Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Nettverk for virksomhetsstyring Risikostyring v/ Anette P. Simonsen, DFØ v/ Christine Vik, DFØ 17. Februar 2016.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Nettverk for virksomhetsstyring Risikostyring v/ Anette P. Simonsen, DFØ v/ Christine Vik, DFØ 17. Februar 2016."— Utskrift av presentasjonen:

1 Nettverk for virksomhetsstyring Risikostyring v/ Anette P. Simonsen, DFØ v/ Christine Vik, DFØ 17. Februar 2016

2 Dagsorden 17. februar 2016 Side 2 Tid TemaNærmere beskrivelse 08.30Oppmøte  Registrering, te og kaffe 09.00 Velkommen og innledning v/DFØ 09.15 Risikostyring – bidrar både til konsensusbygging og måloppnåelse v/ Per O. Fjell spesialrådgiver  Erfaringer med praktisk bruk av risikostyring i NAV fra et lederperspektiv 10.00 Pause 10.15 Risikostyring fra departementets perspektiv v/ fung. avdelingsleder, Seksjon for Budsjett, økonomi og styring Justisdepartementet  Erfaringer med praktisk bruk av risikostyring i Justisdepartementet 11.00 Spørsmål og diskusjon 11.30Avslutning  Mingling og servering av smørbrød, te og kaffe

3 MRS er et grunnleggende styringsprinsipp Side 3 fastsette mål måle resultater og sammenligne resultatene med målene og bruke denne informasjonen til styring, kontroll og læring for å utvikle og forbedre virksomheten

4 Hvorfor risikostyring? Risikostyring øker sannsynligheten for måloppnåelse: Gir bedre grunnlag for fastsettelse av realistiske mål og ambisjonsnivå Tydeliggjør sammenhengen mellom mål, risiko og kontrollaktiviteter/ tiltak Gir bedre grunnlag for prioritering og ressursstyring, -bedre beslutningsgrunnlag Gir en mer proaktiv og forutsigbar styring

5 Integrere risikostyring og internkontroll i mål- og resultatstyringen Innenfor virksomhetens interne kontroll Utenfor virksomhetenI grenseland Side 5 Operasjonell risiko Strategisk risiko (gjøre de riktige tingene)(gjøre tingene riktig) Risiko

6 Resultatkjeden kan også se slik ut produkt / tjeneste produkt / tjeneste aktivitet produkt / tjeneste produkt / tjeneste produkt / tjeneste produkt / tjeneste produkt / tjeneste produkt / tjeneste aktivitet bruker- effekt bruker- effekt samfunns -effekt samfunns -effekt innsats faktorer innsats faktorer innsats faktorer innsats faktorer innsats faktorer innsats faktorer innsats faktorer innsats faktorer Side 6

7 Målhierarkiet – mål som utgangspunkt for risikostyring aktivitet produkt / tjeneste produkt / tjeneste produkt / tjeneste produkt / tjeneste produkt / tjeneste produkt / tjeneste aktivitet produkt / tjeneste produkt / tjeneste aktivitet Brukereffektmål ønsketbruker- effekt Brukereffektmål ønsketbruker- effekt Samfunnsmål Ønsket samfunns -effekt Samfunnsmål Ønsket samfunns -effekt innsats faktorer innsats faktorer innsats faktorer innsats faktorer innsats faktorer innsats faktorer innsats faktorer innsats faktorer Risiko Side 7 Operasjonelle risikoer kan bli strategiske!

8 Metode for håndtering av risiko i MRS 8 Etablere strategi og prosess 1. Strategi for integrering av risikostyring i mål- og resultatstyringen 2. Prosess for risikostyring integrert i mål- og resultatstyringen Analyse, tiltak og oppfølging – på flere nivåer 5. Identifisere risikoer 6. Vurdere og prioritere risikoene Steg 3-8 gjennomføres både på virksomhetsnivå og lavere organisatoriske nivåer, inklusiv operative prosesser og prosjekter 7. Tiltak og kontrollaktiviteter som følge av vurderingene 8. Oppfølging av risikoene 3. Identifisere/velge mål 4. Identifisere kritiske suksessfaktorer STYRINGS- OG KONTROLLMILJØ InformasjonogInformasjonog InformasjonogInformasjonog kommunikasjonkommunikasjon kommunikasjonkommunikasjon

9 Steg 3 Identifisere/velge mål 9 Enhver leder har ansvar for en hensiktsmessig og tilstrekkelig risikovurdering av relevante mål innenfor sitt ansvarsområde. Toppledelsen Avdelingsledere Seksjonsledere Prosessledere Osv….. Risikovurdering bør alltid ta utgangspunkt i en målformulering. Det finnes målformuleringer på ulike nivå i resultatkjeden (og risikofaktorene vil dermed også variere når det gjelder nivå). Samfunnseffekt Brukereffekt Mål på produkt tjenestenivå Mål for operative prosesser.

10 God risikostyring skal håndtere både strategiske og operasjonelle risikoer Oppfølging og rapportering Delegering og operasjonalisering

11 God risikostyring skal håndtere både strategiske og operasjonelle risikoer Side 11

12 RÅD OM RISIKOSTYRING Integrer risikostyring i eksisterende styringsprosesser og sett risikostyring på dagsorden i ledermøter –Fastsett formål og ambisjonsnivå for risikostyringen – ledelsesforankring og formalisering i styrende dokumenter –Deleger myndighet og still krav til risikostyring på alle nivåer –Diskuter og vær bevisst risikotoleranse Det kan lønne seg dedikerte ressurser som støtter ledelsen, lærer opp virksomheten, bidrar til felles tilnærming, begreper mv. Aksepter at risikostyring er en prosess, må videreutvikles over tid

13 Resultatkjeden – et nyttig verktøy! Innenfor virksomhetenUtenfor virksomheten I grenseland Risiko Side 13

14 Datoer for nettverksmøter 2016 Fastsatte møter i 2016 i R5 Side 14 Onsdag 17.febRisikostyring Onsdag 20.aprilBedre beslutningsgrunnlag: Bruk av evalueringer Onsdag 14.sept Onsdag 16.nov

15 Avslutning


Laste ned ppt "Nettverk for virksomhetsstyring Risikostyring v/ Anette P. Simonsen, DFØ v/ Christine Vik, DFØ 17. Februar 2016."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google