Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Hvem var Paulus Uke 46 10. Klasse.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Hvem var Paulus Uke 46 10. Klasse."— Utskrift av presentasjonen:

1 Hvem var Paulus Uke 46 10. Klasse

2 Læringsmål Du skal kunne gjøre for hvem Paulus var, om omvendelsen, strategen og misjonæren Forklare om formaningene i Paulusbrevene Drøfte Paulus’ tenking om kvinners roller

3 Oppsummering Av kapittelet «hvem var Paulus» i USH 3

4 Kildene Paulus finner vi i Apostlenes gjerninger og brevene i DNT.
Apostlenes gjerninger er den femte boka i DNT En fortsettelse av Lukasevangeliet og er trolig skrevet av Lukas Forteller om Kristi himmelfart og hvordan disiplene fikk mot og kraft til å forkynne evangeliet ved at de fikk Den hellige ånd på pinsedagen De første kapitlene handler om apostelen Peter som disiplenes fremste talsmann i den første kristne kirken Fra kap 6 handler Apostlenes gjerninger om Paulus, eller Saulus Paulus som han egentlig het 13 brev i DNT er knyttet til Paulus – de svarer på spørsmål, oppmuntrer og veileder de første kristne menighetene

5 Romerriket Et av historiens mektigste imperier
På Paulus tid strakte det seg rundt hele Middelhavet Keiseren ledet riket og bodde i Roma Under Jesu fødsel het keiseren Augustus, og keiser Nero hersket da Paulus reiste rundt på sine misjonsreiser Romerriket var delt inn i provinser – landområder Paulus bodde i Palestina – som var romersk provins Gresk var et verdensspråk som ble brukt i Romerriket Paulus snakket og skrev gresk Romerne hadde steinsatt veier rundt i sitt mektige rike Og dette var forhold som gjorde det mulig for Paulus å reise rundt og misjonere

6 Saulus Paulus Ble født rundt år 10 i byen Tarsos (ligger i dag i Tyrkia) Barn av velstående jøder Grundig utdannet, skolert i teologi og jus – og var også teltmaker Brant for jødenes sak og forfulgte de kristne Jesus var jøde, disiplene og de første kristne var også jøder Kristendommen vokste frem med røtter i jødedommen, og de kristne mente Jesus og det han sto for var en videreføring og oppfyllelse av DGT Men jødene mente de kristne tok helt feil, og derfor ble de første kristne forfulgt Paulus var en av de som gikk hardt frem – trengte seg inn i husene til de kristne og fikk dem fengslet Han var også tilstede da Stefanus ble steinet – Han er kristendommens første martyr (Apg 7)

7 Det store lyset Saulus blir kristen
Får en åpenbaring på veien til Damaskus USH side 104 Paulus referer flere ganger om denne opplevelsen i brevene sine Han gikk fra å være en som forfulgte kristne til å bli en «Jesu Kristi apostel» En apostel er en som er sendt med et oppdrag, og som representerer oppdragsgiveren Jesu disipler ble kalt apostler – de hadde en spesiell autoritet som øyenvitner til Jesu liv, død og oppstandelse Paulus var 10 år yngre enn Jesus, men det spesielle møtet med Jesus på veien til Damaskus gav Paulus autoritet som apostel

8 Strategen Paulus Les avsnittet «strategen» side 106 i USH grunngi hvorfor Paulus kunne kalles en strateg når han reiste rundt som misjonær

9 Misjonsreisene Varte i 15 år Tre store misjonsreiser
Målet var å danne nye menigheter og se til de som allerede var etablert Mange utfordringer som Paulus selv forteller om i 2. Korinterbrev kap 11, vers 23-28 Etter Jesus er Paulus den perosnen DNT forteller mest om En av de som la grunnlaget for at kristendommen ble en verdensreligion Urkirkens største misjonær

10 Formaning Formaninger er oppfordringer til hvordan mennesker skal leve
Flere steder i Bibelen er det veiledning og oppfordring til hvordan menneskene skal leve Paulus kom med mange formaninger Han formaner de kristne til å leve i et rett forhold til Gud, til hverandre i menigheten og til folk ellers Eksempler på noen formaninger i USH side 109

11 Skal kristne kvinner gå med slør?
Paulus skrev: «Bedøm selv! Sømmer det seg for en kvinne å be til Gud uten noe på hodet? Lærer ikke selve naturen dere at det er en skam for mannen å ha langt hår, mens det for kvinnen er en ære? For håret er gitt henne som slør.» Dette er en omdiskutert tekst fra bibelen I mange kulturer har det vært skikk at kvinnene dekker til hodet, særlig når de var i kirken Paulus var i sin tid opptatt av å følge kulturelle skikker for ikke å støte noen

12 Skal kristne kvinner gå med slør?
I dag er det nokså bred enighet om at dette var en skikk i en annen tid og kultur, men ikke nødvendig å følge i vår tid Innenfor kristendommen drives mye bibelkritisk forskning Forskere gransker tiden da Bibelen ble skrevet i og ulike skriftlige overleveringer Et mål med denne forskningen er å skille Bibelens sentrale budskap fra ulike kulturelle skikker og tradisjoner

13 Paulus og kvinnene I Paulus sine brev står det om kvinners og menns roller flere ganger Blant annet dette: «Som i alle de helliges menigheter skal kvinnene tie når menigheten samles. Det er ikke tillatt for dem å tale: de skal underordne seg.» I dag mener de fleste at dette var talt i en bestemt kulturell sammenheng og hadde bare betydning den gangen I tidlige oversettelser av DNT ble det brukt betegnelsen brødre i forhold til andre mennesker – i nyere oversettelser er dette endret til søsken

14 Paulus og kvinnene I den kulturen Paulus levde i, var det vanlig at kvinnene var underordnet mannen Kvinnen ble oppfattet i forhold til mannen, hun var datter til, gift med eller mor til – det var sjelden kvinnene hadde status i seg selv I følge DNT hadde Jesus en annen holdning til dette – han inkluderte kvinnene og gav dem selvstendige roller og oppgaver Paulus var en mann av sin tid, han var opptatt av hva som sømmet seg – altså vanlig praksis på den tiden og hadde derfor flest menn som sine medarbeidere Men det fantes også kvinner i nøkkelposisjoner

15 Nå har du fått Det en teolog vil kalle en kort innføring i Paulus liv og virke Vi skal arbeide videre med Paulus, og særlig det han har skrevet


Laste ned ppt "Hvem var Paulus Uke 46 10. Klasse."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google