Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

BIBELEN.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "BIBELEN."— Utskrift av presentasjonen:

1 BIBELEN

2 TO DELER Bibelen består av to deler: Det gamle testamente og Det nye testamente. Ordet testamente betyr «pakt» (avtale). Ifølge kristendommen var den gamle pakten mellom Gud og jødene. Den nye pakten er mellom Gud og alle mennesker på grunn av det Jesus gjorde da han levde, døde og sto opp fra de døde.

3

4 EN BOK AV STOR BETYDNING

5 Alle kristne kirkesamfunn bygger på Bibelen.
Derfor er den et hellig skrift for mange mennesker over hele verden.

6

7 Den første delen av Bibelen har de kristne arvet fra jødedommen.
Det gamle testamente inneholder altså de samme skriftene som står i den jødiske bibelen. Men jøder og kristne forstår ikke de hellige tekstene på samme måte.

8

9 Mange av de personene som Bibelen forteller om, blir regnet som Guds profeter i islam.
Derfor forteller også Koranen om dem, men ofte på en litt annen måte enn Bibelen.

10

11 Bibelen er den mest utbredte boka i verden.
Den er oversatt til over 400 språk, og deler av den er oversatt til 1900 språk.

12 Svært mange har fått ideer fra Bibelen til å lage bildekunst og musikk, dikt og fortellinger, bøker og filmer.

13

14 EN BOK MED MANGE BØKER

15 Ordet bibel kommer av biblia, som betyr «bøker» på gresk.
Og Bibelen er egentlig ikke én bok, men et lite bibliotek med 66 bøker. Noen av dem er nesten 3000 år gamle, mens andre er under 2000 år gamle.

16

17 Bøkene i Det gamle testamente ble skrevet på hebraisk, og de fleste forfatterne der er ukjente.
Bøkene i Det nye testamente ble skrevet på gresk. Her kjenner vi i allfall to av forfatterne: Paulus, som skrev flere brev, og Lukas, som skrev Lukas-evangeliet og Apostlenes gjerninger.

18

19 I Bibelen er det både fortellinger, dikt, brev, taler, lover og visdomsord.
Dette er noe vi også finner i andre bøker fra denne tiden. Og over hele verden er det blitt fortalt historier om store helter. Noen av heltene i Bibelen heter Noah, Josef, Moses, David og Paulus.

20

21 DE KRISTNE OG BIBELEN

22 Ifølge kristendommen er Bibelen en stor fortelling om Gud og menneskene.
Det er en fortelling om frelse, og høydepunktet er det som står om Jesus i Det nye testamente. Frelse betyr at noen som er i nød, blir reddet. Det kan også bety at noen som er ufrie, blir befridd, eller at noe som er gått i stykker, blir helt igjen.

23

24 I Det gamle testamente står det flere steder at jødene skulle få oppleve frelse.
De kristne tror at Gud holdt det Han lovet da Jesus ble sendt til verden. Og de tror at den frelsen Jesus kom med, gjelder alle mennesker.

25

26 De første kristne var troende jøder som mente at Jesus var den frelseren folket hadde ventet på.
Derfor ville de vise at alt som hendte med Jesus, var varslet på forhånd i jødenes hellige skrifter. Det kan vi se gjennom hele Det nye testamente.

27

28 FORSKJELLEN MELLOM GT OG NT.

29 Både Jesus og de første kristne var jøder.
Men Jesus sa at Gud også var hos dem som ikke greide å leve etter den religiøse loven. De ble kalt syndere, og mange så ned på dem og mente at de var fordømt av Gud. Jesus var mye sammen med slike mennesker, og det kunne ikke motstanderne hans godta. Jesus ble til slutt dømt og hengt på korset som en forbryter.

30

31 Jesus ble til slutt dømt og hengt på korset som en forbryter.
Derfor var de fleste jøder enige om at han ikke kunne være den Messias som de håpet på. Messias («den som er salvet») skulle være en mektig konge og skape fred og rettferdighet. Det greske ordet for Messias er Kristus, og de kristne begynte å si Jesus Kristus for å fortelle om sin tro: Jesus er Messias!

32

33 Paulus var også jøde.Men han ville at fortellingen om Jesus Kristus skulle nå ut til alle mennesker.
Derfor mente han at de som ble kristne, ikke behøvde å følge alle de lovene som jødene hadde. Det gjaldt både omskjæringen, alle spisereglene og reglene for sabbaten. Slik ble kristendommen etter hvert en ny, selvstendig religion.

34

35 BIBELEN OG JØDEDOMMEN Det nye testamente (den nye pakt) er ikke et hellig skrift for en jøde, for jødene tror ikke på Jesus. For dem finnes det ingen ny pakt – Toraen gjelder fremdeles. Gud har lovet at Messias skal komme, men dette har ennå ikke skjedd, mener jødene.

36

37 Islam sier at alle profetene har fortalt hva Gud vil, fra Adam, Noah og Abraham og helt fram til Jesus. Ifølge Koranen var Jesus en stor profet som fikk evangeliet fra Gud. Men både jødene og de kristne har forandret innholdet i det profetene fortalte, mener islam.

38

39 Derfor valgte Gud å bruke profeten Muhammad til å si fram Koranen.
Muhammad er Guds siste profet, og Koranen gir en veiledning som alle kan stole på, sier muslimene. Men ifølge islam har jøder og kristne fått en del av det Gud har sagt. Derfor blir de kalt «bokas folk», og muslimer skal møte dem med respekt.


Laste ned ppt "BIBELEN."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google