Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

De folkevalgte (Presentasjonen er laget med utgangspunkt i samfunnsfagboka Fokus samfunnsfag – lokus.no/open/samfunnsfag) lokus.no/open/samfunnsfag Foto:

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "De folkevalgte (Presentasjonen er laget med utgangspunkt i samfunnsfagboka Fokus samfunnsfag – lokus.no/open/samfunnsfag) lokus.no/open/samfunnsfag Foto:"— Utskrift av presentasjonen:

1 De folkevalgte (Presentasjonen er laget med utgangspunkt i samfunnsfagboka Fokus samfunnsfag – lokus.no/open/samfunnsfag) lokus.no/open/samfunnsfag Foto: Cornelius Poppe / NTB scanpix Lisens: CC by-nc-sa Kilde: ndla.nondla.no Foto: Johnny Syversen / NTB scanpix Lisens: CC by-nc-sa Kilde: ndla.nondla.no Foto: Vidar M. Husby / Stortinget Lisens: CC by-nd Kilde: flickr.comflickr.com

2 Stortinget Norges nasjonalforsamling Lovgivende-, bevilgende- og kontrollerende makt 169 representanter Valg hvert 4. år Partigrupper med parlamentarisk leder Presidentskapet – 6 representanter 13 fagkomiteer

3 Hva gjør Stortinget? Det er bare Stortinget som kan vedta nye lover. Hvert år vedtar Stortinget et statsbudsjett. Stortinget kontrollerer regjeringen. Foto: Cornelius Poppe / NTB scanpix Lisens: CC by-nc-sa Kilde: ndla.nondla.no Foto: Johnny Syversen / NTB scanpix Lisens: CC by-nc-sa Kilde: ndla.nondla.no

4 Regjeringen Har den utøvende makten i Norge Forslag til statsbudsjett Forslag til nye lover Setter ut i livet lover og saker som vedtas i Stortinget Ansvar for statlige bedrifter og institusjoner Tar seg av utenrikspolitikken Statsminister og statsråder – styrer departement

5 Storting vs. regjering Mandat = stortingsrepresentant Mandatfordelingen = hvor mange fra hvert parti sitter på Stortinget? Flertallsregjering Mindretallsregjering Koalisjonsregjering Nå: Koalisjon med avtale = Fremskrittspartiet + Høyre, med støtte fra KrF og Venstre = flertall

6 Parlamentarisme – 1884 Parlamentarismens prinsipp er at regjeringen utgår fra Stortinget og at den må ha flertallets tillit for å kunne styre. Parlamentarisk situasjon = styrkeforholdet mellom de partiene som har regjeringsmakten og opposisjonen (de som står utenfor). Mistillitsforslag = kan medføre at regjeringen må gå av. Kabinettspørsmål = regjeringen kan true med å gå av for å få gjennomslag for en sak de synes er svært viktig.

7 Mandatfordelingen på Stortinget PartiAntall mandater 2009–2013Antall mandater 2013–2017 Arbeiderpartiet6455 Fremskrittspartiet4129 Høyre3048 Sosialistisk Venstreparti117 Kristelig Folkeparti10 Senterpartiet1110 Venstre29 Miljøpartiet de grønne-1

8 Departementene – statsminister + statsråder Statsministerens kontor – statsminister Erna Solberg (H) Arbeids- og sosialdepartementet – statsråd Anniken Hauglie (H) Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet – statsråd Solveig Horne (FrP) Finansdepartementet – finansminister Siv Jensen (FrP) Forsvarsdepartementet – statsråd Ine Marie Eriksen Søreide (H) Helse- og omsorgsdepartementet – statsråd Bent Høie (H) Justis- og beredskapsdepartementet – statsråd Anders Anundsen (FrP) – statsråd Sylvi Listhaug (FrP) Klima- og miljøverndepartementet – statsråd Vidar Helgesen (H) Kommunal- og moderniseringsdepartementet – statsråd Jan Tore Sanner (H) Kulturdepartementet – statsråd Linda Cathrine Hofstad Helleland (H) Kunnskapsdepartementet – statsråd Thorbjørn Røe Isaksen (H) Landbruks- og matdepartementet – statsråd Jon Georg Dale (FrP) Nærings- og fiskeridepartementet – statsråd Monica Mæland (H) – statsråd Per Sandberg (FrP) Olje- og energidepartementet – statsråd Tord Lien (FrP) EØS og EU-minister – statsråd Elisabeth Aspaker (H) Samferdselsdepartementet – statsråd Ketil Solvik-Olsen (FrP) Utenriksdepartementet – utenriksminister Børge Brende (H) – statsråd Elisabeth Aspaker (H) Foto: Helge Mikalsen / VG / NTB scanpix Lisens: CC by-nc-sa Kilde: ndla.nondla.no

9 Regjeringen Solberg Foto: Thomas Haugersveen / Statsministerens kontor Lisens: CC by-nd Kilde: flickr.comflickr.com

10 Norges første kvinnelige statsminister – regjeringen Brundtland (Ap) 1986 Gro Harlem Brundtland første kvinnelige statsminister 8 kvinner i regjeringen Foto: Erik Poppe / VG / NTB scanpix Lisens: CC by-nc-sa Kilde: ndla.nondla.no Foto: NTB scanpix Lisens: CC by-nc-sa Kilde: ndla.nondla.no

11 Sametinget Ble opprettet i 1987 Folkevalgt forsamling for samiske minoriteter i Norge Karasjok 39 representanter Valg hvert 4. år For å stemme må man ha stemmerett i lokalvalget og stå i samemanntallet Sametinget ble opprettet for å markere at samene er anerkjent som en etnisk minoritet i Norge

12 Samemanntallet Man må oppfatte seg selv som same Samisk må brukes som hjemmespråk, enten av en selv eller foreldre, besteforeldre, oldeforeldre osv. 13 000 personer står i dag i samemanntallet Rådgivende myndighet

13 Lokalpolitikken Tre styringsnivåer i norsk politikk: Staten Fylkeskommunene Kommunene

14 Oppgavefordelingen mellom staten, fylkeskommunene og kommunene StatenFylkeskommuneneKommunene ForsvarVideregående skoleGrunnskoler Politi og rettsvesenInstitusjoner innenfor psykiatri, rusmiddelomsorg og barne- og ungdomsvern Helsestasjoner Forskning, universitet og høyskolerFylkesveierKommunehelsetjeneste Riksveier og jernbanerKollektivtrafikkSosialhjelp Post og telekommunikasjonKultur (for eksempel «Den kulturelle skolesekken») Rusmiddelomsorg og barnevern utenfor institusjon ArbeidsmarkedstiltakPleie og omsorg for eldre og funksjonshemmede Distriktsutvikling og støtte til næringslivet Helsevern for psykisk utviklingshemmede Ulike trygdeordningerKultur (for eksempel kulturskolene) Sykehus Utviklingshjelp Kultur

15 Lokalt selvstyre – klare rammer Staten pålegger kommunene og fylkeskommunene en rekke oppgaver som de skal løse Staten har sterk kontroll over økonomien i kommuner og fylkeskommuner

16 Kommunestyret og fylkestinget Kommune: Kommunestyre Formannskap Ordfører Kommuneadministrasjon Rådmann Fylkesting: Fylkesutvalg Fylkesordfører Fylkesadministrasjon Fylkesrådmann


Laste ned ppt "De folkevalgte (Presentasjonen er laget med utgangspunkt i samfunnsfagboka Fokus samfunnsfag – lokus.no/open/samfunnsfag) lokus.no/open/samfunnsfag Foto:"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google