Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Læreplanens kompetansemål : Skrive kreative, informative, reflekterende og argumenterende tekster på hovedmål og sidemål med begrunnede synspunkter og.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Læreplanens kompetansemål : Skrive kreative, informative, reflekterende og argumenterende tekster på hovedmål og sidemål med begrunnede synspunkter og."— Utskrift av presentasjonen:

1 Læreplanens kompetansemål : Skrive kreative, informative, reflekterende og argumenterende tekster på hovedmål og sidemål med begrunnede synspunkter og tilpasset mottaker, formål og medium. Gjenkjenne retoriske appellformer og måter å argumentere på. Læreplanens kompetansemål : Skrive kreative, informative, reflekterende og argumenterende tekster på hovedmål og sidemål med begrunnede synspunkter og tilpasset mottaker, formål og medium. Gjenkjenne retoriske appellformer og måter å argumentere på. Sakprosa (Saktekst) Argumenterende tekster Dette skal vi lære oss : Hva er en argumenterende tekst? Hvilke forskjellige typer argumenterende tekster har vi? Hva er viktig når man skal skrive gode argumenterende tekster? Hva er retorikk? Og hvorfor er retorikk viktig i argumenterende tekster? Dette skal vi lære oss : Hva er en argumenterende tekst? Hvilke forskjellige typer argumenterende tekster har vi? Hva er viktig når man skal skrive gode argumenterende tekster? Hva er retorikk? Og hvorfor er retorikk viktig i argumenterende tekster? S.S. EUS 2016

2 Hva betyr det å argumentere? Å argumentere = Begrunne det man mener. Hvordan ville du argumentert i følgende situasjoner: 1.Du har lyst til å være oppe en time til. 2.Du har lyst til å være med en kompis på fest. 3.Du har lyst på ny jakke.

3 Viktige begreper når man skriver argumenterende: Argumentere= Begrunne= Diskutere/debattere = Reflektere= Resonnere= Drøfte= Overbevise= Begrunne sin mening om en sak. Forklare hva man mener. Utveksle meninger. Fortelle hverandre hva man mener. Tenke nøye igjennom. Tenke nøye igjennom (og på den måten komme fram til noe). Se på en sak fra flere sider. Argumentereslik at andre blir enig med deg.

4 Hva er en argumenterende tekst? Argumenterende tekster ønsker å påvirke eller overbevise leseren om noe. I en argumenterende tekst begrunner man meninger om en sak. En argumenterende tekst blir bedre og mer troverdig hvis man begrunner og viser frem meninger fra flere sider av en sak. (Viser frem både argumenter for og imot). OBS: Hvis man kun sier noe om sin egen mening argumenterer du bare for én side av saken og kan fremstå mindre troverdig. Eksempler på argumenterende tekster: Leserinnlegg Debattartikkel Kronikk Kommentar Eksempler på argumenterende tekster: Leserinnlegg Debattartikkel Kronikk Kommentar

5 To viktige begreper man må kunne: Subjektiv = Si din personlig mening. Når du skriver en argumenterende tekst kan du velge om du vil være: Objektiv = Være nøytral (tar ingen side i saken). Eller: Eksempel: Subjektiv: Jeg mener at fartsgrensene i Norge bør settes ned, fordi det vil føre til færre ulykker. Objektiv: Mange mener at fartsgrensene i Norge bør settes ned, fordi det vil føre til færre ulykker. Eksempel: Subjektiv: Jeg mener at fartsgrensene i Norge bør settes ned, fordi det vil føre til færre ulykker. Objektiv: Mange mener at fartsgrensene i Norge bør settes ned, fordi det vil føre til færre ulykker.

6 Innledning og hoveddel: Noen/andre/mange mener at Noen hevder at Andre sier at Fra et annet perspektiv Fra et annet ståsted I denne sammenheng Sett i lys av På den ene/på den andre siden En positiv/negativ side ved saken En fordel/ulempe med En utfordring med/ved Talsmenn/Forkjempere/Tilhengere av….hevder at… Motstandere/kritikere av…..hevder at… Tips til hvordan man kan formulere seg: Avslutning: Jeg har nå sett på/pekt på… For å oppsummere kan man/vil jeg si at… Man kan konkludere med å si at… Etter å ha sett nærmere på……..i denne teksten, kan man/vil jeg oppsummere/konkludere med... Ut ifra det jeg har vist/gått igjennom/sett på i denne teksten/oppgaven kan man/vil jeg si/hevde/oppsummere/konkludere (med) at…. Det kan være vanskelig å uttrykke seg på en objektiv måte når man skriver saktekster. Her er noen formuleringer man kan bruke for å fremstå mer objektiv og saklig: Det kan være vanskelig å uttrykke seg på en objektiv måte når man skriver saktekster. Her er noen formuleringer man kan bruke for å fremstå mer objektiv og saklig:

