / bedrifter som skal delta - antall variabler / mengde informasjon for analyse

2 Forskningsdesign Antall enheter
mange | meningsmålinger | få | case-orienterte | undersøkelser en |_____________________________________ en få mange Antall variabler

3 Forskningsdesign Antall enheter
mange | ekstensiv strategi | få | | intensiv strategi en | ______________________________________ en få mange Antall variabler

4 Forskningsdesign Antall enheter
mange | kvantitativ metode | få | | kvalitativ metode en | ______________________________________ en få mange Antall variabler

5 Forskningsdesign Kvalitativ metode: går dypere inn i problemstillingen - intensiv strategi - Kvantitativ metode: går mer i bredden i problemstillingen - ekstensiv strategi -

6 Forskningsdesign Metodetriangulering – metode «på tvers»
Kombinasjon av kvalitativ og kvantitativ metode Kombinasjon av ulike datainnsamlingsteknikker innen kvalitativ eller kvantitativ metode: - observasjon - intervju / spørreundersøkelser - dokumentanalyse - eksperimenter

7 Forskningsdesign: direkte eller indirekte tilnærming til problemstillingen
spontan deltagende planlagt eksperiment iakttakelse observasjon observasjon LAVT HØYT STRUKTURERT STRUKTURERT rollespill planlagt sp. skjema: sp. skjema: intervju «åpne» svar «faste» svar INDIREKTE

8 Forskningsdesign: direkte eller indirekte tilnærming til problemstillingen
kvalitativ observasjon kvantitativ metode metode LAVT HØYT STRUKTURERT STRUKTURERT kvalitativ kvantitativ metode intervju – sp.skjema metode INDIREKTE

9 Forskningsdesign – survey design (kvantitativ metode)‏
Survey-design (spørreundersøkelser): - tverrsnittsundersøkelse: ett utvalg på ett gitt tidspunkt - gjentatte tverrsnitt: to forskjellige utvalg på to tidspkt - panelundersøkelse: samme utvalg på to forskj. Tidspkt - retrospektivt panel: spørsmål om fortid (barndom, ..) - tidsdesign: samme fenomen måles over tid - flernivå-analyser: individ-, bedrifts- og samfunns-nivå - komparative analyser: på tvers av flere kulturer


Laste ned ppt "Forskningsdesign En plan eller skisse til hvordan en undersøkelse skal gjennomføres - er det vi kaller et forskningsdesign. Problemstillingen bestemmer."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google