Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Tilknytningsorientert miljøterapi som behandlingsform ved komplekse traumer hos barn og unge. Institusjonskonferansen

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Tilknytningsorientert miljøterapi som behandlingsform ved komplekse traumer hos barn og unge. Institusjonskonferansen"— Utskrift av presentasjonen:

1 Tilknytningsorientert miljøterapi som behandlingsform ved komplekse traumer hos barn og unge. Institusjonskonferansen 11.10 2016

2 Hvem er vi?  To psykologer som veileder miljøpersonalet på barnevernsinsitusjoner i BFE

3  Vi vil slå et slag for miljøterapi som behandlingsform! Hva vil vi?

4 Hvem er de unge vi vil snakke om?  Barn og ungdom mellom 7 og 18 (23 år)  De fleste har en utviklingshistorie preget av vold og omsorgssvikt.  De nyttiggjør seg i liten grad av samtaletilbud innen psykiatrien.

5 Hvordan kan dette se ut i hverdagen? Barn som ikke hører etter Barn som kjefter, banner og skylder på andre Barn som truer andre Barn som går sin vei Barn som vandrer rundt, ikke sitter på plassen Barn som slår, sparker, spytter, kveler, kaster, knuser, lugger, tisser Barn som er ukritiske og grenseløse Barn som har konsentrasjonsproblemer

6  Dette er en gruppe barn og unge som ofte faller ut av det tradisjonelle behandlingssystemet  Barnevernsinstitusjonene som vi følger opp gir et behandlingstilbud til de som man etterlyser et behandlingstilbud til Miljøterapi som behandlingsform

7 Fordi :  Miljøterapi gjør det mulig å arbeide terapeutisk i den hverdagen barnet lever i.  Miljøterapi har viktige terapeutiske egenskaper som egner seg spesielt godt for barn som har opplevd utviklingstraumer. Hvorfor heier vi på miljøterapi?

8 Hva er tilknytningsorientert miljøterapi? Tankegang og prinsipper:  Basert på tilknytningsteori og traumesensitiv tilnærming; tilknytningsorientert miljøterapi.  Hovedproblemet for barna er IKKE psykiske lidelser eller symptombelastning.  Hovedproblemet ER mangel på allmennmenneskelige erfaringer som gir grunnlag for et normalt liv.

9 Hva kan barn som har tilegnet seg allmennmenneskelige erfaringer?  De kan regulere egen atferd og egne følelser, de tåler motgang  De opplever sammenheng i tilværelsen  De har tillit til mennesker og vet hva som er trygt og utrygt  De opplever mestring  De har en tro på at de er elskbare uansett hva de gjør og hvem de er  De kan samarbeide  De har erfaring med, tro på og en forventning til at relasjoner kan repareres.

10 Hvordan vugge en ungdom?  Hvordan ser utviklingsstøttende omsorg ut med et større barn eller en tenåring?

11 Hva trenger barn med utviklingstraumer av miljøterapeutene?  Hvordan gi disse barna og ungdommene allmennmennesklige erfaringer?

12 Hva trenger miljøterapeutene?  Hvordan skal miljøterapeutene klare å oppnå en tilpasset sinnsstemning?  Opplæring  Refleksjon  Veiledning  Sorteringssamtaler

13 Takk for oppmerksomheten


Laste ned ppt "Tilknytningsorientert miljøterapi som behandlingsform ved komplekse traumer hos barn og unge. Institusjonskonferansen"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google