7 Oppgave: subjektiveobjektive: Oppgave: Gjør om disse subjektive formuleringene til objektive: 1.Jeg mener at regjeringen bør øke flyktningekvotene til Norge. 2.Jeg mener at fartsgrensene i Norge bør økes. 3.Jeg mener at Norge trenger ny landslagstrener i fotball. 4.Jeg mener at ulven bør få være en del av norsk natur. 5.Jeg mener at læreren vår er utrolig kul. 1.Jeg mener at regjeringen bør øke flyktningekvotene til Norge. 2.Jeg mener at fartsgrensene i Norge bør økes. 3.Jeg mener at Norge trenger ny landslagstrener i fotball. 4.Jeg mener at ulven bør få være en del av norsk natur. 5.Jeg mener at læreren vår er utrolig kul. Tips: Noen Andre Mange Talsmenn for Forkjempere for Tilhengere av Motstandere av Kritikere av Fra et annet perspektiv Fra et annet ståsted Sett i lys av Klarer du å lage en egen formulering? Tips: Noen Andre Mange Talsmenn for Forkjempere for Tilhengere av Motstandere av Kritikere av Fra et annet perspektiv Fra et annet ståsted Sett i lys av Klarer du å lage en egen formulering?

8 Argumenterende tekst Eksempeltekst 1: A.Er teksten subjektivt eller objektivt skrevet? B.Hva synes du om følgende punkter i teksten? ‐Overskriften (fikk du lyst til å lese innlegget?) ‐Ingressen (Fikk du lyst til å lese videre?) ‐Innledningen (Fikk du lyst til å lese videre?)

9 Argumenterende tekst Eksempeltekst 2: A.Er teksten subjektivt eller objektivt skrevet? B.Hva synes du om følgende punkter i teksten? ‐Overskriften (fikk du lyst til å lese innlegget?) ‐Ingressen (Fikk du lyst til å lese videre?) ‐Innledningen (Fikk du lyst til å lese videre?)

10

11 Hvordan skrive gode argumenterende tekster? 1.Man må ha kunnskap om det man skriver om. Hva vet jeg om saken? Bør jeg skaffe meg mer kunnskap om saken før jeg begynner å skrive? Klarer jeg å peke på både for- og motargumenter? Klarer jeg å se saken fra flere sider? 2.Man må bygge opp teksten på riktig måte. Layout: Skrifttype, skriftstørrelse, linjeavstand, sidetall, kildehenvisninger, etc. Overskrift: Vekke leserens interesse. Innledning: Presentere saken du skal skrive om. Hoveddel: Se på fordeler/ulemper, for/imot, positive/negative sider. Avslutning: Oppsummering/Konklusjon. 3.Man må ha kunnskap om retorikk. Hvordan skal jeg formulere meg for å fremstå overbevisende?  Etos  Troverdighet  Patos:  Følelser  Logos:  Fornuft

12 Vi skal se fokusere på: Debattartikkel/Drøftende artikkel: Innledning: Hoveddel: Avslutning: Fisken:

13 La oss begynne med hoveddelen: Innledning: Hoveddel: Avslutning: Debattartikkel/Drøftende artikkel:

14 Hvordan skrive gode argumenterende tekster? - Hva vet jeg om saken? - Hva bør være med i hoveddelen? - Før man begynner å skrive, kan det være lurt å lage seg et argumentskjema: - Deretter: Disponere (I hvilken rekkefølge bør jeg bruke argumentene når jeg begynne å skrive?): - Til slutt: Skriv ut argumentene dine som hele setninger ved hjelp av formuleringene: Objektive formuleringer: Noen/andre/mange mener at Noen hevder at Andre sier at Fra et annet perspektiv Fra et annet ståsted I denne sammenheng Sett i lys av På den ene/på den andre siden En positiv/negativ side ved saken En fordel/ulempe med En utfordring med/ved Talsmenn/Forkjempere/Tilhengere av….hevder at… Motstandere/kritikere av…..hevder at… Objektive formuleringer: Noen/andre/mange mener at Noen hevder at Andre sier at Fra et annet perspektiv Fra et annet ståsted I denne sammenheng Sett i lys av På den ene/på den andre siden En positiv/negativ side ved saken En fordel/ulempe med En utfordring med/ved Talsmenn/Forkjempere/Tilhengere av….hevder at… Motstandere/kritikere av…..hevder at… Hoveddel:

