Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Velkommen til foreldremøte. Agenda Presentasjon Lenden - ressurssenter En vanlig uke i 1.klasse Lese- og skriveopplæringen Regning Elevens arbeidsmiljø.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Velkommen til foreldremøte. Agenda Presentasjon Lenden - ressurssenter En vanlig uke i 1.klasse Lese- og skriveopplæringen Regning Elevens arbeidsmiljø."— Utskrift av presentasjonen:

1 Velkommen til foreldremøte

2 Agenda Presentasjon Lenden - ressurssenter En vanlig uke i 1.klasse Lese- og skriveopplæringen Regning Elevens arbeidsmiljø (§9A) Praktisk informasjon FAU Til klasserommene

3 En vanlig uke i 1. klasse MandagTirsdagOnsdagTorsdagFredag 08.00-09.00 SAMLING NORSK SAMLING MATTE SAMLING ENGELSK SAMLING U SAMLING NORSK 09.00-09.30FRIMINUTT T 09.30-10.00 NORSK ESES GYM 10.00-10.45MAT K 10.45-11.15FRIMINUTT O 11.15-12.00 MATTEK &HTEMA LELE MATTE 12.00-12.45 KRLE K & H TEMASAMLING Mitt valg Fra 12.45 SFO

4 Lese- og skriveopplæring Lesing Skriving

5 3. Kan lese: Her er Lis og Oli. Lis er seks år. Oli er ni år. Lis og Oli bor I en by. Leseboka A Les minst 3 ganger sammen med en voksen. Les alle lydene enkeltvis Les alle ordene. Pass på at barna ikke sier en og en lyd, men at de trekker («synger») lydene sammen. 1. Skal lese: silorsl riroisoslilo risrosrirrorlossol 2. Skal lese: Her er is. Her er sol. Her er los. is sol los Her er

6 Skriveopplæring 1. klasse Hovedmål: ◦Lære å skrive bokstavene ◦Utvikle skriveglede

7 Lære å skrive bokstavene

8 Automatisere bokstavkunnskap Bokstavgjenkjenning: silorsl Ser bokstaven Kjenner den igjen Kobler bokstaven til riktig bokstavlyd. Bokstavgjenkalling: Hører/sier bokstavlyden Kan identifisere den Kobler den til riktig bokstav Skrive den ned raskt og effektivt Å skrive bokstaven: Utfordringer i bokstavformingen er blant annet knyttet til: finmotorikk retning speilvending lese- og skriveretning formlikhet

9 Utvikle skriveglede

10

11

12 Matematikk Kartlegging Multi Tallene fra 0 – 20 Tallvenner Addisjon + subtraksjon Regnefortellinger Matematikk i hverdagen Pedagogiske program på PC og Ipad Matematikk på uteskole

13 Engelsk Muntlig Engelsk i hverdagen Sanger, rim og regler Dag, dato, tall, farger

14 Elevenes arbeidsmiljø § 9a Skolens hjemmeside minskole.no/sundeminskole.no/sunde «Alle elevar i grunnskular og vidaregåande skular har rett til eit godt fysisk og psykososialt miljø som fremjar helse, trivsel og læring.» Ta kontakt dersom ditt barn ikke har det bra!

15 Hva er mobbing? Def: Mobbing er "gjentatt negativ eller ”ondsinnet” atferd fra en eller flere rettet mot en elev som har vansker for å forsvare seg. Gjentatt erting på en ubehagelig og sårende måte er også mobbing". Atferden må finne sted 2 eller 3 ganger i måneden eller oftere for å defineres som mobbing.

16 Saksgang: Meld fra til kontaktlærer. Fortsetter problemet, gi skriftlig klage. Skolen lager en saksgang. Det skrives et enkeltvedtak. Altså hva vi konkret skal gjøre for å få bukt med situasjonen Alle parter blir selvsagt informert i saken.

17 Praktiske ting i skolehverdagen Trafikk Innesko/gymsko Klær (merking/ekstra tøy) Mat/drikke Fadder Hjemmeside


Laste ned ppt "Velkommen til foreldremøte. Agenda Presentasjon Lenden - ressurssenter En vanlig uke i 1.klasse Lese- og skriveopplæringen Regning Elevens arbeidsmiljø."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google