Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

UGRADERT Økt operativ evne gjennom effektiv logistikk FORSVARET Forsvarets logistikkorganisasjon Tilbyderkonferanse Ny utviklingsavtale for.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "UGRADERT Økt operativ evne gjennom effektiv logistikk FORSVARET Forsvarets logistikkorganisasjon Tilbyderkonferanse Ny utviklingsavtale for."— Utskrift av presentasjonen:

1 13.11.20161 UGRADERT Økt operativ evne gjennom effektiv logistikk FORSVARET Forsvarets logistikkorganisasjon Tilbyderkonferanse Ny utviklingsavtale for Forsvaret 2010-04-13

2 13.11.20162 UGRADERT Økt operativ evne gjennom effektiv logistikk FORSVARET Forsvarets logistikkorganisasjon Agenda Litt om FLO IKT Omfang av avtalen Forvaltningsmodell Vår bruk Om gjennomføring av konkurransen

3 13.11.20163 UGRADERT Økt operativ evne gjennom effektiv logistikk FORSVARET Forsvarets logistikkorganisasjon FLO IKT i dag Informasjons- og kommunikasjons- tjenester (FLO/IKT) Leveranse- oppfølging (LO) Beslutnings- støttetjenester (BST) Sensor, radio og navigasjons- tjenester (SRN) Kommunikasjons- og basistjenester (KB) Driftstjenester (DT) Stab

4 13.11.20164 UGRADERT Økt operativ evne gjennom effektiv logistikk FORSVARET Forsvarets logistikkorganisasjon FLO pr. 1. mai

5 13.11.20165 UGRADERT Økt operativ evne gjennom effektiv logistikk FORSVARET Forsvarets logistikkorganisasjon Bakgrunn Forsvaret har i dag landsdekkende sikre IKT-plattformer som leverer sikre kjøremiljøer på ulike graderingsnivåer. Forsvarets formål er å anskaffe utviklingstjenester for å videreutvikle Forsvarets sikre IKT-plattformer. – Dag til dag endringshåndtering for å sikre løsningene – Mindre endringsbehov – Større endringsprosjekter Dette skal sikre Forsvaret mest mulig kosteffektive løsninger som tilfredsstiller Forsvarets krav til tilgjengelighet, funksjonalitet og sikkerhet. Kunngjort konkurranse skal erstatte dagens utviklingsavtale innenfor tilsvarende område

6 13.11.20166 UGRADERT Økt operativ evne gjennom effektiv logistikk FORSVARET Forsvarets logistikkorganisasjon Forvaltningsmodell RealiseringUtviklingDrift Lev 1 Ledelse & Styring Leveranse Avtale 3-4 linje Støtte til drift Vedlikehold Lev 2 Avtale Int lev Koordinering Ønsker ulike leverandører for de ulike forvaltningsprofesjonene for å sikre oss mot habilitetsproblematikk

7 13.11.20167 UGRADERT Økt operativ evne gjennom effektiv logistikk FORSVARET Forsvarets logistikkorganisasjon Dagens modell KB RUDLLS DT L&S Leveranse Avtale ONA- avtale 3-4 linje Støtte til drift Vedlikehold Avtale

8 13.11.20168 UGRADERT Økt operativ evne gjennom effektiv logistikk FORSVARET Forsvarets logistikkorganisasjon Teknisk Omfang Avtalen omfatter utviklingstjenester for Forsvarets Sikre Plattformer, IP/Ethernet baserte nettverkstjenester samt plattformnære kjernetjenester. Med ”Forsvarets sikre IKT-plattformer” menes sikre kjøremiljøer på alle graderingsnivåer iht Forsvarets referansearkitektur, herunder: – Server og lagringsinfrastruktur inkludert operativsystemer, sikkerhetsfunksjonalitet og administrasjons- og overvåkningssystemer – Klientinfrastruktur inkludert periferiutstyr, operativsystemer, sikkerhetsfunksjonalitet og administrasjons- og overvåkningssystemer – Standard kontorstøtteapplikasjoner (innkjøpte applikasjoner, applikasjonspakker tilgjengelig for standard brukere) Med ”IP baserte nettverkstjenester” menes IP og Ethernet- baserte nettverkstjenester på alle graderingsnivåer iht Forsvarets referansearkitektur, herunder: – IP og Ethernet-basert nettverksinfrastruktur inkludert operativsystemer, sikkerhetsfunksjonalitet og administrasjons- og overvåkningssystemer Med ”Plattformnære kjernetjenester” menes Plattformnære kjernetjenester på alle graderingsnivåer iht Forsvarets referansearkitektur, herunder: – Standard brukertjenester på plattformene slik som søk, tale, opplæringstjenester og portaltjenester.

