Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Statistikk og klagebehandling Nina Westby Evensen 11.11.15.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Statistikk og klagebehandling Nina Westby Evensen 11.11.15."— Utskrift av presentasjonen:

1 Statistikk og klagebehandling Nina Westby Evensen 11.11.15.

2 Antall klagesaker 9. november ≡ Behandlet 433 – vurderte bestemmelser 458, ≡ 69% stadfestet, ≡ 15% endret helt eller delvis, ≡ 16% opphevet. ≡ Saksbehandlingstid gjennomsnitt 1,7 mnd hos FM og 2,4 mnd ved NAV. ≡ 2 Tertial – landsbasis: Oslo og Akershus 477 saker, Østfold 330, Buskerud 329, Hordaland 256- total i landet 2735 ≡ Landsgjennomsnitt; stadfestet 78%, (90% - 65%) endret 12% ( 16%- 2%), opphevet 10% (30%- 4%)

3 Henvendelser 1.11.14. ≡ 1,4 per 1000 innbygger, høyere enn Oslo og Akershus ≡ Antall henvendelser fra 1.1 – 1.11.15 er 416 ≡ Flest på telefon (79%) ≡ Flest gjelder NAV Kommune ( 74%), 19% gjelder NAV Stat ≡ Kommune nivå flest fra Halden 20,2%, Fredrikstad 19,7%, Sarpsborg 16%, Moss 15%, Askim 13% Eidsberg 4% ≡ Hva gir vi veiledning om? Saksbehandling og regelverk 62%, tilgjengelighet 9%. ≡ Vi følger opp 35%, mest overfor NAV 54%, henviser til andreinstanser 32%

4 Hvorfor har vi relativt mange klager og henvendelser i Østfold? ≡ Levekårene i fylket trekker i den retning. ≡ Kommuneøkonomi? ≡ God veiledning ved NAV-kontoret?

5 Hvorfor er det forskjell på andelen stadfestede saker i landet? ≡ Mange omgjorte og opphevede? ≡ Tar Fylkesmannen i Østfold andre avgjørelser enn andre Fylkesmenn? ≡ Hva gjør vi for å sikre likebehandling? Sammenligning i regionnettverk – her deltar Oslo og Akershus, Buskerud, Telemark, Vestfold og Agderfylkene, Statens helsetilsyn følger med og har samlinger for hele landet, vi får avgjørelser fra Sivilombudsmannen og tolkningsuttalelser fra arbeids- og velferdsdirektoratet.

6 Klagesaker- kommunevis 1.1. – 9.11.15 Gjennomsnittlig saksbeh.tid (måneder) Fylkesmannen i Saker behandlet hos første- instansen* hos fylkesmannen Vurderte bestemmelser i sakene Stadfestet - opphevet Endret helt eller delvis Østfold4332,41,745869%16%15% 0101 Halden842,81,891602011 0104 Moss301,91,831175 9 0105 Sarpsborg193,11,6211335 0106 Fredrikstad2052,81,72101473130 0111 Hvaler71,21,31062 2 0118 Aremark11,01,811 0122 Trøgstad2 1,922 0123 Spydeberg50,51,8642 0124 Askim172,21,617131 3 0125 Eidsberg220,81,4221622 0127 Skiptvet22,00,622 0128 Rakkestad150,61,5191045 0135 Råde81,01,688 0136 Rygge121,11,313111 1 0137 Våler14,41,41 1 0138 Hobøl31,01,744

7 Forts fra 1.1.15 – 9.11.15 Utfall av vurderte bestemmelser i lov om sosiale tjenester i Nav Økonomisk stønadKvalifiseringsprogram (KVP)Øvrige tema i loven Fylkesmannen i Stad- festet Endret helt eller delvis Opphevet, tilbakes. ny behandling Utfall ikke regi- strert Stad- festet Endret helt eller delvis Opphevet, tilbakes. ny behandling Stad- festet Endret helt eller delvis Opphevet, tilbakes. ny behandling Sum vurderte bestem- melser Østfold30165663 1355 458 0101 Halden 571116 3 4 91 0104 Moss 1794 1 31 0105 Sarpsborg 1333 2 21 0106 Fredrikstad 14029312 71 210 0111 Hvaler 622 10 0118 Aremark 1 1 0122 Trøgstad 2 2 0123 Spydeberg 4 2 6 0124 Askim 1331 17 0125 Eidsberg 16321 22 0127 Skiptvet 2 2 0128 Rakkestad 1034 2 19 0135 Råde 8 8 0136 Rygge 1011 1 13 0137 Våler 1 1 0138 Hobøl 2 2 4

8

9 Saksbehandling og klagebehandling av saker hvor bruker burde ha klart seg. ≡ §18 første ledd ≡ De som ikke kan sørge for sitt livsopphold gjennomarbeid eller ved å gjøre gjeldende økonomiske rettigheter, har krav på økonomisk stønad.

10 «ikke kan»

11 Oppgave 1 ≡ Bruker søker om økonomisk hjelp til livsopphold for juni, juli og august. Søknaden leveres den 15 mai. Hun opplyser at hun har fått jobb fra 15 juli, første lønnsutbetaling 1. september. ≡ Hun forteller at hun kun har barnebidrag, barnetrygd som inntekt, totalt 6000, men vil få etterbetalt skatt i juni med 25000,- kroner. Hun har husleie på 10 000,- per måned inkludert strøm, og er enslig mor til to barn på 7 og 9 år. ≡ Hva vil det stå i vedtaket hun får? (Legg inn opplysninger der dere mangler)

12 Oppgave 2 ≡ Bruker søker om økonomisk hjelp til livsopphold for juni, juli og august. Søknaden leveres den 20. juni. Hun opplyser at hun har fått jobb fra 15. juli, første lønnsutbetaling 1. september. ≡ Hun forteller at hun kun har barnebidrag, barnetrygd som inntekt totalt 6000. Hun fikk etterbetalt skatt 15. juni med 25000,- kroner som hun forteller er brukt til en tur til Liseberg med barna og en ny sofa. Hun har husleie på 10 000,- per måned inkludert strøm, og er enslig mor til to barn på 7 og 9 år. ≡ Hva vil det stå i vedtaket hun får? (Legg inn opplysninger der dere mangler)


Laste ned ppt "Statistikk og klagebehandling Nina Westby Evensen 11.11.15."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google