15 Oppgave: forimot Oppgave: Finn tre argumenter for og imot bruk av mobiltelefon i skoletida: Deretter: Disponere (I hvilken rekkefølge bør jeg bruke argumentene?): Objektive formuleringer: Noen/andre/mange mener at Noen hevder at Andre sier at Fra et annet perspektiv Fra et annet ståsted I denne sammenheng Sett i lys av På den ene/på den andre siden En positiv/negativ side ved saken En fordel/ulempe med En utfordring med/ved Talsmenn/Forkjempere/Tilhengere av….hevder at… Motstandere/kritikere av…..hevder at… Objektive formuleringer: Noen/andre/mange mener at Noen hevder at Andre sier at Fra et annet perspektiv Fra et annet ståsted I denne sammenheng Sett i lys av På den ene/på den andre siden En positiv/negativ side ved saken En fordel/ulempe med En utfordring med/ved Talsmenn/Forkjempere/Tilhengere av….hevder at… Motstandere/kritikere av…..hevder at… Til slutt: Skriv ut argumentene dine som hele setninger ved hjelp av formuleringene: - For eksempel: Noen mener at… Hoveddel:

16 Oppgave: forimot Oppgave: Finn tre argumenter for og imot bruk av mobiltelefon i skoletida: Deretter: Disponere (I hvilken rekkefølge bør jeg bruke argumentene?): Objektive formuleringer: Noen/andre/mange mener at Noen hevder at Andre sier at Fra et annet perspektiv Fra et annet ståsted I denne sammenheng Sett i lys av På den ene/på den andre siden En positiv/negativ side ved saken En fordel/ulempe med En utfordring med/ved Talsmenn/Forkjempere/Tilhengere av….hevder at… Motstandere/kritikere av…..hevder at… Objektive formuleringer: Noen/andre/mange mener at Noen hevder at Andre sier at Fra et annet perspektiv Fra et annet ståsted I denne sammenheng Sett i lys av På den ene/på den andre siden En positiv/negativ side ved saken En fordel/ulempe med En utfordring med/ved Talsmenn/Forkjempere/Tilhengere av….hevder at… Motstandere/kritikere av…..hevder at… Til slutt: Skriv ut argumentene dine som hele setninger ved hjelp av formuleringene: (fortsetter neste side)  Hoveddel:

17 Skriv ut argumentene dine som hele setninger ved hjelp av formuleringene: Tilhengere Tilhengere av telefonbruk på skolen, peker på at telefonen kan være et godt hjelpemiddel. Med apper og nettilgang har man mulighet til å skaffe seg informasjon i alle fag. På en annen side motstandere På en annen side mener motstandere at mobilbruken er vanskelig å kontrollere for læreren. Dermed vil mobiltelefonen isteden bli misbrukt og føre til at elevene mister fokus på skolearbeidet. Mange peker på Mange peker på telefonen som en trygghet i hverdagen. Ved at elvene kan ha med seg telefonen, har de til enhver tid mulighet til å kontakte eller bli kontaktet av foreldrene sine. I tillegg vil man også kunne ta kontakt med ambulanse eller politi, hvis man skulle trenge det. En utfordring ved En utfordring ved mobilbruk på skolen, er faren for at den blir brukt til mobbing… Objektive formuleringer: Noen/andre/mange mener at… Noen hevder at/ peker på at… Andre sier at… Fra et annet perspektiv Fra et annet ståsted I denne sammenheng Sett i lys av På den ene/på den andre siden En positiv/negativ side ved saken En fordel/ulempe med En utfordring med/ved Talsmenn/Forkjempere/Tilhengere av….hevder at… Motstandere/kritikere av…..hevder at… Objektive formuleringer: Noen/andre/mange mener at… Noen hevder at/ peker på at… Andre sier at… Fra et annet perspektiv Fra et annet ståsted I denne sammenheng Sett i lys av På den ene/på den andre siden En positiv/negativ side ved saken En fordel/ulempe med En utfordring med/ved Talsmenn/Forkjempere/Tilhengere av….hevder at… Motstandere/kritikere av…..hevder at… Hoveddel:

18 Innledning: Hoveddel: Avslutning: Hvordan skrive innledning? Debattartikler/Drøftingsoppgaver:Debattartikler/Drøftingsoppgaver:

19 Oppgave: Drøft om det er best å bo i byen eller på bygda. Innledning: Mange mener at det er bedre å bo på landsbygda enn i byen. Er det slik at det er fordelaktig å vokse opp i rolige omgivelser på landet? Eller er byens mange muligheter å foretrekke? (Jeg skal i denne oppgaven se nærmere på fordeler og ulemper ved å bo på landet). Hvordan skrive innledning? Oppgave: Skriv en debattartikkel om fartsgrensene i Norge. Innledning: Er det fornuftig å åpne for høyere fart på veiene våre? Eller bør farten kanskje reduseres enkelte steder? Jeg skal i denne oppgaven se nærmere på fordeler og ulemper ved å øke fartsgrensene i Norge. Oppgave: Drøft fordeler og ulemper med fengselsstraff. Innledning: Det har den siste tiden vært mye snakk om norske fengsler og fengselsstraffene i Norge. Tv-debatter og avisinnlegg har vært preget av sterke meninger om hvordan norske fengsler bør drives, og hvor strenge straffene bør være for de som begår lovbrudd. Er det slik at norske fengsler er hvilehjem og at fengselsstraffene er for slappe? Slipper norske lovbrytere for billig unna? Eventuelt kan du også her legge til: (Jeg skal i denne oppgaven se nærmere på fordeler og ulemper...) Debattartikler/Drøftingsoppgaver:Debattartikler/Drøftingsoppgaver: Noen eksempler: Det er ingen fasit på hvordan man skriver innledning. Det kan gjøres på flere måter. Men: man må si noe om hva man skal skrive om! Oppgave: Drøft om det er best å bo i byen eller på bygda. Innledning: Sjelefred, friluftsliv og fiskemuligheter rett utenfor døra? Eller kino og kebab på andre siden av gata? Er det best å vokse opp på landet eller i byen? (Det ønsker jeg å se litt nærmere på i denne oppgaven). Innledning:

20 Oppgave: Oppgave: -Skriv en innledning til en debatt-artikkel om mobiltelefonbruk på skolen. Oppgave: Drøft om det er best å bo i byen eller på bygda. Innledning: Mange mener at det er bedre å bo på landsbygda enn i byen. Er det slik at det er fordelaktig å vokse opp i rolige omgivelser på landet? Eller er byens mange muligheter å foretrekke? (Jeg skal i denne oppgaven se nærmere på fordeler og ulemper ved å bo på landet). Oppgave: Skriv en debattartikkel om fartsgrensene i Norge. Innledning: Er det fornuftig å åpne for høyere fart på veiene våre? Eller bør farten kanskje reduseres enkelte steder? Jeg skal i denne oppgaven se nærmere på fordeler og ulemper ved å øke fartsgrensene i Norge. Oppgave: Drøft om det er best å bo i byen eller på bygda. Innledning: Sjelefred, friluftsliv og fiskemuligheter rett utenfor døra? Eller kino og kebab på andre siden av gata? Er det best å vokse opp på landet eller i byen? (Det ønsker jeg å se litt nærmere på i denne oppgaven). Oppgave: Drøft fordeler og ulemper ved fengselsstraff. Innledning: Det har den siste tiden vært mye snakk om norske fengsler og fengselsstraffene i Norge. Tv-debatter og avisinnlegg har vært preget av sterke meninger om hvordan norske fengsler bør drives, og hvor strenge straffene bør være for de som begår lovbrudd. Er det slik at norske fengsler er hvilehjem og at fengselsstraffene er for slappe? Slipper norske lovbrytere for billig unna? Eventuelt kan du også her legge til: (Jeg skal i denne oppgaven se nærmere på fordeler og ulemper...) Eksempler:

21 Innledning: Hoveddel: Avslutning: Hvordan skrive avslutning? Debattartikler/Drøftingsoppgaver:Debattartikler/Drøftingsoppgaver:

22 Debattartikler/Drøftingsoppgaver:Debattartikler/Drøftingsoppgaver: Det er ingen fasit på hvordan man avslutter oppgaven sin. Men: du må si noe om hva du har skrevet! Du kan velge om du vil oppsummere eller konkludere. Oppsummering = En kort versjon av det du har skrevet i hoveddelen. Konklusjon = En kort versjon av det du har skrevet i hoveddelen + din egen mening om hva du har kommet fram til. Avslutning: Avslutning (Oppsummering): Det finnes fordeler og ulemper ved å heve fartsgrensen i Norge. Høyere fart bringer oss fortere frem, men fører også til mer utslipp og flere ulykker på veien våre. Spørsmålet blir da om dette er kostnader vi er villige til å ta for å spare tid? Avslutning (Oppsummering): Det finnes fordeler og ulemper ved å heve fartsgrensen i Norge. Høyere fart bringer oss fortere frem, men fører også til mer utslipp og flere ulykker på veien våre. Spørsmålet blir da om dette er kostnader vi er villige til å ta for å spare tid? Avslutning (Konklusjon): Etter å ha sett på fordeler og ulemper ved å heve fartsgrensene i Norge, synes jeg det er åpenbart at vi bør unngå høyere fart på norske veier. Selv om heving av fartsgrensene vil føre til at vi enkelte steder vil komme fortere fram i hverdagen, mener jeg at trygghet og sikkerhet på veiene må gå foran. All forskning og statistikk viser at høyere fart fører til flere ulykker, og derfor bør vi være svært forsiktig med å åpne for mer fart. Avslutning (Konklusjon): Etter å ha sett på fordeler og ulemper ved å heve fartsgrensene i Norge, synes jeg det er åpenbart at vi bør unngå høyere fart på norske veier. Selv om heving av fartsgrensene vil føre til at vi enkelte steder vil komme fortere fram i hverdagen, mener jeg at trygghet og sikkerhet på veiene må gå foran. All forskning og statistikk viser at høyere fart fører til flere ulykker, og derfor bør vi være svært forsiktig med å åpne for mer fart.

23 Debattartikkel/Drøftende artikkel: Debattartikkel/Drøftende artikkel: La oss sette delene sammen til en helhetlig tekst: Innledning: Er det fornuftig å åpne for høyere fart på veiene våre? Eller bør farten kanskje reduseres enkelte steder? Jeg skal i denne oppgaven se nærmere på fordeler og ulemper ved å øke fartsgrensene i Norge. Innledning: Fortelle hva du skal skrive om. Hoveddel: Hoveddel: Drøfte saken. Begrunne argumenter for og imot. Avslutning: Oppsummere det du har skrevet Hoveddel: Mange mener at vi bør heve fartsgrensene på norske veier, fordi vi da vil komme fortere frem. På en annen side peker motstandere på at forskning og statistikk viser at høyere fartsgrenser fører til flere ulykker. Avslutning (Oppsummering/Konklusjon) Det finnes fordeler og ulemper ved å heve fartsgrensen i Norge. Høyere fart bringer oss fortere frem, men fører også til mer utslipp og flere ulykker på veien våre. Spørsmålet blir da om dette er kostnader vi er villige til å ta for å spare tid?

24

25 Hva er retorikk? Den greske filosofen Aristoteles (384–322 f.Kr.) regnes som "retorikkens far" fordi han var den første som beskrev talekunsten på en systematisk måte, allerede år 330 før Kristus. Aristoteles tok i bruk begrepene Ethos, Pathos og Logos, for å beskrive hvordan man kan overtale og påvirke andre: Aristoteles: Den som skal overbevise/påvirke noen må: 1.Fremstå med troverdighet (Ethos). 2.Vekke følelsene hos mottakerne (Pathos). 3.Legge fram overbevisende fakta som oppleves som fornuftig, logisk og sannsynlig (Logos). Aristoteles (384–322 f.Kr.) Retorikk betyr: «Kunsten å tale for å overbevise» Retorikk betyr: «Kunsten å tale for å overbevise»