9 13.11.20169 UGRADERT Økt operativ evne gjennom effektiv logistikk FORSVARET Forsvarets logistikkorganisasjon Forvaltningsmodell RealiseringUtviklingDrift Lev 1 Ledelse & Styring Leveranse Avtale 3-4 linje Støtte til drift Vedlikehold Lev 2 Avtale Int lev Koordinering Ønsker ulike leverandører for de ulike forvaltningsprofesjonene for å sikre oss mot habilitetsproblematikk

10 13.11.201610 UGRADERT Økt operativ evne gjennom effektiv logistikk FORSVARET Forsvarets logistikkorganisasjon Bruk av dagens avtale Oppgaver: – Løpende støtte til drift av Forsvarets sikre IKT plattformer – Løpende endringer på Forsvarets sikre IKT plattformer – Endringsprosjekter på Forsvarets sikre IKT plattformer – Vedlikehold og videreutvikling av driftsverktøy for Forsvarets sikre IKT plattformer – Ved behov å gjennomføre mindre endringer og tilpasninger i de til enhver tid eksisterende applikasjoner og systemer Kompetanse – Har lagt stor vekt på å ha tilgang til leverandørens ”A-lag” – Har lagt stor vekt på å sikre kontinuitet hos personellet som er hos oss Oppdragstyper: – Bistand – Målpris Økonomisk omfang – 50-100 MNOK pr år

11 13.11.201611 UGRADERT Økt operativ evne gjennom effektiv logistikk FORSVARET Forsvarets logistikkorganisasjon Konkurransen og den nye avtalen Våre behov er ikke vesentlig endret ift den nåværende avtalen Våre løsninger bygger i stor grad på løsninger som er allment kjent i markedet. Vi etterspør kompetanse på kjent teknologi. Ny avtale vil i stor grad støtte seg på etablerte avtalemaler i markedet Vi vil legge vekt på leverandørens kompetanse framfor byttekost

12 13.11.201612 UGRADERT Økt operativ evne gjennom effektiv logistikk FORSVARET Forsvarets logistikkorganisasjon Tidsplan Dato:Aktivitet 2010-03-26 Kunngj ø ring 2010-04-09 Frist for p å melding til tilbyderkonferanse 2010-04-13Tilbyderkonferanse 2010-04-28 kl 12.00Frist for innsendelse av prekvalifiseringsdokumentasjon 2010-05-19Prekvalifisering ferdigstilt og utsendelse av tilbudsgrunnlag 2010-06-01Tilbyderkonferanse 2 2010-06-30Tilbudsfrist 2010-08-25Evaluering ferdigstilt 2010-09-28 Kontraktinng å else 2010-12-22 Utl ø p eksisterende rammeavtale

13 13.11.201613 UGRADERT Økt operativ evne gjennom effektiv logistikk FORSVARET Forsvarets logistikkorganisasjon Avvisning Merk Regler for anskaffelsen i forespørselen, pkt 8.2: – ”Forsvaret forebeholder seg retten til å avvise forsinkede, feilsendte eller mangelfulle besvarelser. Se FOA § 11-10.”

14 13.11.201614 UGRADERT Økt operativ evne gjennom effektiv logistikk FORSVARET Forsvarets logistikkorganisasjon Besvarelse av innkommede spørsmål

15 13.11.201615 UGRADERT Økt operativ evne gjennom effektiv logistikk FORSVARET Forsvarets logistikkorganisasjon Spørsmål?

16 13.11.201616 UGRADERT Økt operativ evne gjennom effektiv logistikk FORSVARET Forsvarets logistikkorganisasjon Minner om: 2010-04-28 kl 12.00 Bare muligheter!


Laste ned ppt "UGRADERT Økt operativ evne gjennom effektiv logistikk FORSVARET Forsvarets logistikkorganisasjon Tilbyderkonferanse Ny utviklingsavtale for."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google