Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Panorama Vg1 Kapittel 5: Språket før og no De nordiske språkene Læreplanmål: Mål for undervisningen er at elevene skal kunne -gjøre greie for likheter.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Panorama Vg1 Kapittel 5: Språket før og no De nordiske språkene Læreplanmål: Mål for undervisningen er at elevene skal kunne -gjøre greie for likheter."— Utskrift av presentasjonen:

1 Panorama Vg1 Kapittel 5: Språket før og no De nordiske språkene Læreplanmål: Mål for undervisningen er at elevene skal kunne -gjøre greie for likheter og forskjeller mellom de nordiske språkene © Bjarne Riesto/Camera/GBA

2 Gjennomgang Panorama Vg1 Kap. 5 De nordiske språkene Små og store språklige forskjeller i Norden – Ganske store forskjeller mellom språkene i Norden, spesielt om vi regne rinn samisk og finsk – Norsk, dansk, svensk, tysk, samisk, finsk og kvensk har eksistert i Norden i mange hundre år – I nyere tid har også andre innvandrerspråk kommet til Norden –  Språksituasjonen i Norden svært mangfoldig -Små og store språklige forskjeller i Norden -Norsk, svensk og dansk -Forstår vi svensker og dansker? -Dansk og svensk skriftspråk -Dansk og svensk formverk -Svensk ordforråd -Dansk ordforråd -Islandsk -Færøysk -Talemål i Skandinavia

3 Gjennomgang Panorama Vg1 Kap. 5 De nordiske språkene Norsk, svensk og dansk – Dansker, nordmenn og svensker forstår hverandre ganske godt – Uttalen er mest lik mellom norsk og svensk, og også stort samsvar mellom skriftspråket her – Dansk har utviklet seg ulikt, og det er stor forskjell mellom skrift og tale i Danmark -Små og store språklige forskjeller i Norden -Norsk, svensk og dansk -Forstår vi svensker og dansker? -Dansk og svensk skriftspråk -Dansk og svensk formverk -Svensk ordforråd -Dansk ordforråd -Islandsk -Færøysk -Talemål i Skandinavia

4 Gjennomgang Panorama Vg1 Kap. 5 De nordiske språkene – Man tror det var ett feller språk i Norden rundt år 0: urnordisk språk Dette språket eksisterte til 700-900 e.Kr. da det ble til fire skandinaviske språk: gammelnorsk, gammelsvensk, gammeldansk og gammelislandsk Disse var ganske like og eksisterte til ca 1350 Større forskjeller i språkene etter 1350 – flere særtrekk -Små og store språklige forskjeller i Norden -Norsk, svensk og dansk -Forstår vi svensker og dansker? -Dansk og svensk skriftspråk -Dansk og svensk formverk -Svensk ordforråd -Dansk ordforråd -Islandsk -Færøysk -Talemål i Skandinavia

5 Gjennomgang Panorama Vg1 Kap. 5 De nordiske språkene Forstår vi hverandre i Norden? – De tre skandinaviske språkene kan forstås som tre dialekter av samme språk Derfor forstår vi mye av de andre ”dialektene”, men ikke alt Undersøkelse (fra 1976) – Nordmenn forsto nabospråkene best, og vi forstår svensker litt bedre enn dansker – Danskene forsto norsk godt, ikke så godt svensk – Svenskene har dårligst naboskapsforståelse, og de forstår norsklitt bedre enn dansk – Undersøkelse fra 2004 viser omtrent det samme (men svenskene litt fram) -Små og store språklige forskjeller i Norden -Norsk, svensk og dansk -Forstår vi svensker og dansker? -Dansk og svensk skriftspråk -Dansk og svensk formverk -Svensk ordforråd -Dansk ordforråd -Islandsk -Færøysk -Talemål i Skandinavia

6 Gjennomgang Panorama Vg1 Kap. 5 De nordiske språkene – Årsaker: Språklig praksis, vaner og holdninger viktige årsaker – Nordmenn er mest vant til å høre ulike dialekter  gjør at vi også forstår svensk og dansk bedre – De fleste nordmenn har en positiv holdning til dialekter – Norge har ikke et rikstalemål = ikke et nasjonalt talemål med høyere status -Små og store språklige forskjeller i Norden -Norsk, svensk og dansk -Forstår vi svensker og dansker? -Dansk og svensk skriftspråk -Dansk og svensk formverk -Svensk ordforråd -Dansk ordforråd -Islandsk -Færøysk -Talemål i Skandinavia