26 Video: Hva er retorikk?

27 Hvordan bruke retorikk når vi skriver? Hvordan bruke retorikk når vi skriver? - Retoriske grep og virkemidler: (Etos): Ekspertargument (Etos): Ved å støtte oss på en ekspert, vil det vi skriver virke troverdig. Det kan være en forsker, en professor eller en annen ekspertperson på området vi skriver om. Hvis leseren har tillit og kjennskap til eksperten, vil slike argumenter ha sterk overbevisende kraft. Eksempler: 1. Hjernekirurg Tom H. Jerne ved Ullevål sykehus hevder at det ikke finnes noen klare beviser for at mye snakking i mobiltelefon skader hjernen. 2. Petter Northug har flere ganger uttalt at han har oppnådd sine gode resultater fordi han drikker tran hver dag. 3. Professor Tore Uskler hevder at styrketrening kombinert med et sunt kosthold er den kjappeste måten å gå ned i vekt og komme i god form. (Logos): Faktaargument (Logos): Dette argumentet ligner på ekspertargumentet og det viser til vedtatte fakta, argumentet kan altså kontrolleres ved å sjekke kilden. Eksempel: 1. Forskning viser at mobilbruk før man legger seg, fører til dårligere søvnkvalitet. 2. Tall fra SSB (statistisk sentralbyrå), viser at kun 56% av elvene på videregående skole gjennomførte til normert tid. Tallene viser også at foreldrenes utdanningsnivå har betydning for om elevene fullfører eller ikke. (Logos): Fornuftsargument (Logos): Dette argumentet viser til «sunn fornuft». Det som hevdes trenger ikke nødvendigvis være sant, men viser til hva skriveren selv mener om saken som diskuteres. Eksempel: - All fornuft tilsier at ungdommer blir usosiale av å bruke så mye tid foran dataskjermen. (Logos): Parallellargument (Logos): Dette argumentet viser til lignende tilfeller, sammenligner med noen eller noe, men argumentet er ikke nødvendigvis troverdig. Eksempel: 1. Land det er naturlig å sammenligne seg med, har mye bedre veier enn Norge. 2. Siden man serverer elevene lunsj på skolene i Sverige, bør vi gjøre det her i landet også. Retorikk: Etos: Troverdighet Patos: Følelser Logos: Fornuft Retorikk: Etos: Troverdighet Patos: Følelser Logos: Fornuft Hvordan kan vi argumentere for å overbevise?

28 Hvordan bruke retorikk når vi skriver? Hvordan bruke retorikk når vi skriver? - Retoriske grep og virkemidler Patos: handler om å vekke følelser: F.eks: glede, sinne, medlidenhet, opphisselse, frykt, osv. Følelser gjør deg engasjert. Når man er engasjert, har man meninger om ting. du Vekker du de rette følelsene, vil du kanskje få folk til å mene det du vil de skal mene. Ved hjelp av humor, ironi eller detaljerte beskrivelser som tiltaler publikums følelser. Ved å bruke rørende eksempler: Ofte er det bra å flette en personlig historie inn i teksten eller talen, fordi det konkrete og personlige tiltaler følelsene våre. Eksempel på bruk av patos: (personlig historie, detaljert beskrivelse, vekke medlidenhet): Den ugandiske jenta Upendo er 12 år gammel. Hun har mørke krøller, brune øyne og en smittende latter. Upendo har ikke så mye å smile av. Hun har mistet begge foreldrene sine, og nå jobber hun på markene for å forsørge sine tre yngre søsken. For bare 20 kr. om dagen kunne Upendo gå på skole og gi familien sin mat. Retorikk: Etos: Troverdighet Patos: Følelser Logos: Fornuft Retorikk: Etos: Troverdighet Patos: Følelser Logos: Fornuft Hvorfor er dette et eksempel på bruk av patos? Diskuter! Hvem kan ha interesse av å vekke disse følelsene i oss? Hvorfor vil vi vekke følelser hos folk? Hvordan vekke følelser hos folk?

