Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Behov og utviklingsfaser

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Behov og utviklingsfaser"— Utskrift av presentasjonen:

1 Behov og utviklingsfaser
For å kunne kommunisere godt med barn er det viktig å kjenne til deres modningsnivå og behov. Barn i ulike aldersgrupper har ulike behov

2 Behov Å ha et behov vil si å trenge noe. Mennesker har ulike behov, men noen er grunnleggende og felles for alle mennesker Abraham Maslow illustrerte dette med en pyramide, hvor de mest grunnleggende (viktigste) behovene danner gulvet i pyramiden

3

4 Eriksons teori Erik Homburger Erikson utviklet en teori om hvordan mennesket utvikler seg fra fødsel til død Han mente at miljøet som omgir oss, er avgjørende for hvilke gode og dårlige erfaringer vi får i livet. Miljøet er derfor viktig for hvordan barnet utvikler seg

5 Mennesket utvikler seg i faser
Erikson deler menneskelivet inn i åtte faser, og fire av disse gjelder barndommen Hver fase inneholder en ny utfordring, en utviklingskrise. Barnet må finne en løsning på krisen, og løsningen påvirker barnets videre utvikling

6 Gode erfaringer er avgjørende
Hvis barnet i hver fase takler utfordringen godt og får gode erfaringer, blir utviklingen videre god Hvis barnet ikke takler utfordringen og får mange dårlige erfaringer, vil det utvikle seg i negativ retning

7

8 Tillit eller mistillit 0-1½ år
I denne fasen utvikler barnet tillit eller mistillit til omgivelsene, avhengig av om det får dekket sine grunnleggende behov eller ikke

9 Selvstendighet eller skam og tvil 1½-3år
I denne fasen er utfordringen for barnet å utvikle selvstendighet. Hvis barnet opplever for stor motstand, kan det utvikle skam og tvil på egne muligheter.

10 Initiativ eller skyldfølelse 3-6år
I denne fasen dras barnet mellom lysten til å finne på ting (initiativ) og frykten for å gjøre noe galt (skyldfølelse)

11 Arbeidsevne eller mindreverdsfølelse 6-11år
I denne fasen utvikler barnet arbeidsevnen sin. Hvis oppgavene er for mange og vanske-lige, kan mindreverds-følelse bli dominerende.

12 Et barns behov henger altså sammen med hvilken utviklingsfase det er i, og hvilke utfordringer det må takle i nettopp den fasen


Laste ned ppt "Behov og utviklingsfaser"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google