Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Jordas ytre krefter.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Jordas ytre krefter."— Utskrift av presentasjonen:

1 Jordas ytre krefter

2 Ytre Krefter EROSJON = nedsliting av landskapet
FORVITRING = oppsmuldring av landskapet

3 Billy Blue Hair viser oss litt mer om hva erosjon er https://www

4 EROSJON Isbreer Elver Bølger Vind

5 Elver V-daler Avsetning Delta Flom

6 Forvitring og erosjon Vann former landskapet på en rekke områder.
Elver frakter med seg løsmasse som utsetter bunnen for skuring og graving. Vann former landskapet på en rekke områder. Elver frakter med seg løsmasse, bølger eroderer strandsonen, mens havstrømmer kan frakte med seg små partikler. Som alt annet renner også vann fra høyere og mot lavereliggende områder. Det rennende vannet sliter i utgangspunktet lite på landskapet, men når vannet frakter med seg løsmasse, utsettes bunnen for skuring. Steiner som elva fører med seg kan slå løs biter av underlaget, mens mindre partikler på sin side sliper elvas bunn. Bratt landskap og store vannmengder fører til en hurtig strøm av vann. Jo sterkere strømmen er, jo større steiner kan elva frakte med seg. Samtidig graver elva stadig dypere når farten på vannet øker. Daler som er laget av vannets utgravinger kaller vi for V-daler. Dette skyldes at elva graver mest i bunnen av dalen. Jo sterkere strøm det er, jo større steiner kan elva frakte med seg.

7 Forvitring og erosjon Når terrenget flater ut, flyter elva roligere.
Løsmasse av ulik størrelse blir liggende igjen etter som vannstrømmen avtar i hastighet. De største og tyngste steinene blir først liggende igjen. De minste og letteste partiklene flyter lengst nedover elva. Når vannet nærmer seg lavlandet og terrenget flater ut, flyter elva roligere og partikler blir liggende igjen etter som vannstrømmen avtar i hastighet. Dette kalles for avsetninger. Først blir de største steinene liggende igjen, og når farten går ytterligere ned, blir partikler som for eksempel grov grus liggende. Materiale med lik størrelse blir således liggende igjen i samme område. Til sist, når elva nærmer seg en innsjø eller havet, blir farten så liten at selv de minste partikler faller til bunnen. Her kan det med tiden dannes elvedelta av løst materiale som småstein, sand og leire. Utgraving, frakt og avsetning av materialer er viktig for livet på jorden. Vannet frakter med seg næringsstoffer som danner grunnlag for livet. Tidlige sivilisasjoner oppstod rundt elver, noe som skyldes at de fruktbare deltaene gav gode betingelser for jordbruket. Vannet i elva frakter med seg næringsstoffer som er viktige for livet på jorden.

8 meander og kroksjø

9 Meander og kroksjø Elva renner med mest kraft i yttersvingen
graver og eroderer på landskapet Elva renner saktere og med mindre kraft i innersvingen legger igjen løsmateriale Hvis elva tilslutt «kutter» svingen og tar en snarvei får vi en kroksjø

10

11 Delta Når en elv legger igjen mer sand, grus og slam ved munningen enn hav og innsjøer kan føre bort, bygges det opp landbanker, og elva deler seg i flere armer. Det nye landområdet som dannes på denne måten kalles et delta.

12 Forvitring og erosjon Vannet i havet former landskapet langs kysten.
Bølger sliper og tærer på fjell og berggrunn. Steiner blir avrundet og slipt mot hverandre. Se Kannesteinen side 67 i boka Foto: Olegivvit Vannet i havet former landskapet langs kysten. Bølgene slår med stor kraft mot berggrunnen, de sliper og tærer på fjellene, og deler av den harde massen blir slått løs. Steiner og blokker blir avrundet og slipt og slitt mot underlaget. Noen steder har bølgenes erosjon skapt skulpturlignende formasjoner, grotter og hyller i berggrunnen. Et annet fenomen er rullesteiner som har blitt dannet ved at steinene har ligget og gnisset mot hverandre som en følge bølgenes bevegelser gjennom tusener av år. Samtidig eroderer vannet strandsonen ved å flytte på løsmasser. Bølgene frakter med seg sandkorn av ulike størrelser når de kommer inn mot land. Grovt materiale blir liggende i igjen inntil det er slitt ned til sand. Noen steder har bølgene skapt skulpturlignende formasjoner.

13 Forvitring og erosjon Vind former også landskapet.
I særlig grad gjelder dette i tørre og vindfulle områder. I ørkenområder fører vinden med seg små sandpartikler som sliper mot fjellene. Foto: Luca Galuzzi Vinden former også landskapet. I særlig grad gjelder dette i tørre og vindfulle områder der jorden ikke dekkes av en sammenhengende vegetasjon. I ørkenområder fører vinden med seg små sandpartikler som dermed sliper mot fjellene. På denne måten dannes det helt spesielle formasjoner og former i fjell og stein. Samtidig sørger også vinden for at sand fraktes til nye steder. Vi kjenner blant annet til at sand fra Sahara blir fraktet over Atlanterhavet og til regnskogen i Amazonas. Plantene her mottar dermed viktige næringsstoffer og mineraler. Også i ørkenen finner vi helt spesielle former skapt av erosjon. Foto: Thomas Wilken

14 FORVITRING – oppsmuldring av fjellet
Mekanisk Kjemisk Karbonforbindelser (CO2) i vannet Sur nedbør Frostsprengning Solsprengning

15 Frostsprengning

16 Kjemisk forvitring

17 Kjemisk forvitring er kjemiske forandringer i bergartene. Kjemisk forvitring foregår i all berggrunn, men blir særlig omfattende der det er kalk. Surt vann løser opp basiske bergarter kan også være et resultat av luftforurensing  sur nedbør Kan vi si at mennesker også er en ytre kraft?


Laste ned ppt "Jordas ytre krefter."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google