29 Hvordan bruke retorikk i eksemplet vårt? Hvordan bruke retorikk i eksemplet vårt? -Hvordan kan vi virke mer overbevisende? La oss utdype med retorikk i argumentasjonen: Objektive formuleringer: Noen/andre/mange mener at… Noen hevder at/ peker på at… Andre sier at… Fra et annet perspektiv Fra et annet ståsted I denne sammenheng Sett i lys av På den ene/på den andre siden En positiv/negativ side ved saken En fordel/ulempe med En utfordring med/ved Talsmenn/Forkjempere/Tilhenger e av….hevder at… Motstandere/kritikere av…..hevder at… Objektive formuleringer: Noen/andre/mange mener at… Noen hevder at/ peker på at… Andre sier at… Fra et annet perspektiv Fra et annet ståsted I denne sammenheng Sett i lys av På den ene/på den andre siden En positiv/negativ side ved saken En fordel/ulempe med En utfordring med/ved Talsmenn/Forkjempere/Tilhenger e av….hevder at… Motstandere/kritikere av…..hevder at… Tilhengere av telefonbruk på skolen, peker på at telefonen kan være et godt hjelpemiddel. Med apper og nettilgang har man mulighet til å skaffe seg informasjon i alle fag. ( På en annen side mener motstandere at mobilbruken er vanskelig å kontrollere for læreren. Dermed vil mobiltelefonen isteden bli misbrukt og føre til at elevene mister fokus på skolearbeidet. Mange peker på telefonen som en trygghet i hverdagen. Ved at elvene kan ha med seg telefonen, har de til enhver tid mulighet til å kontakte eller bli kontaktet av foreldrene sine. I tillegg vil man også kunne ta kontakt med ambulanse eller politi, hvis man skulle trenge det. En utfordring ved mobilbruk på skolen, er faren for at den blir brukt til mobbing og trakassering.(P os-eksempel:) Professor i pedagogikk Tom Åsen skrev nylig i en VG-artikkel at all forskning tyder på at mobilbruk i faglig skolesammenheng fører til bedre karakterer. [Ekspertargument (Etos)] Dette støttes av nyere forskning som viser at konsentrasjonsvansker øker når elvene får ha med mobilen på skolen. [Faktaargument (Logos)] Tryggheten en mobil gir både på skolen og skoleveien, tilsier at all fornuft taler for at elevene bør få ha med telefonen på skolen. [Fornuftsargument (Logos)] [Patos-eksempel]: Ønsker vi virkelig at ungdom skal utsettes for mobbing på mobilen også i skolesammenheng? I Østlendingen kunne vi forrige fredag lese om Sindre Hansen som ble mobbet og trakassert på nett og mobil. Ikke en gang på skolen fikk han fred fra mobbingen. Han lot til slutt være å gå på skolen og ble mer og mer ensom. Det gikk så langt at han til slutt prøvde å ta livet sitt. Sindres historie er ikke enestående. Vi hører ofte om slike saker. Bør ikke skolen være et sted hvor barn og ungdom er sikre på å få slippe unna mobbing, press og trakassering?

30 Debattartikkel/Drøftende artikkel: Debattartikkel/Drøftende artikkel: Hvordan bygge opp teksten på riktig måte? Innledning: Er det fornuftig å åpne for høyere fart på veiene våre? Eller bør farten kanskje reduseres enkelte steder? Jeg skal i denne oppgaven se nærmere på fordeler og ulemper ved å øke fartsgrensene i Norge. Innledning: Fortelle hva du skal skrive om. Hoveddel: Drøfte saken. Begrunne argumenter for og imot. Avslutning: Oppsummere det du har skrevet Hoveddel: Mange mener at vi bør heve fartsgrensene på norske veier, fordi vi da vil komme fortere frem. På en annen side peker motstandere på at forskning og statistikk viser at høyere fartsgrenser fører til flere ulykker. Avslutning (Oppsummering/Konklusjon) Det finnes fordeler og ulemper ved å heve fartsgrensen i Norge. Høyere fart bringer oss fortere frem, men fører også til mer utslipp og flere ulykker på veien våre. Spørsmålet blir da om dette er kostnader vi er villige til å ta for å spare tid? Husk:  Etos  Patos  Logos

31 Hva med språklige virkemidler? Hvilke språklige virkemidler brukes ofte i saktekster? Hvordan kan språklige virkemidler være med å påvirke leseren?

32 Språklige virkemidler Hva er egentlig meningen med livet? …eller stygt, trekkfullt og falleferdig? Overdrivelser, underdrivelser, plussord og minusord formidler vår oppfatning av virkeligheten, og de påvirker også personene vi henvender oss til. Overdrivelser, underdrivelser, plussord og minusord: Retoriske spørsmål: 1.Spørsmål du ikke forventer å få svar på. 2.Spørsmål hvor svaret er gitt på forhånd. Retoriske spørsmål retter seg ofte mot følelser, og du kan på den måten få andre til å føle/mene det samme som deg selv. Vil vi virkelig at de eldre skal bo på gangen på gamlehjemmet? Hvilken av disse linjene tror du en eiendomsmegler ville valgt å bruke? Retoriske spørsmål Tradisjonsrikt og sjarmerende? Hva kan vi si om dette huset? Finnebassen - Bella (Original Mix) Klarer du også å lure inn et retorisk spørsmål? Oppgave: Bruk pluss/minusord, over/underdrivelser og skriv en kort tekst der du prøver å overtale noen til å enten: Rive huset. Eller: La huset bli stående. Oppgave: Bruk pluss/minusord, over/underdrivelser og skriv en kort tekst der du prøver å overtale noen til å enten: Rive huset. Eller: La huset bli stående.

