Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

BRUKERUNDERSØKELSENE 2015 Det er viktig å minne om at resultatene fra brukerundersøkelsene ikke gir oss den fulle og hele sannheten om kvaliteten på tjenestene.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "BRUKERUNDERSØKELSENE 2015 Det er viktig å minne om at resultatene fra brukerundersøkelsene ikke gir oss den fulle og hele sannheten om kvaliteten på tjenestene."— Utskrift av presentasjonen:

1 BRUKERUNDERSØKELSENE 2015 Det er viktig å minne om at resultatene fra brukerundersøkelsene ikke gir oss den fulle og hele sannheten om kvaliteten på tjenestene våre. For flere av tjenestene er det pårørende som svarer på vegne av brukerne, og da får vi bare svar på det som de pårørende opplever sett utenifra. Mange velger å la være å fylle ut skjemaet fordi de tenker at de ikke kjenner tjenesten godt nok til å kunne svare på vegne av brukeren. Der svarprosenten er forholdsvis lav, vet vi heller ikke nok om hvem det er som har svart, om det er en overvekt av de som er mest fornøyd, eller en overvekt av de som er mest misfornøyd. Derfor må hver enhet vurdere resultatene på brukerundersøkelsene opp i mot all annen informasjon som er tilgjengelig gjennom brukerråd, direktemøter og andre typer tilbakemeldinger, statistikk og målinger som gjennomføres.

2 Fakta 30 undersøkelser er gjennomført – 27 eksterne og 3 interne Nærmere 9.000 svar er kommet inn Svarprosenten variere fra 18 % - 95 % Lav svarprosent er ok når antall svar allikevel er høyt, som for eksempel i kulturskolen og IKT Lav svarprosent og lavt antall svar, gjør tallene mer usikre, som for eksempel Brukertorget og Servicetorget Der hvor pårørende svarer på vegne av brukerne, er også svarene mer usikre, for eksempel på sykehjemmene.

3 Fakta Nok svar er viktig, men det er ikke alltid nødvendig at alle svarer eller blir spurt. Det er helt vanlig at man gjør et utvalg. I 2013 ble 150 spurt i hjemmesykepleien og vi fikk inn 55 svar, svarprosent 36,7 %. Min vurdering var at det var nok svar, men Budstikka skapte stor uro rundt dette i måten de slo det opp på. Bare 7 % svar var deres oppslag. (55 svar av 750 som kunne ha vært spurt = 7 %) I 2015 ble alle, ca 780 spurt, vi fikk inn 301 svar, svarprosent 39 %. Resultatet ble forholdsvis likt begge årene. (Og også i 2012 da vi hadde 122 svar)

4 Utviklingsavdelingen 201520142015201420152014 Service- torget Dokument- senter IKT Antall svar:6748104103730725 1. Innhold og kvalitet 5,2 4,84,6 2. Brukermedvirkning 4,34,64,84,74,6 3. Service og tilgjengelighet 5,45,25,14,94,74,6 4. Fysisk miljø Ikke målt 5,3 Ikke målt Ikke målt Ikke målt 6. Brukertilfredshet 5,45,34,9 4,7

5 Oppvekst 20152014201520142015201420152014 Komm. Barne- hager Private Barne- hager Helse- stasjo ner 0-1 år Voksen opp- læring Antall svar: 929 60,1 % 898 58% 984 59,4 % 1109 59% 151 ukjent 101 ukjent 53 94,6 % 58 92% 1. Innhold og kvalitet5,15,05,25,15,3 4,9 2. Brukermedvirkning4,94,85,04,95,54,74,64,2 3. Service og tilgjengelighet 5,1 5,2 5,65,55,35,1 4. Fysisk miljø4,5 4,84,75,4 4,84,6 5. Helhet i tjenestetilbudet 4,9 5,0 4,6 Ikke målt Ikke målt 6. Brukertilfredshet5,1 5,2 5,65,55,25,1

6 Oppvekst 20152014201520142015201420152014 Grunn- skole Skole- helse- tjenesten PPT Barne- vern- tjenesten Antall svar: Svarprosent: 2153 55,9 % 2197 58% 362 ukjent 420 ukjent 251 ukjent 259 ukjent 27 ukjent 43 ukjent 1. Innhold og kvalitet 4,7 4,8 4,6 4,4 4,1 4,5 2. Brukermedvirkning 4,7 4,6 Ikke Målt Ikke Målt 4,9 4,8 3,9 4,5 3. Service og tilgjengelighet 4,4 5,3 5,0 5,1 4,1 5,0 4. Fysisk miljø Ikke målt Ikke Målt Ikke Målt Ikke Målt Ikke Målt Ikke Målt Ikke Målt 5. Helhet i tjenestetilbudet 4,6 4,4 4,9 4,7 4,3 4,8 6. Brukertilfredshet 4,8 4,9 4,8 4,6 4,1 4,6

7 Helse og omsorg 2015 2014 2015201420152014201520142015201420152014 Boliger for utvh. Boliger for utvh. Arbeid fritid, avlast- ning Arbeid fritid, avlast- ning Modus Ergo/ fysio Ergo/ fysio Senior sentre Senior sentre Psykisk helse Helse- avd. Antall svar 44 37 % 50 54 % 49 53,8% 69 51 % 56 37 % 45 36 % 138 55 % 151 61 % 177 60 % 194 49 % 186 99 % 94 1. Innhold og kvalitet 4,74,54,8 5,15,05,3 4,74,6 Ikke spurt 2. Brukermed- virkning 4,34,24,64,45,35,55,25,44,94,75,95,8 3. Service og tilgjengelighet 4,54,65,15,05,15,05,55,65,45,35,6 Tilfredshet med informasjon 4,0 4,54,7 4,85,4 5,15,05,3 4. Fysisk miljø 5,1 4,5 Ikke spurt 5,24,95,3 Ikke spurt 5. Helhet i tjenesten 4,04,34,54,35,04,8 Ikke spurt 5,2 Ikke spurt 6. Brukertilfredshet 4,74,55,15,05,4 5,55,65,45,25,8

