Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Forum for Fagskoler 5.000 studenter ved private fagskoler i 50 fagskoler over hele landet Skoler med yrkesrettet utdanning innen IKT, teknologi, design,

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Forum for Fagskoler 5.000 studenter ved private fagskoler i 50 fagskoler over hele landet Skoler med yrkesrettet utdanning innen IKT, teknologi, design,"— Utskrift av presentasjonen:

1 Forum for Fagskoler 5.000 studenter ved private fagskoler i 50 fagskoler over hele landet Skoler med yrkesrettet utdanning innen IKT, teknologi, design, multimedia og 3D animasjon Media, markedsføring og kommunikasjon Merkantile og administrative fag Helse- og sosialfag, reiseliv Forum for Fagskoler

2 Et lite tilbakeblikk Enstemmig Storting: Fagskole som høyere yrkesfaglig utdanning med studiepoeng?!? Hvordan var det mulig? Samlet fagskolesektor Bred allianse av fagskolesektoren, fagskolestudentene, LO og NHO Forum for Fagskoler

3 Hvordan sikre en fagskolereform?
Fortsatt bred allianse av fagskolesektoren, fagskolestudentene, LO og NHO Arbeidet begynner nå Fagskoleloven – høring før sommeren? Finansiering - revidert nasjonalbudsjett og statsbudsjett for 2018 Eierskap – KD’s dialogmøter Kvalitetsutvikling – 2. fase arbeidsgruppe i Fagskolerådet Overganger – Samarbeid NOKUT, Fagskolerådet og UH-rådet og prosesser under ulike fagområder Studiepoeng – tilbakevirkende kraft fra 2013? Synliggjøring av fagskoleutdanning Fagskolen - del av et større samfunnsoppdrag Omstilling og livslang læring Forum for Fagskoler

4 Revisjon av fagskoleloven
KD har som mål å sende på høring før sommeren Mulig framdrift Ny lov våren 2018 Forskrifter fra KD og NOKUT 2019? Forskrifter fagskolene? Forum for Fagskoler

5 Finansiering Finansiering basert på reelle og dokumenterte kostnader – Deloitte-rapporten Ikke flertall – kun KrF, V, Sp og SV stemte for Opptrappingsplan Samlet komite for generell opptrapping av fagskoletilbudet Flertall av Ap, KrF, Sp og SV – opptrappingsplan i tråd med framtidens kompetansebehov Ap, Sp og SV – forpliktende opptrappingsplan for studieplasser FFF: Finansiering av all fagskoleutdanning Men ikke på bekostning av de som i dag er finansiert Forum for Fagskoler

6 Eierskap Utvidede dialogmøter Fylkeskommunene/Regionene fortsatt eiere
Stortinget kritisk til utøvelsen av eierskapet fram til i dag Gir klare og tydelige føringer: KD skal følge opp gjennom dialogmøter Utvidede dialogmøter "Komiteen mener studentene og partene i arbeidslivet må sikres representasjon på dialogmøtene med regionene og fagskolesektoren og inkluderes i øvrige konsultasjonsordninger om fylkeskommunenes /regionenes forvaltning av fagskolene." Forum for Fagskoler

7 Kvalitetsutvikling Nasjonalt Fagskoleråd – arb.grp. i neste fase
Utviklingsmidler – fra digitalt støttet læring til utvikling av nye studier, kompetanseheving og faglig og pedagogisk utviklingsarbeid? Tilpasset pedagogisk tilbud til fagskolelærere uten formell pedagogisk utdanning – FFF vurderer utvikling av et felles fagskoletilbud Videreutvikle samarbeid med arbeids- og næringsliv Flere nasjonale fagråd? Forum for Fagskoler

8 Overganger fagskole UH
Samarbeid NOKUT, Fagskolerådet og UH-rådet Bygge opp tillit mellom fagskolene og UH Fagskolerådet sin modell anbefalt, men viktig at UH også får eierskap til en felles modell Overganger begge veier Fagskoleutdanning som alternativ til Master – med Bachelor som opptakskrav? Pågående prosesser innen teknisk Utrede maritime fag og øk/adm fag Forum for Fagskoler

9 Studiepoeng Innføres tidligst høsten 2018
Hvordan takle forventningene til dagens studenter? Hva med studenter som har mottatt fagskolepoeng siden de ble formalisert i 2013? Tilbakevirkende kraft? Forum for Fagskoler

10 Synliggjøring av fagskoleutdanning
Karriereveiledning Rådgivere i ungdomsskole, videregående skole og karrieresentre Synlighet i digitale kanaler utdanning.no og andre utdanningsportaler Sosiale medier Arbeidsgiver og arbeidstakerorganisasjonene En del av samfunnsdebatten i media Forum for Fagskoler

11 Samarbeid i fagskolesektoren
Samarbeid i dag – Fagskolerådet og NUFHO 23 offentlige og private fagskoler på tvers av fagområder samarbeidet om medie-oppmerksomhet 2. mai Potensial som kan videreutvikles Nasjonale fagråd Kvalitetsutvikling og kunnskapsinnhenting Tilpasset pedagogisk utdanning Opplæring og utveksling av beste praksis for styreledere og styremedlemmer Forum for Fagskoler

12 Fagskolens samfunnsoppdrag
Fagskoleutdanningen som en del av løsningen på de store samfunnsutfordringene Omstilling, digitalisering og automatisering Helse, oppvekst og velferd Livslang læring Emner tas over tid og kan settes sammen til en fagskoleutdanning Fleksible gjennomføringsformer – kombinere studier med arbeid og familie Forum for Fagskoler

13 For mer informasjon kontakt
Knut Erik Beyer-Arnesen Styreleder Forum for Fagskoler Tlf: E-post: Forum for Fagskoler


Laste ned ppt "Forum for Fagskoler 5.000 studenter ved private fagskoler i 50 fagskoler over hele landet Skoler med yrkesrettet utdanning innen IKT, teknologi, design,"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google