33 - Ironi: - Sarkasme: Skjønnlitteratur: Eksempel på bruk av Sarkasme (latterliggjøring). ‐ Da Sander var på toppen av den siste bakken kunne han se skolen, den var stor og lignet på en legokloss. Den hadde sikkert stått øverst i en liste over Norges styggeste skoler. Arkitekten måtte ha vært rimelig lei av å tegne bygg den gangen. - Skrevet av Ole, 8C - Saktekst: Eksempel på bruk av ironi og sarkasme ‐ Hvorfor skal jegere og bønder være så redde for ulven når vanlige mennesker, ja selv turgåere, ikke er det? Det må være fordi ulven har en spesiell luktesans og et hat mot disse. Når jegere er på tur i skogen ligger nok ulven og venter… - Ukjent forfatter - Saktekst: Eksempel på bruk av ironi : ‐ Det er skikkelig moro å stå opp hver morgen klokka seks, midt på vinteren, spise en tørr brødskive og måke seg vei til skolen i femten minusgrader. - Ukjent forfatter - eavisen.no Man sier det motsatte av hva man mener. Klarer du å lage en ironisk eller sarkastisk setning til disse bildene? Hvorfor er dette ironi? Hva vil du si om dette utklippet? Håning eller latterliggjøring av en person, situasjon eller ting. Språklige virkemidler:

34 Hvordan bygge opp teksten på en riktig måte Hvordan bygge opp teksten på en riktig måte - La oss se på en eksempeltekst: Oppgave: Skriv videre på teksten: Utdyp og begrunn hovedargument 2. Start med å lage et argumentskjema. Er du en god retoriker? Se om du klarer å ta i bruk retoriske grep for å gjøre argumentene mer overbevisende. Tips: Ekspertargument Flertallsargument Parallellargument Fornuftsargument Et patos-eksempel Oppgave: Skriv videre på teksten: Utdyp og begrunn hovedargument 2. Start med å lage et argumentskjema. Er du en god retoriker? Se om du klarer å ta i bruk retoriske grep for å gjøre argumentene mer overbevisende. Tips: Ekspertargument Flertallsargument Parallellargument Fornuftsargument Et patos-eksempel

35 Kilder – Hva er det?

36 Fotnoter: Et eksempel på hvordan du kan vise kildene dine:

37 La oss se nærmere på fotnoter: ‐ Fotnoter er en måte å vise frem hvilke deler av teksten din som er hentet fra kilder. ‐ Dette gjør vi for at andre skal kunne etterprøve at det vi skriver er sant. ‐ Dette er viktig! Hvis du ikke oppgir informasjonen du har funnet, kan du bli tatt for juks! (For å stjele andres tekst eller arbeid). ‐ Fotnoter er en måte å vise frem hvilke deler av teksten din som er hentet fra kilder. ‐ Dette gjør vi for at andre skal kunne etterprøve at det vi skriver er sant. ‐ Dette er viktig! Hvis du ikke oppgir informasjonen du har funnet, kan du bli tatt for juks! (For å stjele andres tekst eller arbeid). ‐ Når du er ferdig med oppgaven din, lager du en oversikt over alle fotnotene, og viser helt eksakt hvor du har hentet informasjonen fra.

38 Oppgave: Plasser fotnoter der du synes det hører hjemme i denne teksten

39 Hvordan blir dere vurdert? Hvilken karakter kommer jeg til å få? Hvorfor er det viktig å lese vurderingskriteriene nøye? La oss se nærmere på hva som er viktig å holde fokus på.


Laste ned ppt "Læreplanens kompetansemål : Skrive kreative, informative, reflekterende og argumenterende tekster på hovedmål og sidemål med begrunnede synspunkter og."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google