Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

VELKOMMEN Foreldremøte for 4. trinn Oppstart Trinnet har hatt ein roleg og fin oppstart. Hildi og Patrik er nye lærarar i 4a og 4c Det er kome.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "VELKOMMEN Foreldremøte for 4. trinn Oppstart Trinnet har hatt ein roleg og fin oppstart. Hildi og Patrik er nye lærarar i 4a og 4c Det er kome."— Utskrift av presentasjonen:

1 VELKOMMEN Foreldremøte for 4. trinn 28.09.16

2 Oppstart Trinnet har hatt ein roleg og fin oppstart. Hildi og Patrik er nye lærarar i 4a og 4c Det er kome ein ny elev på trinnet, John Floyd i 4d Me har teke til med 5 deling. Her er elevane delt inn i grupper samansett på tvers. Faga i 5 deling er: K&H sløyd, K&H, Mat og helse, IKT og Basisfag. Elevar på 4. trinn er med som TL`ar På 4. trinn deltek me og i elevrådet. Gruppene er og med med i Olweus programmet og har klassemøter kvar 14. dag der me tek opp ulike tema

3 Matematikk ◦ Haust: ◦ Negative tal og rekning med store tal ◦ Sekund og rekning med tid ◦ Multiplikasjon og divisjon ◦ Symmetri og mønster ◦ Vår: ◦ Brøk og desimaltal ◦ Lengde, omkrins og areal ◦ Dei fire rekneartane ◦ Vekt, volum og tredimensjonale figurar ◦ Rekning

4 Matematikklekse ◦ Matematikkleksene vil bli lagt ut på Rosseland skule si heimeside under 4. trinn. ◦ Leksa skal vera gjennomført i eiga leksebok med dei kriteria dei får utlevert og opplæring i på skulen. ◦ 3 nivå; raud, gul og blå (=lettast, middels og vanskelegast). ◦ Det går heilt fint å skifta mellom nivå ut i frå elevane sin kompetanse i dei ulike delane av leksen. ◦ Fokus på dei fire rekneartane, brøk, omgjering mellom einingar og tekstoppgåver.

5 IKT ◦ Kompetansemål: ◦ Kunna søka og finna relevant informasjon ◦ Kunna produsera ulike samansette tekstar ◦ Bruka rekneark for å organisera informasjon i form av tekst og tal ◦ Kunna senda e-post ◦ Vita kjenneteikn på digital mobbing ◦ Vita kva som kan publiserast av personlege opplysingar ◦ Kartleggingsprøve 21. november – 2. desember

6 Natur og samfunn ◦ Plantane gjennom året ◦ Dyr som ikkje finst meir ◦ Naturvett og husdyr ◦ Kjeldesortering og krinsløp i naturen ◦ Verdsrommet (planetar, stjerner) ◦ Kropp og helse (korleis barn blir til, barnesjukdommar, psykisk helse, trening) ◦ Gutar og jenter (forventningar, pengebruk osv..) ◦ Globus og kart- folk og språk ◦ Verdshav ◦ Folk i heile verda (kulturar) ◦ Bronsealder og jernalder ◦ Historiar frå nærmiljøet

7 Norsk på 4. trinn ◦ Lesing. Fokus på lesestrategiar. ◦ Skriving. Fokus på sjangere og oppbygging av ulike tekster. ◦ Grammatikk. Fokus på rettskriving og språkkunnskap.

8 Lesestrategi ◦ Førlesing. Tenka over kva som er føremålet med lesinga. Orientera seg i teksten. Sjå på bilete, overskrift og ingress. Finna ut korleis ein vil lesa teksten for å nå målet for lesing. Denne fasen arbeider elevane med både på skulen og heime.

9 ◦ Undervegs i lesinga Stoppa opp når det kjem ord dei ikkje skjønar. Stoppa opp der det er naturleg i teksten, og tenkja om dei forstår det dei les/ attfortelja. Vurdera om dei har valt rett strategi. Denne fasen er elevane i når dei les leksa heime. Dei skal ikkje lesa for å gjera leksa – dei skal lesa for å læra noko nytt.

10 Etterlesingsfasen Elevane får syne kva dei har lært gjennom læringsbillett, å reflektera over teksten, arbeida med oppgåver knytta til teksten osv. Syne at dei har forstått sentrale omgrep og kan nytta dei i andre samanhengar. Denne fasen arbeider me med på skulen

11 Gramatikk Me arbeider vidare med ordklassane verb, substantiv, adjektiv og preposisjonar (preposisjonar er ny ordklasse) DOBBEL KONSONANT Uregelrette lydar i skriving (og lesing) Læra å bruka ordliste ved eiga skriving.

12 Å skriva Me skal øva oss på å skriva i mange ulike sjangrar: * Forteljande tekstar (skildrande) * Saktekstar * Argumenterande tekstar * Innlevingstekstar * Dikt * Dialog * Brev * Leserinnlegg

13 Leselekser ◦ Elevane får leselekser på ulike nivå. ◦ Elevane får leselekser i faga norsk, natur og samfunn, KRLE og matematikk. ◦ Leseleksene skal ikkje lesast, men lærast. ◦ Me lærer ikkje lenger å lesa, me les for å læra. ◦ Du er framleis eit viktig førebilete for ditt barn, vis dei at du synes skulearbeidet er viktig – så viktig at du vil prioritera tid på det.

14 Norlijunior.no https://www.norlijunior.no/?hjem Fritidslesing Føresette hjelper elevane med å registrera seg på nett. Kvar klasse har sin registreringskode

15 Kode 4A: RSNP 4B: 2Q8U 4C: ZKW8 4D: 2SKZ

16 Olweus ◦ Klassemøte med Olweus på programmet. ◦ Elevrådet har 2 møter i året om Olweus ◦ Undersøking 4.-7. Trinn ◦ Miljøterapautteam ◦ Vennegrupper ◦ Trivselsleiarar https://www.youtube.com/watch?v=GyDlvroM114 Nullmobbing.no


Laste ned ppt "VELKOMMEN Foreldremøte for 4. trinn Oppstart Trinnet har hatt ein roleg og fin oppstart. Hildi og Patrik er nye lærarar i 4a og 4c Det er kome."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google