Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

PEDAGOGIKK Pedagogikk Som fag omfatter alt som har med læring, utvikling, veiledning, undervisning og oppdragelse å gjøre (Pedagogisk ordbok, lars Helle.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "PEDAGOGIKK Pedagogikk Som fag omfatter alt som har med læring, utvikling, veiledning, undervisning og oppdragelse å gjøre (Pedagogisk ordbok, lars Helle."— Utskrift av presentasjonen:

1 PEDAGOGIKK Pedagogikk Som fag omfatter alt som har med læring, utvikling, veiledning, undervisning og oppdragelse å gjøre (Pedagogisk ordbok, lars Helle og Inge Bø, 2002) Støttedisipliner: etikk, psykologi, filosofi, sosiologi, historie, statistikk Faget inngår som en yrkesdannende komponent i allmennlærerutdanningen.

2 Pedagogikk Pedagogikk skal bidra til at studentene opparbeider den kunnskap og erfaring som er nødvendig for kritisk å kunne analysere lærernes og elevenes arbeid i lys av relevante styringsdokumenter. Pedagogikk er et danningsfag, som skal gjøre studentene i stand til å arbeide i et framtidig foranderlig faglig, sosialt og kulturelt landskap, preget av kompleksitet og mangfold.

3 DIDAKTIKK ( fra bl.a.: G. Imsen,læreren verden kap 2.) Handler om undervisning En disiplin i faget pedagogikk Ulike oppfatninger av god undervisning, derfor også ulike perspektiver på didaktikken Tradisjonelt fokus på det som skjer i klasserommet

4 didaktikk Pedagogikk handler om opplæring, oppdragelse og sosialisering i vid forstand, i hjemmet, blant venner og gjennom massemedia”. ”Didaktikk handler om den opplæring, oppdragelse og sosialisering som skjer i institusjoner med et nærmere bestemt pedagogisk mandat” (Imsen 2006).

5 Didaktikk Undervisningskunst, planlegging, tilrettelegging, gjennomføring og vurdering av et undervisningsforløp” Undervisningens HVA,HVORDAN og HVORFOR Normativ didaktikk –vi snakker om ”bør” Stor forskjell på bør (intensjonene) og er (virkeligheten)

6 Didaktikk Normativ og analytisk didaktikk Normativ :prinsipper-hvordan undervisningen bør være (bør) Analytisk: virkeligheten i undervisningssituasjonen (er) Største problemet i all undervisning- gapet mellom teori og praksis Kan teori og praksis skilles som begrep? Er vi med på å forsterke ”skillet”

7 Didaktikk Begrepets to dimensjoner: – En praksisrelatert dimensjon: Planlegging, gjennomføring, vurdering – En kritisk begrunnende dimensjon: Vi begrunner praksis i pedagogisk teori

8 Didaktikk HvaInnhold HvordanMetoder HvorforBegrunnelse (for innhold og metoder) Vi setter oss i planleggerens (lærerens) rolle

9 Didaktikk Den didaktiske relasjonsmodell (B. Bjørndal og S. Lieberg) Mål, innhold, arbeidsmåter, rammefaktorer, elevforutsetninger og vurdering Hovedpoeng: Gjensidig avhengighetsforhold mellom kategoriene. Læring er rasjonell og kontekstavhengig. Redskap for planlegge, reflektere og analysere undervisning og læring.

10 TENKEOPPGAVE Tenk deg at du skal holde et foredrag på ca 20 minutter. Hva er viktig å tenke på i den forbindelse? Skriv ned korte momenter

11 LÆREPLANER Et omfattende dokument gitt av staten for å veilede lærerne/skolen Sier noe om faginnhold, råd om undervisningen/opplæringen, tema, evaluering/vurdering og ideologisk stoff

12 Læreplaner Læreplanene er eklektiske, dvs. de representerer det beste fra alle hold Opplæringen skal skje i samsvar med læreplanverket/rammeplan Hvorfor har vi læreplaner? Den ”skjulte læreplanen” John I Goodlads begrepssystem/beslutningsnivåer

13 Læreplaner Frem til M-74, minimumsplaner. Det vil si at de gjorde rede for det minimum av kunnskaper og ferdigheter elevene skulle ha tilegnes seg ved slutten av klassetrinnet og skolegangen Videre maksimumsplaner. Setter ingen minstekrav for hva som læres, men åpner for mulighter for å velge lærestoff. M-87- lokale læreplaner L-97, LK-06LK-06


Laste ned ppt "PEDAGOGIKK Pedagogikk Som fag omfatter alt som har med læring, utvikling, veiledning, undervisning og oppdragelse å gjøre (Pedagogisk ordbok, lars Helle."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google