Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Sykepenger.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Sykepenger."— Utskrift av presentasjonen:

1 Sykepenger

2 Læringsmål sykepenger
Deltakeren skal lære hva man må gjøre for å få rett på sykepenger som selvstendig næringsdrivende, og hvordan summen beregnes.

3 Sykepenger og dagpenger til – Personlig selskap
Det er egne regler om sykepenger og dagpenger for personlig selskap

4 Sykepenger for Personlig selskap
Personlig selskap er: Enkeltpersonforetak (ENK) De som driver personlig selskap blir også kalt «Selvstendig næringsdrivende»

5 Hva beregnes sykepengene av
Sykepenger beregnes av skattbar inntekt/ næringsinntekt (inntekter minus utgifter) Sykepengegrunnlag beregnes fra rapportert næringsinntekt Sykepengegrunnlaget er ikke det samme som bedriftens omsetning!

6 Hvordan beregnes sykepenger
Sykepengene vil være 65% av skattbar inntekt/næringsinntekt Du kan få sykepenger fra og med 17. sykedag Fra dag 1 – 16 må din egen bedrift betale dersom du blir syk.

7 Dette må du gjøre for å få utbetalt sykepenger
Må ha betalt skatt (forskuddsskatt) Må levere sykemelding til Nav fra lege fra første sykedag

8 Sykepengeforsikring Selvstendig næringsdrivende kan søke NAV om å tegne tilleggsforsikring ved sykdom Gjelder fra den dagen NAV mottok søknaden Ta kontakt med ditt lokale NAV kontor! ( les mer på )

9 Ulike forsikringer hos Nav
65% dekning fra 1. til 16. sykedag – forsikringspremie 2% av næringsinntekt/ skattbar inntekt 100% dekning fra 17.sykedag – forsikringspremie 2,9% av næringsinntekt / skattbar inntekt 100% dekning fra 1. sykedag – forsikringspremie 9,9% av næringsinntekt/ skattbar inntekt (NB! Pris på forskring justeres jevnlig)

10 Fra når gjelder tilleggsforsikringen
Forsikringen er gyldig etter fire uker fra den dagen NAV mottok søknaden om tilleggsforsikring (F nr 261 forskrift om forsikring for tillegg til sykepenger for selvstendig næringsdrivende)

11 Viktig å huske Viktig med informasjon til ligningskontoret (næringsoppgave, selvangivelse, eventuelle endringsmeldinger) Å kontakte lege samme dag som du blir syk Sykemelding fra første sykedag (samme dag du kontaktet lege)

12 og å huske.. Det er du som selvstendig næringsdrivende som har ansvaret for at alle papirer er i orden!

13 Dagpenger Som selvstendig næringsdrivende har du ikke rett til dagpenger Om bedriften ikke tjener penger, må du i tilfelle be om «livsopphold» fra sosialkontoret (finn mer informasjon på eller kontakt ditt lokale NAV kontor)

14 Vanskelige ord Ord Enkel forklaring Med egne ord Stønader
Penge-hjelp fra NAV Personlig selskap Bedrifter som drives med personlig ansvar Sykepenger Penger fra NAV når man er syk Enkeltpersonforetak (ENK) En person som driver bedrift med personlig ansvar Selvstendig næringsdrivende Alle som driver personlige selskaper (ENK, AnS, DA) Sykepengegrunnlag Grunnlaget, beløpet sykepengene blir beregnet ut i fra Innrapportere Sende inn opplysninger til en liste eller et register. Skattbar inntekt Den inntekten det blir beregnet skatt av Bedriftens omsetning Summen av salg før utgifter/kostnader er trukket i fra Næringsinntekt Den inntekten eier av et personlig selskap har og som skal føres inn i selvangivelsen Beregnes Regnes ut

15 Vanskelige ord Ord Enkel forklaring Med egne ord Sykedag
Dag da man er syk og ikke kan gå på jobb Første fraværsdag Første dag da man ikke går på jobb Å få tegne avtale Å skrive avtale Forsikringsalternativer Hvilke forsikringer du kan velge imellom Tilleggsforsikring Ekstra forsikring Dekning Erstatte noe. For eksempel 65% dekning, sier hvor stor del som erstattes Forsikringspremie Det man må betale for å ha forsikring Næringsinntekt Inntekt fra bedriften Justeres En liten endring Ligningskontoret De som regner ut hvor mye skatt man skal betale Næringsoppgave Skjema med oppstilling over bedriftens regnskap som skal legges ved selvangivelsen

16 Vanskelige ord Ord Enkel forklaring Med egne ord Selvangivelse
Oversikt over inntekter og fratrekk for et år, som skatten regnes ut i fra Endringsmeldinger Melding om endringer. For eksempel melding om økning eller reduksjon i inntekt Sykemelding Papiret/dokumentasjonen/skjemaet hvor legen skriver at man er syk Første sykedag Den første dagen man er borte fra jobb fordi man er syk Dagpenger Pengehjelp fra staten når man ikke har jobb Livsopphold Det man må ha for å leve

17 Takk for meg!


Laste ned ppt "Sykepenger."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google