Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1 Litt om skatt Informasjon om samfunnet og skattesystemet i Norge Ajour mars 2016.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1 Litt om skatt Informasjon om samfunnet og skattesystemet i Norge Ajour mars 2016."— Utskrift av presentasjonen:

1 1 Litt om skatt Informasjon om samfunnet og skattesystemet i Norge Ajour mars 2016

2 2 1. Samfunnet og skatt i Norge

3 3 En større eller mindre gruppe mennesker som lever sammen og deler felles goder Hvordan skape et godt samfunn? Hva er et samfunn?

4 4 Fest eller hyggekveld Gave Alle bidrar med det de kan Det norske samfunnet er også et spleiselag Vi spleiser

5 5 Hvem bestemmer? Hvem bestemmer hvor mye du skal betale i skatt? Hvem regner ut skatten din? Skattesystemet i Norge

6 OFFENTLIGE INNTEKTER OG UTGIFTER Helse og sykehus 17 % Næringsutvikling 10,6 % Forsvar 3,2 % Politi og brannvesen 2,2 % Miljøvern 1,8 % Pensjoner og støtteordninger 40 % Boliger 1,6 % Utdanning 11,3 % Fritid, kultur og religion 3 % Alminnelig offentlig tjenesteyting 9,3 % Merverdiavgift og andre avgifter Merverdiavgift og andre avgifter 20 % 256 mrd Oljeinntekter 24 % 304 mrd Skatt på inntekt og formue Skatt på inntekt og formue 20 % 259 mrd Andre inntekter 13 % 170 mrd Arbeidsgiver- avgift, folketrygd Arbeidsgiver- avgift, folketrygd 23 % 302 mrd 507 mrd 38 mrd 20 mrd 143 mrd 215 mrd 134 mrd 118 mrd 40 mrd 23 mrd 30 mrd Tall for 2015

7 INVESTERING I EN 19-ÅRING Barnetrygden (kr 970 pr mnd) 210.000,- 580.000,- 975.000,- 420.000,- Barnehage 5 år Totale utgifter pr år kr 146.500 Egenandel pr år kr 30.500 Grunnskole 10 år (kr 97.500x 10 år) Videregående 3 år (kr 140.000x 3 år) = 2,2 millioner

8 8 Hvor mye skatt? 50.000 70.000 400.000 300.000 200.000100.000 lønn 500.000 skatt Kr 0 0% Kr 5.100 8 % Kr 32.300 18 % Kr 65.500 25 % Kr 100.500 29 % Kr 135.400 31 % Kr 9.500 11 % Beregning for 2016

9 9 Du tjener penger på ulovlig måte Du betaler ikke skatter og avgifter Se Spleislagets film om svart arbeid Hva er svart arbeid?

10 10 Mister penger å bruke på felles goder Ødelegger for de som jobber lovlig Hva mister samfunnet ved svart arbeid?

11 11 Pensjonsopptjening Feriepenger Oppsigelsesvern Sykepenger Ulykkesforsikring Dagpenger når du er arbeidsledig Sluttattest fra arbeidsgiver Dette mister du hvis du jobber svart Pensjon

12 12 2. Når du begynner å jobbe

13 13 Arbeidskontrakt Kontrakten skal ha informasjon om: Lønn Arbeidstid Arbeidssted Overtid Arbeidsoppgaver Prøvetid Pause

14 Arbeidskontrakt 14

15 15 Lønnsslipp Lønnen skal utbetales til avtalt tid Du skal ha lønnsslipp fra arbeidsgiver hver gang du får lønn Den er din kvittering, ta godt vare på den!

16 16 Pensjonsopptjening Feriepenger Sykepenger Arbeidsledighetstrygd Dine rettigheter når du jobber

17 17 …og enda flere rettigheter Arbeidskontrakt Ulykkesforsikring Oppsigelsesvern Sluttattest

18 18 Du har også plikter når du jobber Du må forholde deg til arbeidskontrakten du og arbeidsgiver har inngått, som f.eks.: Møte på jobb til riktig tid Utføre dine avtalte arbeidsoppgaver Overholde avtalte pauser Gi beskjed hvis du er syk

19 19  Skriver ikke arbeidskontrakt med deg  Utbetaler lønnen forsinket  Gir deg ikke lønnsslipp  Henter ikke skattekort elektronisk  Gir deg ikke sluttattest - kanskje ikke.... Er dette en god arbeidsgiver ?

20 20 3. Elektroniske tjenester

21 21 Elektroniske tjenester på skatteetaten.no ID-porten er din private innlogging til offentlige tjenester

22 22 Påloggingsvalg: Eksempel: Slik sjekker du selvangivelsen din

23 23 4. Skattekort

24 24 Skattetrekksmelding sendes ut i desember. Gjelder fra 1. januar til 31. desember. Det er viktig å sjekke grunnlaget for skattekortet. Du får skattetrekksmelding som forklarer grunnlaget for beregning av skattekortet. Skattekort

25 25 Skattetrekksmelding (til deg) Skattetrekksmelding: Informasjon om skattekortet 20XX Dette brevet er kun til din informasjon. Det skal ikke leveres videre til arbeidsgiver/pensjonsutbetaler Fra og med i år får du denne skattetrekksmeldingen i stedet for det ordinære skattekortet. Dine arbeidsgivere/pensjonsutbetalere får skattekortet elektronisk, uten at du må foreta deg noe. Ditt skattetrekk for 20XX Trekktabell 7100 P for hovedinntekten (du finner utdrag av tabellen på side 2) 34 % skattetrekk av eventuelle tilleggsinntekter

