Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

KULTURPLAN 2016-2026 Saksordfører: Ole Christoffer Rønning.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "KULTURPLAN 2016-2026 Saksordfører: Ole Christoffer Rønning."— Utskrift av presentasjonen:

1 KULTURPLAN 2016-2026 Saksordfører: Ole Christoffer Rønning

2 Arenaer for kulturutøvelse For å få et aktivt lokalmiljø må vi ha anlegg der folk kan være aktive og som svarer til aktivitetenes behov. Med tilgang til egnede lokaler kan utøverne bruke mer krefter på aktiviteten, og mindre på å lete etter ”husvære”. Utarbeide en kulturarenaplan for kulturlivets samlede behov for lokale scener, øvingslokaler og lagre, sentralt og lokalt, i takt med befolkningsveksten. Musikkorpsenes behov må få særlig oppmerksomhet med fastsatte krav til standard i henhold til «NS 8178, standard for musikklokaler til øving og framføring». Kulturarenaplanen skal vise: - Hvilke lokaler er i bruk, hvilken forfatning de er i og hva de egner seg til. - Behov for nye anlegg. - Behov for aktivitetsanlegg i lokalsentrene som skal fungere som møteplasser med rom for eksempelvis: o Øving, framføring og lager o Livssynsnøytrale seremonirom o Forsamling, kurs og møter  Legge til rette for egnede lokaler for kulturaktivitet utenfor skoletiden ved bygging og ombygging av skoler.

3 Vedtatt i 2006

4 Kommunal organisering I Asker er det tradisjon for dialog og godt samspill mellom kommunen, nærings- og kulturlivet. For å tilrettelegge tjenestene best mulig skal Asker kommune ha en enkel og lett tilgjengelig organisering av kulturarbeidet. Evaluere organiseringen av kulturarbeidet, med utgangspunkt i innbyggerbehovene, og foreslå løsninger for: o bedre koordinering av de kommunale kulturtjenestene o enklere møtepunkter mellom kulturlivet og de kommunale tjenestene o riktig ressursbruk og prioriteringer o god ledelse, utvikling og strategi

5 Profesjonelt kunst- og kulturarbeid Profesjonelle kunstnere og kulturarbeidere er en viktig del av den kulturelle kapitalen i Asker som må foredles og tas i bruk. I et samfunn med interaksjon på tvers av miljøer og fagprofesjoner, vil et kreativt og innovativt kulturliv stimulere andre deler av samfunnslivet.  Etablere atelierer og produksjonslokaler, til forutsigbare leiepriser, og lokaler til «Artist in Residence», for eksempel på Dikemark eller Sem gård, som regionalt senter for kunst og kulturproduksjon.

6 Vedtak/oversendelsesforslag fra behandlingen av kulturplanen i kommunestyret 8.9.2015. Rådmannen bes arbeide for at den historiske bygningsmassen på Dikemark kan romme et sykehusmuseum og ellers legge til rette for en kulturnæringsklynge. Rådmannen bes vurdere et kulturaktivitetshus i planen for Risenga idrettspark og rehabiliteringen av Risenga ungdomsskole.

7 Innhold i kulturarenaplan 1.Dagens status for kulturarenaer. 2.Vurdere behovet nå og fremover for fremføringsarenaer, øvingslokaler, atelier- og produksjonslokaler : – Asker sentrum – Lokalsentrene/bydelshus og skoler – Utendørs kulturarenaer – Bygg i privat eie som fungerer som arena for kulturlivet – Kulturarenaer i nabokommuner med en regional funksjon 3.Lage en prioriteringsliste. 4.Prinsipper for leie og evt. Tilskudd ved bruk av kulturlokaler.

8 Fremdriftsplan Sette ned en arbeidsgruppe som skal lede arbeidet med kulturarenaplanen. – Workshop på kulturkonferansen 25. januar – Møter med de ulike kunstart-miljøene for å få innspill til kartlegging og behov. Både kommunale og private. – Møter med eiendomsforvaltningen som er ansvarlig for mange av byggene og utleien av dem. – Asker kulturråd er referansegruppe for arbeidet med prioritering av tiltakene.


Laste ned ppt "KULTURPLAN 2016-2026 Saksordfører: Ole Christoffer Rønning."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google