8 Helse og omsorg 201520142015201420152014201520142015201420152014 Bruker torget Vedtaks kontor Hjemme syke pleie Hjemme syke pleie Omsorgs boliger Omsorgs boliger Syke- hjem Komm. Syke- hjem Komm. Syke- hjem Private Syke- hjem Private Dag- senter Antall svar Svarprosent 27 18 % 65 22 % 301 39 % 259 36 % 38 45 % 38 45 % 67 51 % 80 57 % 115 56 % 100 49 % 74 55 % 79 65 % 1. Innhold og kvalitet 5,0 4,6 5,1 5,0 4,9 5,2 4,8 4,75,15,2 2. Brukermedvirkning 4,5 3,9 4,7 4,6 5,0 5,3 3,9 4,9 5,05,45,6 3. Service og tilgjengelighet 4,6 4,7 4,8 5,2 4,9 4,85,65,7 Tilfredshet med informasjon 4,5 3,8 4,5 4,8 5,1 4,3 4,2 4,15,15,5 4. Fysisk miljø Ikke spurt 5,2 4,8 4,4 4,9 5,15,55,6 5. Helhet i tjenesten 4,6 4,3 5,0 4,9 Ikke spurt 6. Brukertilfredshet 5,1 4,6 5,2 5,1 5,3 5,5 5,2 5,1 4,95,55,6

9 Kultur, frivillighet og fritid 201520142015201420152014 Biblioteket Kultur- huset Kultur- skolen Antall svar: 130 Ukjent 101 Ukjent 154 Ukjent 43 Ukjent 359 29 % 299 1. Innhold og kvalitet5,1 4,74,54,84,7 2. Brukermedvirkning4,74,8Ikke spurt3,65,04,7 3. Service og tilgjengelighet5,35,14,94,54,94,7 4. Fysisk miljø4,95,04,84,34,74,6 6. Brukertilfredshet5,4 4,94,65,04,9

10 Frivillighet 20152014 Antall svar: 78128 (På en skala fra 1-6 der 6 er svært fornøyd) Kategori 1: Kvalitet og innhold: I hvor stor grad er du fornøyd med:Snitt Kommunens egne tilskuddsordninger for å drive DIN frivillige virksomhet.3,4 Kommunens egne tilskuddsordninger for å drive din organisasjons virksomhet.3,63,7 Snitt3,6 Føler du at din frivillige aktivitet eller organisasjon får dekket sitt behov for samlingslokale eller øvingslokaler? 4,24,4 Føles det enkelt å reservere lokaler?4,34,9 Er du fornøyd med måten du reserverer lokaler på?4,45,0 Snitt4,34,7 Kategori 2: Brukermedvirkning: I hvor stor grad er du fornøyd med:Snitt Føler dere at det har vært god dialog i forbindelse med samarbeidsprosjekter med kommunen?4,24,0 Blir du hørt hvis du har noe å klage på i forhold til kommunen?4,03,8 Snitt4,14,0 I hvor stor grad har din frivillige organisasjon blitt godt mottatt ved:Snitt skole4,64,3 sykehjem5,34,6 barnehage4,84,67 idrettshaller4,54,2 kulturhus4,84,4 Snitt4,84,4 I hvor stor grad er du fornøyd med:Snitt Kjenner du til Tilskuddsportalen – den nasjonale? 3,8 Bruker du Tilskuddsportalne, den nasjonale, til å søke tilskudd utenfor kommunen? 2,5 Er du fornøyd med Tilskuddsportalen – den nasjonale? 3,83,4 Kategori 6: GenereltSnitt I hvor stor grad opplever du at Asker kommune totalt tilrettelegger for frivillighet?4,54,2

11 Teknikk og miljø 20152014 Plan og bygg Antall svar: Svarprosent: 192 17,6 % 190 21,5 % 1. Innhold og kvalitet3,84,3 2. Brukermedvirkning3,43,9 3. Service og tilgjengelighet4,04,6 6. Brukertilfredshet3,64,3

12 Eiendom 20152014 Praktisk bistand Praktisk bistand Antall svar:6663 1. Innhold og kvalitet5,15,2 2. Brukermedvirkning4,74,6 3. Service og tilgjengelighet5,15,0 6. Brukertilfredshet5,1

13 Eiendom - interne 2015201420152014 Eiendoms- forvaltning Renhold Antall svar:30 23 62 67 1. Innhold og kvalitet4,1 4,4 2. Brukermedvirkning4,2 4,9 3. Service og tilgjengelighet4,84,65,1 6. Brukertilfredshet4,2 4,6

14 Utfordringer 6. gang vi gjennomfører i 2016 Hvor stor er nytteverdien for direktørene? Hvor stor er nytteverdien for virksomhetslederne? Skal vi vurdere hyppigheten? Hva med hvert 2. år?


Laste ned ppt "BRUKERUNDERSØKELSENE 2015 Det er viktig å minne om at resultatene fra brukerundersøkelsene ikke gir oss den fulle og hele sannheten om kvaliteten på tjenestene."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google