Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Tilbudskonferanse Utvikling av kursopplegg basert på Prosjektveiviseren.no 12.10.2010.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Tilbudskonferanse Utvikling av kursopplegg basert på Prosjektveiviseren.no 12.10.2010."— Utskrift av presentasjonen:

1 Tilbudskonferanse Utvikling av kursopplegg basert på Prosjektveiviseren.no 12.10.2010

2 Agenda Presentasjon av bakgrunn og formål med Prosjektveiviseren.no Hvorfor utarbeidelse av kurs og opplæringsopplegg Konkret om oppgaven Spørsmål Direktoratet for forvaltning og IKT

3 Oslo 11/12/08Direktoratet for forvaltning og IKT Bakgrunn St.meld. nr. 17: Eit informasjonssamfunn for alle brukerne skal møte en åpen, tilgjengelig og sammenhengende offentlig sektor som tilbyr helhetlige og fullstendige digitale tjenester gjennom gode elektroniske selvbetjeningsløsninger. Rapporten ”Bedre samordning og styring av store og/eller strategisk viktige IKT-prosjekter i staten”(FAD, FIN, ++) Utfordring; Mange IT-prosjekter når ikke de opprinnelige målsettingene med prosjektet Mange prosjekter går i parallell uten å være koordinert Tilstrekkelig kompetanse For ambisiøse mål Svake kost-nyttevurderinger og lite planlegging av gevinstrealisering For lite strategisk planlegging, særlig mht å utnytte de muligheter tverrgående samarbeid og samordning kan gi. Mangelfulle analyser av usikkerhet og risiko For dårlig forankring i forkant av budsjettprosess/iverksetting av tiltaket.

4 Januar: Difi etablert …. 2006 2007 20092008 ++ 2010 Direktoratet for forvaltning og IKT Bakgrunn

5 Skal hver offentlig virksomhet gå opp sin egen litt uklare og litt tilfeldige sti?

6 ..eller skal vi utvikle felles forståelse og krav som sikrer at vi kan kommunisere – oss imellom og med innbyggere og næringsliv?

7 Direktoratet for forvaltning og IKT Enkel informasjon på Internet Målgrupperettet kommunikasjon Individuelt tilpasset kommunikasjo n (Vertikal integrasjon) Samhandling med andre virksomheter (Horisontal integrasjon) Kompleksitet Nytte Målbildet og utfordringen på IT-området

8 Direktoratet for forvaltning og IKT Enkel informasjon på Internet Målgrupperettet kommunikasjon Individuelt tilpasset kommunikasjo n (Vertikal integrasjon) Samhandling med andre virksomheter (Horisontal integrasjon) Kompleksitet Nytte Målbildet realiseres gjennom prosjekter Nå- situasjon Prosjekt Program Portefølje Ledelsens strategiske mål

9 Visjon “Prosjektveiviseren vil styrke ledelse, planlegging og kvalitet av offentlige ikt-prosjekter og bidra til økt metodisk og organisatorisk samordning på tvers av sektorer og forvaltningsnivåer“ Oslo 11/12/08Direktoratet for forvaltning og IKT

10 Målsetninger ved Prosjektveiviseren Prosjektveiviserens formål er å styrke ledelse, planlegging og kvalitet i offentlige IKT-prosjekter, og medvirke til gjenbruk og helhet i IT-løsningene på tvers av sektorer og forvaltningsnivåer. For å oppnå dette målet kreves det en adferdsendring blant prosjektledere i offentlige virksomheter. Prosjektveiviseren prøver i første omgang å oppnå dette gjennom kunnskapsspredning og erfaringsutveksling.

11 Prosjektveiviseren – komponenter Prosjektveiviseren er et nettbasert veiledningsopplegg for gjennomføring av IKT-prosjekter i offentlig sektor. Prosjektveiviseren består av fire forskjellige, men samtidig samspillende elementer: 1.Et veiledningsopplegg som skal gi brukere relevant informasjon og veiledning knyttet til gjennomføringen av IKT-prosjekter. 2.Et styringselement, som skal sikre at informasjon i veiledningsdelen løpende avspeiler gjeldende IKT-politikk. 3.En samhandlingsdel, som skal gi mulighet til å utveksle erfaringer og danne virtuelle og fysiske nettverk. 4.En formell organisasjon, som skal ivareta redaksjonelle oppgaver og videre utvikling av løsningen.

12 Utvikling av kurs og opplæringsopplegg Et sentralt element i det videre arbeidet med Prosjektveiviseren er å sikre god og effektiv kompetanse og erfaringsoverføring fra Prosjektveiviseren til øvrige deler av forvaltningen. I forbindelse med dette ønsker Difi nå tilbud på utvikling av et modulbasert kurs og opplæringsopplegg basert på Prosjektveiviseren. Kursopplegget baseres på det innholdet som ved kontraktsinngåelse er publisert på Prosjektveiviseren.no. Som en del av prosjektet ønsker Difi at valg leverandør gjennomfører trening av kursholdere fra Difi eller andre offentlige orgaisasjoner Opsjon på faglig videreutvikling av prioriterte områder Difi forutsetter fullt eierskap til alt materiell som utvikles i forbindelse med dette oppdraget slik at dette kan brukes fritt etter Difis ønske.

13 Modulbasert kursopplegg IdeAnalyseProsjektgjennomføringRealisering IdefasenForstudieForprosjektDesign og utvikling Implementering og overlevering Gevinstrealisering og evaluering Prosjekteier xxxx Prosjektleder xxxxxx Gevinsteier xxxx Basert på metodikken, samt eksempler og erfaring fra Prosjektveiviseren.no skal det utarbeides et kursopplegg bestående av moduler. Dette innebærer en ferdig pakke med all nødvendig dokumentasjon, veiledningsmateriale og alt nødvendig underlag

14 Modulbasert kursopplegg Modulene skal på en pedagogisk måte presentere, forklare og gi praktisk støtte og veiledning med henblikk på gjennomføring av prosjekter i offentlig sektor. Det betyr at modulene må inkludere og ivareta de elementer som er spesielle for offentlige IT prosjekter. Dette inkluderer: Obligatorisk vurdering av arkitekturprinsipper Krav til bruk av standarder Universell utforming Bruk av samfunnsøkonomisk analyse og gevinstrealisering (SSØs veiledere) Bruk av felleskomponenter som eID og Altinn Målgruppen for kursene er prosjektledere, prosjekteiere og gevinsteiere fra offentlige virksomheter

15 Fremdriftsplan Tilbudsfrist29/10 Forhandling15- 19/11 Avgjørelses3. desember Kontrakt15/12

16 ?

17


Laste ned ppt "Tilbudskonferanse Utvikling av kursopplegg basert på Prosjektveiviseren.no 12.10.2010."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google