26 26 Skattetrekksmelding (til deg) Grunnlag for beregning av skattetrekket ditt Det er viktig at du sjekker om grunnlaget for beregning av skattetrekket ditt er riktig, og endrer dersom du finner behov for justering. Vi har beregnet skatten basert p å f ø lgende opplysninger: Inntekter Fradrag Formue og gjeld Lønn mv Renteinntekter Aksjeutbytte Andre inntekter Minstefradrag Reiseutgifter hjem/arbeid Reiseutgifter pendler Foreldrefradrag Fagforening/pensjonspremie -trekkes arbeidsgiver Gjeldsrenter Likningsverdi primærbolig Likningsverdi sekundærbolig Likningsverdi fritidsbolig Annen formue Gjeld

27 27 Du må selv søke om skattekort hvis du ikke har hatt skattekort tidligere. Du kan bestille skattekort på internett: skatteetaten.no/skattekort. PIN-koder til MinID bestiller du på internett: https://brukerprofil.difi.no/orderpincode/ https://brukerprofil.difi.no/orderpincode/ Din arbeidsgiver henter ut skattekortet elektronisk. Hvis du ikke har skaffet deg skattekort vil arbeidsgiver trekke 50% i skatt. Skattekort

28 28 Sjekk at du har riktig skattetrekk Du har ansvaret: Kontroller at inntekt og fradrag er riktig beregnet Unngå restskatt!

29 29 Bestill skattekort på internett

30 30 Ny tjeneste for endring av skattekort

31 Endringer 31

32 Hittil i år 32 Mine inntekter og arbeidsforhold

33

34

35 35 5. Selvangivelse

36 36 Hva er en selvangivelse? Et dokument som viser: Hva du har tjent på et år Hvor mye formue du har dette året Hvor mye gjeld du har dette året Blir sendt ut i begynnelsen av april

37 37 Sjekk at tallene og informasjonen stemmer med det du har fått fra arbeidsgiver NAV banker boligselskaper barnehager …og kanskje flere Hvordan sjekke en selvangivelse? Er det noe som ikke er riktig, må du selv rette det

38 38 Selvangivelse – foreløpig beregning Her ser du hva du må betale i skatt og hva du får igjen på skatten 2015

39 39 Ingen endring, ingen levering! Du må sjekke at opplysningene er riktige Har du endringer, må du rette disse og sende selvangivelsen innen 30. april Sendes elektronisk på skatteetaten.no Må du levere selvangivelsen?

40 40 Har du mottatt selvangivelse for næringsdrivende – da MÅ du levere selvangivelse. Du må gi opplysningene elektronisk på de riktige skjemaene og postene. Du må sende inn selvangivelsen innen 31. mai. Selvangivelsen for næringsdrivende sendes elektronisk på skatteetaten.no Må du levere selvangivelsen?

41 41 Selvangivelse på internett www.skatteetaten.no Klikk på

42 42 Selvangivelse – eksempel Sjekk disse postene 2000

43 43 Selvangivelse – eksempel …og disse postene 2013

44 44 6. Skatteoppgjør

45 45 Skatteoppgjør Blir sendt til deg i perioden juni til oktober Leverte du selvangivelse på papir, får du oppgjøret tidligst i august Sammen med skatteoppgjøret får du: Ligningsattest Utskrift av ligning Ta vare på attestene! Du kan selv hente ut kopier i ditt elektroniske arkiv -Skatteoppgjøret i AltinnSkatteoppgjøret i Altinn

46 46 Skatteoppgjør – resultat 2013

47 47 Skatteoppgjør – utskrift 2013

48 48 Penger til gode/restskatt Har du betalt for mye skatt, får du penger tilbake når skatte- oppgjøret er ferdig Har du betalt for lite skatt, må du betale restskatt

49 49 7. Melding om flytting

50 50 Flytting i Norge Ny adresse skal meldes innen åtte dager etter flytting Melde flytting innen Norge Husk at alle familiemedlemmer som flytter blir riktig registrert Skjema Melding om flytting innenlands finnes på: www.skatteetaten.no Telefon 800 80 000 NB! Husk å merke postkassen tydelig med navn

51 51 Skal oppgis på flyttemelding når du flytter til et bygg med flere leiligheter Viser hvor leiligheten er plassert i bygget Hvis bolignummer ikke er oppført på flyttemelding, vil skjemaet bli sendt i retur til deg Bolignummer

52 Skatteetaten.no Secilie Kui Rådgiver Forebyggende veiledning Skatt Midt-Norge, Trondheim skattekontor E-post:secilie.kui@skatteetaten.no Telefon:93002460 Tips på arbeidslivskriminalitet E-post: SKMTipsfellespost@skatteetaten.no Telefon: 409 09 200 (10.00-15.00) Skatteetaten Telefon: 800 80 000 mellom 08.00 og 15.30 på hverdager www.skatteetaten.no www.taxnorway.no www.workinginnorway.no Twitter: @skattenmin facebook.com/skattenminsecilie.kui@skatteetaten.noSKMTipsfellespost@skatteetaten.no www.skatteetaten.no www.taxnorway.no www.workinginnorway.no


Laste ned ppt "1 Litt om skatt Informasjon om samfunnet og skattesystemet i Norge Ajour mars 2016."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google