Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Betingelser for frivillig innsats – motivasjon og kontekst Dag Wollebæk, Synne Sætrang og Audun Fladmoe Presentasjon av rapport, Funkis Studieforum 31.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Betingelser for frivillig innsats – motivasjon og kontekst Dag Wollebæk, Synne Sætrang og Audun Fladmoe Presentasjon av rapport, Funkis Studieforum 31."— Utskrift av presentasjonen:

1 Betingelser for frivillig innsats – motivasjon og kontekst Dag Wollebæk, Synne Sætrang og Audun Fladmoe Presentasjon av rapport, Funkis Studieforum 31. oktober 2016

2 Formål/hovedbidrag 1. Hva skjer i de ulike fasene av deltakelse?  Hvordan kommer man inn?  Hvordan begrunner man deltakelse når man er aktiv?  Hvorfor går man ut? InnledningVeien innMotivasjon for deltakelse Å beholde frivillige

3 Formål/hovedbidrag 2. Beskrive endringer i motivasjon for og holdninger til frivillighet 1998-2014. InnledningVeien innMotivasjon for deltakelse Å beholde frivillige

4 Formål/hovedbidrag 3. Teoretisk: En helhetlig tilnærming til frivillig arbeid. Tre hovedperspektiver: -Subjektive disposisjoner -Individuelle utgangsbetingelser -Forhold ved konteksten InnledningVeien innMotivasjon for deltakelse Å beholde frivillige Motivasjon Kostnad- /nyttevurderinger Kollektiv mestringstro Organisasjonskontekst Samfunnsendringer Livsfase Sosioøkonomiske ressurser Sosiale nettverk Familiebakgrunn

5 Data Spørreundersøkelse om frivillig innsats gjennomført i 1998, 2009 og 2014. Frivillighetspanelet gjennomført høst 2014 og vår 2015. InnledningVeien innMotivasjon for deltakelse Å beholde frivillige

6 Rekrutteringsveier 56 prosent gjennom sosiale nettverk InnledningVeien innMotivasjon for deltakelse Å beholde frivillige

7 Rekruttering til frivillig arbeid InnledningVeien innMotivasjon for deltakelse Å beholde frivillige

8 Hvem blir spurt? (siste fem årene – frivillig arbeid generelt) Høyt utdannede Menn Ungdom (om frivillig arbeid), godt voksne (om styreverv) Sosialt integrerte InnledningVeien innMotivasjon for deltakelse Å beholde frivillige

9 Frivillig arbeid Bli spurtMotivasjon Nytte> kostnad Kollektiv mestringstro Barn 6-15 år Høy utdanning Tilstrekkelig med tid Brede sosiale nettverk God helse Sosiale forventninger Aktiv i oppveksten InnledningVeien innMotivasjon for deltakelse Å beholde frivillige

10 Hvorfor deltar man ikke? InnledningVeien innMotivasjon for deltakelse Å beholde frivillige

11 Barrierer varierer etter livsfase InnledningVeien innMotivasjon for deltakelse Å beholde frivillige

12 Hvorfor deltar du ikke i frivillig arbeid – åpent spørsmål InnledningVeien innMotivasjon for deltakelse Å beholde frivillige

13 Motivasjon: - Hvordan begrunner man frivillig arbeid? Fem sett av begrunnelser (Volunteer Functions Inventory): Verdier, læring, selvaktelse, sosiale, arbeidsmarked  Lærings- og verdibegrunnelser størst oppslutning på alle tidspunkt.  De fleste motivasjonsfaktorene har blitt viktigere over tid.  Frivillige i profesjonelt ledede organisasjoner mer motiverte enn andre InnledningVeien innMotivasjon for deltakelse Å beholde frivillige

14 Hvordan begrunner man frivillig arbeid, 1998-2014 InnledningVeien innMotivasjon for deltakelse Å beholde frivillige

15 Motivasjon og livsløp InnledningVeien innMotivasjon for deltakelse Å beholde frivillige

16 Endringer i holdninger 1998-2014: Tegn til svakere bånd individ-organisasjon InnledningVeien innMotivasjon for deltakelse Å beholde frivillige

17 Medlemskap og organisasjonstilknyting

18 Vilje til å fortsette Vilje til å fortsette henger sammen med tilfredshet med organisering og arbeidsoppgaver, tilfredsstillelse av motiver og fartstid som frivillig. Disse faktorene henger også sammen med lojalitet og tilhørighet, som er den viktigste forklaringen på vilje til fortsatt innsats. Tilfredshet er særlig viktig i en tidlig fase. InnledningVeien innMotivasjon for deltakelse Å beholde frivillige

19 Begrunnelser for å slutte/vurderer å slutte InnledningVeien innMotivasjon for deltakelse Å beholde frivillige

20 Begrunnelser for å slutte/vurdere å slutte endrer seg gjennom livsløpet InnledningVeien innMotivasjon for deltakelse Å beholde frivillige

21 Begrunnelser for å slutte/vurderer å slutte knyttet til motivasjon og organisering 1.Mistet interessen (13 %) 2.For mye arbeid (7 %) 3.For lite anerkjennelse (6 %) 4.For slitsomt eller kjedelig (5 %) 5.For lite strukturert (5 %) 6.Ikke nyttig nok (5 %) 7.Ikke interessant/utfordrende nok (4 %) 8.For mye ansvar på for få personer (4 %) 9.Dårlig sosialt miljø (2 %) 10.Fikk ikke drive med det jeg hadde lyst til (2 %) Alternativer nesten ingen krysser av for: konflikter med andre frivillige, organisasjonen lagt ned, for byråkratisk organisering, konflikter med ansatte, for lite opplæring, var for dyrt, ble gitt for lite arbeid. InnledningVeien innMotivasjon for deltakelse Å beholde frivillige

22 Noen hovedkonklusjoner Styrken i svake bånd: Det meste av rekrutteringen til frivillig arbeid skjer gjennom eksisterende sosiale nettverk – særlig gjennom bekjentskap. Individualisering: Frivillige er sterkere motivert av individuelle begrunnelser enn før og er svakere knyttet til enkeltorganisasjoner. Å beholde frivillige: motivasjon og organisering teller, livssituasjon avgjør. InnledningVeien innMotivasjon for deltakelse Å beholde frivillige

23 Les mer på www.sivilsamfunn.no

24


Laste ned ppt "Betingelser for frivillig innsats – motivasjon og kontekst Dag Wollebæk, Synne Sætrang og Audun Fladmoe Presentasjon av rapport, Funkis Studieforum 31."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google