7 Gjennomgang Panorama Vg1 Kap. 5 De nordiske språkene Dansk og svensk skriftspråk – Større likheter mellom norsk og dansk skriftspråk enn norsk og svensk. Lettere for oss å lese dansk Viktig forskjell mellom norsk og dansk skriftspråk: dansk har ”bløte konsonanter” (b, d, g for p, t, k) Svensk skriftspråk skiller seg bl.a. med skrifttegnene ö, og ä (ø og å i norsk og dansk) Mer vanlig i svensk å bruke c, x og z enn i norsk og dansk. Samme med ck (tack – takk) -Små og store språklige forskjeller i Norden -Norsk, svensk og dansk -Forstår vi svensker og dansker? -Dansk og svensk skriftspråk -Dansk og svensk formverk -Svensk ordforråd -Dansk ordforråd -Islandsk -Færøysk -Talemål i Skandinavia

8 Gjennomgang Panorama Vg1 Kap. 5 De nordiske språkene Dansk og svensk formverk – Dansk og svensk bøyningssystem enklere enn det norske F.eks. bare to kjønn i substantiv – hunkjønn og hankjønn har falt sammen til et felleskjønn – Dansk verbbøying også enklere enn den norske – Svensk verbbøying har mye likt med nynorsk verbbøying -Små og store språklige forskjeller i Norden -Norsk, svensk og dansk -Forstår vi svensker og dansker? -Dansk og svensk skriftspråk -Dansk og svensk formverk -Svensk ordforråd -Dansk ordforråd -Islandsk -Færøysk -Talemål i Skandinavia

9 Gjennomgang Panorama Vg1 Kap. 5 De nordiske språkene Dansk ordtilfang – En del ord i dansk som skiller seg fra norsk Eks. dreng, pige, sjovt, brusebad De fleste like norsk, men og noen med ulikt innhold Mange av de samme låneordene som norsk (grunnet sammen i union) Spesiell og særegen tellemåte -Små og store språklige forskjeller i Norden -Norsk, svensk og dansk -Forstår vi svensker og dansker? -Dansk og svensk skriftspråk -Dansk og svensk formverk -Svensk ordforråd -Dansk ordforråd -Islandsk -Færøysk -Talemål i Skandinavia

10 Gjennomgang Panorama Vg1 Kap. 5 De nordiske språkene Islandsk – Har holdt godt på de gamle språkformene – Skriftspråket ganske likt det gamle norrøne språket, også i forhold til grammatikken Fortsatt et kasusspråk, mane verbklasser osv. – Lydsystemet har endra seg mye siden norrønt – Islendingene opptatt av å lage nye, islandske ord på importord -Små og store språklige forskjeller i Norden -Norsk, svensk og dansk -Forstår vi svensker og dansker? -Dansk og svensk skriftspråk -Dansk og svensk formverk -Svensk ordforråd -Dansk ordforråd -Islandsk -Færøysk -Talemål i Skandinavia

11 Gjennomgang Panorama Vg1 Kap. 5 De nordiske språkene Færøysk – Færøysk skriftspråk likner en del på det islandske, og begge har opprinnelse i norrønt Kasusspråk, mange bøyningsklasser osv. – Talemålet har endra seg mye fra norrønt – Færøysk har også likhetstrekk med noen norske vestlandske dialekter, samt at det er påvirket av dansk språk -Små og store språklige forskjeller i Norden -Norsk, svensk og dansk -Forstår vi svensker og dansker? -Dansk og svensk skriftspråk -Dansk og svensk formverk -Svensk ordforråd -Dansk ordforråd -Islandsk -Færøysk -Talemål i Skandinavia

12 Gjennomgang Panorama Vg1 Kap. 5 De nordiske språkene Talemål i Skandinavia – Dialekter brukes mye mer i Norge enn i de andre landene, også i offisielle sammenhenger – Muntlig standardspråk en sterk stilling i Danmark og Sverige – I Danmark er de tradisjonelle dialektene lite utbredt – Dialektene har en litt sterkere stilling i Sverige – Veldig små dialektforskjeller på Island -Små og store språklige forskjeller i Norden -Norsk, svensk og dansk -Forstår vi svensker og dansker? -Dansk og svensk skriftspråk -Dansk og svensk formverk -Svensk ordforråd -Dansk ordforråd -Islandsk -Færøysk -Talemål i Skandinavia


Laste ned ppt "Panorama Vg1 Kapittel 5: Språket før og no De nordiske språkene Læreplanmål: Mål for undervisningen er at elevene skal kunne -gjøre greie for likheter."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google